Praca
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Wielu rolników na co dzień boryka się z problemem utylizacji gnojowicy powstającej w wyniku przemysłowej hodowli zwierząt gospodarskich. Wydaje się więc, że jednym z najlepszych rozwiązań byłoby ponowne wykorzystanie tego materiału do nawożenia roślin uprawnych. Jednak wciąż wielu właścicieli stroni od naturalnych nawozów tej proweniencji, opierając w dużej mierze swoje plony na mineralnych nawozach. Aby nieco rozjaśnić wątpliwości narosłe wokół gnojowicy, w tym artykule szeroko omówimy plusy i wady stosowania jej w uprawach.

 

Czy gnojowica posiada cenne substancje?

Na wstępie wystarczy podkreślić, że przez ostatnie dekady zdecydowanie nawozy mineralne zdominowały skład polskiej gleby. W wyniku rezygnacji z organicznego nawożenia plonów oczywiście uzyskaliśmy niezwykle piękne i o wiele większe plony, ale jednocześnie pozbyliśmy się z ziemi cennej materii pochodzenia organicznego. Dlaczego cennej?

Otóż mieszanka kału, moczu i wody powstała w wyniku chowu bezściółkowego może stanowić nawóz niezwykle pożądany do wzrostu roślin. Jakie makro- oraz mikroelementy znajdziemy w ok. 1m3 gnojowicy? Są to przede wszystkim:

 • azot – 4 kg,
 • fosfor – 3 kg,
 • potas – 4 kg,
 • wapń – 3 kg,
 • magnez – 1 kg.

Co więcej, wieloletnie nawożenie ziemi tym nawozem naturalnym sprawia, że zmieniamy w ten sposób całe środowisko glebowe. Gnojowica może nie tylko dostarczać ważnych pierwiastków, ale także poprawiać ich absorbcję przez glebę. Co równie ważne, podczas cyklicznego nawożenia tą mieszanką, możemy zwiększyć ilość próchnicy w glebie, a także wpływać na poprawę jej właściwości fizycznych.

Jak więc widzimy, jeśli posiadamy w swoim gospodarstwie beczkowóz, warto wykorzystać go do długotrwałego nawożenia gleby gnojowicą. Oczywiście podczas każdego sezonu, by cieszyć się doskonałą jakością gnojowicy i komfortem pracy, należy dokonywać cyklicznych przeglądów i w razie wyeksploatowanych części, wymieniać je na nowe. W sprawdzonych sklepach takich jak ten: https://sklep.edmasz.pl/4269-czesci-do-beczkowozu można znaleźć oryginalne części zamienne do maszyn rolniczych, które zadbają o długą żywotność sprzętu i doskonałą pracę podczas nawożenie pól.

Nie wspominaliśmy jeszcze o tym, że gnojowica jest niezwykle tanim i ekologicznym sposobem na nawożenie upraw. Hodując przemysłowo zwierzęta w chowie bezściołowym i posiadając jednocześnie pola uprawne, tworzymy swoiste perpetuum mobile naszego gospodarstwa. Recyklingujemy w ten sposób odpady hodowlane, dbając o wzrost roślin i stan gleby.

Wydaje się, że wielu rolników mimo tych niewątpliwych zalet stosowania gnojowicy obawia się jej składowania. Tymczasem już po chwilowym zapoznaniu się z przepisami, okazuje się, że nie jest to tak wymagająca kwestia.

 

Jak przechowywać gnojowicę?

Głównymi przepisami regulującymi składowanie nawozów naturalnych są:

 • Program azotanowy,
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Z nich dowiadujemy się, że powinno się przechowywać gnojowicę w szczelnych zbiornikach o pojemności sięgającej co najmniej 4-krotnej wartości miesięcznej produkcji. Co ważne, w przypadku budowy zbiorników na gnojowicę do pojemności 25m3 nie musimy wnioskować o pozwolenie na budowę, a jedynie zgłosić taką inwestycję w starostwie powiatowym.

 

Jaki powinien być zbiornik na gnojowicę?

 • zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,8 m, jeśli zbiornik jest niższy,
 • usytuowany na płaskim, stabilnym podłożu, bez dostępu do wód deszczowych,
 • odporny ma działanie czynników atmosferycznych, w tym podmuchów wiatru i działania promieni słonecznych,
 • posiadać szczelne zamknięcie,
 • być usytuowany w odpowiedniej odległości od budynków inwentarskich, studni i granic innych działek.

Mimo wielu kryteriów, wciąż składowanie, kiszenie czy suszenie gnojowicy i potem ponowne jej wykorzystanie w uprawie roślin okazuje się naprawdę ekonomicznym, ale i przynoszącym duże plony zabiegiem.

 

Jak chronić swoją prywatność podczas przeglądania internetu?

WhitePress Prawa