Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Współczesne trendy wymagają od franczyzodawców dużej elastyczności. W zależności od sytuacji panującej na rynku, aby utrzymać optymalną liczbę franczyzobiorców, muszą umieć dopasować składowe pakietu franczyzowego, warunki umowy, zasady współpracy, wymagania kapitałowe i lokalowe. Także na polskim rynku, wzorując się na krajach z najbardziej rozwiniętymi systemami franczyzy, właściciele sieci chcą dostosować się do jak największej liczby potencjalnych współdziałaczy.

 

Franczyza to trwała relacja między dwoma podmiotami, która opiera się na udostępnieniu marki i know-how przez macierzystą firmę oraz prowadzeniu działalności przy wykorzystaniu tych elementów z drugiej strony. Cechą charakterystyczną jest brak zależności prawnej, gospodarczej czy organizacyjnej między dwiema działającymi w systemie firmami. W modelu franczyzy decyzje podejmowane są na podstawie strategii działania dla całej sieci, ale również w odniesieniu do bieżących informacji. Więź między franczyzodawcą i biorcą może w pełni rozwijać się tylko w przypadku długotrwałej współpracy, dlatego umowy zawierane są najczęściej na okres 5-10 lat.

Podstawą zapewniającą sukces obydwu stronom jest sprawdzona i kompletna koncepcja prowadzenia przedsiębiorstwa. Doświadczony franczyzodawca ma wiedzę z zakresu tworzenia systemu i opracowywania własnej strategii funkcjonowania łańcucha franczyzowego. Wcześniejsze działania pozwalają określić mu warunki wyboru partnerów i oszacować ich finansowy udział w przypadku nawiązania współpracy.

W kolejnym etapie następuje rozwój systemu, warto rozważyć utworzenie jednostek pilotażowych, pozwalających na zebranie informacji o funkcjonowaniu danego rynku. Po sprawdzeniu w ten sposób działania przedsiębiorstwa, dawca dokonuje wyboru składowych przyszłej strategii. Możliwe jest przyspieszenie faz rozwoju, poszerzenie zasięgu działania na inne obszary geograficzne, koncentracja na budowaniu innowacyjności, czy wzrost liczby jednostek własnych. Franczyzodawca w swoim pakiecie ustala warunki opłat. Na jego przychody składa się wstępna opłata franczyzowa, bieżąca opłata franczyzowa, wpłaty na fundusz marketingowy.

Ważne aspekty franczyzy

Franczyzobiorca po podpisaniu umowy i rozpoczęciu działalności ma duże możliwości rozwoju, na przykład poprzez franczyzę wielokrotną lub multikoncepcyjną. W pierwszym przypadku, biorca uzyskuje wyłączność na rozpoczęcie działalności jednostek franczyzowych danego franczyzodawcy na określonym terenie. W umowie występuje zobowiązanie do utworzenia danej liczby punktów w wyznaczonym czasie.

Franczyza jako uniwersalna forma współpracy może być realizowana we wszystkich branżach. Sieci franczyzowe są sposobem na rozwój dla mikro i małych przedsiębiorstw, ale z drugiej strony także dla międzynarodowych koncernów. Interesy obu stron franczyzy są spójne, a sukcesem jest osiągnięcie efektu skali. Zwiększenie produkcji przyczynia się do ogólnych profitów. W sektorze usług korzyści skali są trudniejsze do osiągnięcia, jednak dzięki franczyzie staje się to możliwe.

Więcej informacji
Dodatkowe informacje o biznesie franczyzowym dostępne są na stronie https://katalogfranczyz.pl/ - katalog ofert franczyzowych