Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Future Collars i Amazon Web Services łączą siły, aby zainspirować polską młodzież do rozpoczęcia kariery w sektorze IT. AWS GetIT wprowadza uczniów szkół w całej Polsce do chmury obliczeniowej, zwiększając dostęp do edukacji w zakresie umiejętności cyfrowych.

Szkoła kompetencji cyfrowych Future Collars rozpoczyna współpracę z programem Amazon Web Services (AWS) GetIT. Inicjatywa ta ma na celu zaznajomienie uczniów w Polsce, w wieku 12-14 lat – szczególnie dziewcząt oraz przedstawicieli społeczności niedostatecznie reprezentowanych – z umiejętnościami związanymi z chmurą obliczeniową. Projekt aspiruje do zainspirowania młodzieży do rozważenia kariery w branżach STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka).

Program AWS GetIT będzie realizowany przez cały rok szkolny 2023/2024, edukując uczniów w zakresie technologii przetwarzania w chmurze i zapraszając ich do wspólnej pracy w małych zespołach nad zaprojektowaniem aplikacji rozwiązującej rzeczywisty problem, z którym boryka się ich szkoła lub społeczność.

 

Znaczenie różnorodności w sektorze STEM

Wg raportu Pew Research Center, mimo nierównomiernego postępu w promowaniu różnorodności płciowej, rasowej i etnicznej na stanowiskach związanych z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką (STEM), dążenie do zwiększenia różnorodności w tych dziedzinach wciąż pozostaje priorytetem. Obecnie tylko 9% pracowników branży STEM to osoby czarnoskóre, 8% to Latynosi, a kobiety stanowią zaledwie 25% specjalistów w dziedzinie informatyki.

Future Collars i AWS GetIT wspólnie kreują inkluzywny, zróżnicowany globalny nurt nowych talentów w dziedzinie chmurowej, motywując i angażując młodych ludzi, dla których ten projekt może być wyjątkową okazją do zdobycia edukacji w zakresie kompetencji cyfrowych.

 

Kompetencje przyszłości z AWS GetIT

W ramach programu AWS GetIT uczniowie zagłębiają się w problematykę środowiskową i społeczną, pracując zespołowo nad wykreowaniem i rozplanowaniem aplikacji, która adresowałaby problemy występujące w ich społecznościach. Podczas realizacji projektu uczą się fundamentów pracy w chmurze oraz zasad projektowania, sprawdzają realność swoich koncepcji, tworzą scenariusze użytkowania i stosują metody badawcze gwarantujące wykonalność ich pomysłów. Dzięki tej inicjatywie uczniowie mają okazję zdobyć doświadczenie w pracy grupowej, zyskać pewność siebie oraz odkryć technologię jako perspektywiczne pole do rozwoju zawodowego.

Specjaliści z obszaru technologii, reprezentujący grupy społeczne, które historycznie były niedostatecznie reprezentowane, zarówno z zespołów Amazon i AWS, jak i ich klientów, pełnią rolę Ambasadorów AWS GetIT. Są oni odpowiedzialni za prezentację programu oraz konkursu AWS GetIT uczniom, pomagając im zrozumieć, jak za pomocą technologii można rozwiązywać realne problemy.

Dzięki wprowadzeniu Ambasadorów AWS GetIT, program oferuje szkołom możliwość zaprezentowania uczniom pozytywnych wzorców do naśladowania. To z kolei pomaga młodym ludziom zrozumieć różnorodność ścieżek kariery w branży technologicznej, oraz poznać konstruktywny wpływ, jaki osoby z grup historycznie niedostatecznie reprezentowanych mogą wywierać na ten sektor.

Inicjatywy skoncentrowane na przekwalifikowaniach i podnoszeniu kompetencji przenoszą się poza ramy zwykłych programów szkoleniowych; dla młodzieży stają się one źródłem inspiracji i otwierają drzwi do satysfakcjonującej ścieżki zawodowej. Poprzez nasze partnerstwo z AWS GetIT pragniemy zbudować środowisko, które sprzyjać będzie wielkim marzeniom każdego ucznia i da solidne podstawy do ich realizacji – zaznaczyła Joanna Pruszyńska-Witkowska, VC CEO Future Collars

Dzięki realizacji programu AWS GetIT, firma ma ambicję wykształcić młodzież, przygotowując ją do stania się przyszłymi liderami w sektorze technologicznym.

Future Collars aktywnie działa na rzecz zwiększenia rozpoznawalności programu AWS GetIT w edukacyjnych instytucjach na terenie całej Polski. AWS GetIT stanowi jeden z wielu sposobów, w jaki AWS pragnie zainspirować i przygotować kolejne pokolenia do zostania liderami w branży technologicznej, zachęcając je do rozważenia ścieżki zawodowej związanej z dziedzinami STEM.

Więcej informacji na temat AWS GetIT można znaleźć na stronie https://aws.amazon.com/education/aws-getit/

 

FUTURE COLLARS wprowadza swoje kursy do Irlandii