Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

taksowkarz
Wielogodzinne prowadzenie taksówki to zadanie wymagające i bardzo odpowiedzialne. W rękach taksówkarza znajduje się bowiem zdrowie oraz życie jego pasażerów. Ile zarabia przedstawiciel tego zawodu, jakie są jego obowiązki i stawiane względem niego wymogi, a także, z jakimi korzyściami wiąże się przynależność do korporacji? O tym poniżej.

 

 

 

 

O pracy taksówkarza

Zgodnie z najbardziej ogólną definicją taksówkarz jest kierowcą samochodu, który świadczy komercyjną usługę przewozu ludzi lub mienia. Przedstawiciel tego zawodu musi posiadać wydawaną przez Urząd Gminy lub Wydział Komunikacji Urzędu Miasta licencję. Obowiązany jest także do dokonywania regularnych kontroli stanu technicznego prowadzonego przez siebie pojazdu oraz obecnych w ramach auta materiałów eksploatacyjnych. Ponadto powinien też dobrze orientować się w topografii obsługiwanego regionu i mieć doskonale opanowane przepisy prawa dotyczące szeroko rozumianego ruchu drogowego.

Oprócz samego transportowania osób i bagaży z miejsca na miejsce przedstawiciel opisywanego zawodu musi zadbać również o prowadzenie stosownej dokumentacji, wystawianie rachunków za przejazd oraz zapewnienie samochodowi ochrony przed ewentualnymi złodziejami. Z uwagi na specyfikę pracy, ważne jest też, żeby taksówkarz cechował się dodatkowo cierpliwością i wysoką odpornością na stres.

 

Ile zarabia taksówkarz i jakie koszty ponosi?

Z perspektywy klientów odbywanie podróży taksówką należy do relatywnie drogich usług. W praktyce należy jednak pamiętać, że kwota uiszczana za przejazd pokrywa nie tylko zarobki taksówkarza, ale również ponoszone przez niego koszty. Sposób, w jaki prezentują się proporcje pomiędzy tymi dwoma elementami, stanowi klucz do odpowiedzi na pierwsze postawione w tytule niniejszego wpisu pytanie.

Zanim przejdziemy do tego, ile zarabia taksówkarz po uśrednieniu, należy zaznaczyć, że wiele zależy tutaj od wybranej przez niego formy pracy. Do dyspozycji są dwie: praca pod skrzydłami korporacji albo niezależna. W pierwszym z tych przypadków, w zamian za przynależność do dużej, rozpoznawalnej marki, kierowca zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznych opłat w wysokości kilkuset złotych. W drugim natomiast opłaty takiej nie ponosi, ale za to musi samodzielnie zadbać o reklamę, pozyskiwanie klientów czy serwis samochodu. W obu sytuacjach do kosztów zaliczyć należy także konieczność odprowadzania składek zdrowotnych i podatków.

Koszty wspomnianych działań zwykle są dość wysokie, a ponadto wiążą się z dużym, dodatkowym wysiłkiem ze strony taksówkarza. Oprócz tego od jakości jego marketingu uzależniona jest też liczba i częstotliwość zleceń. W związku z opisanymi czynnikami większość kierowców skłania się zwykle w stronę stabilniejszej opcji w postaci współpracy z korporacją. Co do zasady bowiem jest to rozwiązanie opłacalne finansowo, a także gwarantujące spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Wracając jednak do kwestii zarobków, w przypadku osób działających na własny rachunek, ciężko wskazać konkretnie, ile zarabia taksówkarz tego rodzaju, z uwagi na bardzo różnorodnie kształtujące się koszty własne. Jeśli chodzi natomiast o współpracę z rozpoznawalną firmą i pracę w relatywnie dużej miejscowości, przyjmuje się, że średnie wynagrodzenie kierowcy mieści się w widełkach od 6 do 10 tysięcy złotych. Dla obszaru całego kraju, przy dowolnej formie pracy i przy uwzględnieniu wszystkich kosztów eksploatacyjnych oraz działalności, średnie zarobki taksówkarza wynoszą z kolei średnio od 2 do 4 tysięcy złotych na rękę.

 

Brudne maszyny przemysłowe? To już nie jest problem

Utylizacja pieczątek - jak zadbać o poprawną likwidację starych pieczątek

WhitePress Prawa