Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

martha dominguez de gouveia nmym7fxpoke unsplashZakładając własną działalność gospodarczą należy podjąć wiele istotnych decyzji, które mogą mieć wpływ na jej funkcjonowanie. Wśród tych decyzji znajduje się również wybór formy opodatkowania. Nie inaczej to wygląda jeśli chodzi o branżę medyczną. Lekarz, który chce zarabiać w ramach działalności gospodarczej również musi zapoznać się z tym jakie są formy opodatkowania, by wybrać dla siebie możliwie najlepsze rozwiązanie.

 

Jakie możliwości istnieją jeśli chodzi o formy opodatkowania?

Wybór formy opodatkowania  pozwala na skorzystanie z czterech możliwych dostępnych rozwiązań. Obecnie przedsiębiorcy mogą decydować się na zasady ogólne  podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Mimo, że formy opodatkowania działalności gospodarczej są zróżnicowane należy być świadomym, że nie w każdej branży możliwa będzie do wyboru każda forma. Wybierając formę opodatkowania w branży medycznej warto rozważyć taką decyzję przy uwzględnieniu tego jakie koszty będzie ponosił przedsiębiorca, jaki dochód osiąga i czy będzie korzystał z ulg podatkowych bądź też wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem. 

Forma opodatkowania dla lekarzy w 2022 roku 

Zmiany jakie przyniósł w świecie podatków Polski Ład doprowadza do sytuacji, w której również wybór formy opodatkowania 2022 dla lekarzy wygląda nieco inaczej. To co należy zauważyć to fakt, że wygaszana jest karta podatkowa dla lekarzy, zaś w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pojawiła się propozycja nowej 12% stawki podatku. Jednocześnie nowy rok to brak możliwości odliczania składki zdrowotnej. Tym samym dla medyków wydaje się, że w większości przypadków optymalną formą opodatkowania pozostaje ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

 

Dlaczego ryczałt będzie odpowiednim wyborem? 

Zapoznając się z taką usługą jak Księgowość dla lekarzy będzie można dowiedzieć się więcej na temat form opodatkowania zwracając uwagę na zalety jakie kryje za sobą ryczałt dla medyków. Pierwsza istotna kwestia w 2022 roku to zmian stawki podatku z 17 do 12 procent. Tym samym ryczałt pozwala na obniżenie podatku w stosunku do poprzedniego roku przy jednoczesnym uwzględnieniu tego, że nie będzie możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Ta zaś będzie wyliczana w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce z uwzględnieniem jednak dochodów jakie lekarz będzie uzyskiwał. 

Wyliczenia jakie przeprowadziła Naczelna Rada Lekarska pozwoliły ocenić, że przy prostej jednoosobowej działalności lekarz będzie w stanie uzyskać na rękę najwięcej właśnie wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oczywiście uwzględniając istotną kwestię, a mianowicie to, że nie kazdy może taką formę opodatkowania wybrać. 

Jeśli więc istnieje możliwość przejścia na ryczałt ewidencjonowany to warto tą kwestię brać pod uwagę uwzględniając jeszcze takie zagadnienie jak: zmiana formy opodatkowania do kiedy. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale chcąc zmienić formę opodatkowania należy wpisać się w ustawowo narzucone terminy. 

Kto nie będzie mógł skorzystać z ryczałtu?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mimo iż ryczałt wydaje się być najbardziej opłacalną formą opodatkowania to jednak nie każdy lekarz będzie mógł z tej opcji skorzystać. Z prawa do ryczałtu wyłączeni są lekarze, którzy dochód uzyskują z usług świadczonych na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy, jeśli wykonywane czynności odpowiadają tym wykonywanym w ramach umowy o pracę. Jeśli więc chce się w ramach działalności gospodarczej współpracować z byłym pracodawcom to ryczałt będzie możliwy dopiero po dwóch latach. 

Ryczałt nie jest dostępny także w kilku innych przypadkach:

  • gdy dochody z działalności przekroczyły 2 mln euro
  • lekarz korzystał z karty podatkowej 
  • korzystano ze zwolnienia z podatku dochodowego
  • uzyskano dochody z prowadzenia aptek, kantorów czy handlu częściami do pojazdów mechanicznych 
  • prowadzono produkcję wyrobów objętych akcyzą. 

Dodatkowo medycy, którzy decydują się na ryczałt musza mieć świadomość, że nie będzie możliwości wliczania kosztów ponoszonych w ramach działalności do kosztów uzyskania przychodów, by obniżyć płacony podatek. 

WhitePress Prawa