Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Jako główne przyczyny dysproporcji płci (tzw. gender gap) w branży IT/ICT wskazuje się najczęściej kwestie kulturowe. Są to m.in. powielane z pokolenia na pokolenie stereotypy dotyczące ról kobiet (brak predyspozycji do kwestii technicznych). Mają one wpływ na wybory zawodowe kobiet czy nieobecność kobiecych, technicznych role models w mediach. Podejście to co prawda stopniowo się zmienia, jednak tempo jest nadal niewystarczające.

 

- Według danych firmy doradczej McKinsey & Company, kobiety zajmują tylko 22% ról technicznych w europejskich firmach. Do tego jedynie 23% kobiet, które ukończyły kierunki z obszaru STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), pracuje w swoim zawodzie na technicznych stanowiskach.

 

- Największy ich odsetek, czyli 46%, znajduje zatrudnienia w rolach dotyczących projektowania i zarządzania produktem. Z kolei 30% obsadza stanowiska związane z inżynierią danych, rozwojem i analityką. Role obliczeniowe i operacyjne to kolejne 15%. Najniższy odsetek Pań w branży, bo tylko 8%, znajduje zatrudnienie na stanowiskach DevOps oraz dotyczących rozwiązań chmurowych.

 

- Choć trudno doszukać się globalnych i lokalnych danych dotyczących zatrudnienia kobiet w dystrybucji ICT, sytuacja w tym sektorze wydaje się znacznie lepsza. Przykładem firmy wcielającej w życie ideę „Girl Power” i walczącej ze stereotypami jest choćby KOMSA Polska. Kobiety stanowią u dystrybutora ok. 53% wszystkich pracowników i zajmują 8 stanowisk managerskich.

 

Tym bardziej, jeśli wziąć pod uwagę zjawisko niedoboru talentów technicznych. Według prognoz McKinsey & Company nasila się ono i luka ta do 2027 roku może zwiększyć się z 1,4 mln do 3,9 miliona profesjonalistów. Większy udział kobiet to szansa na jej zamknięcie. O tym, że można i warto postawić na kobiety, wiedzą już niektórzy dystrybutorzy ICT.

 

53% kobiet w zespole? W KOMSA Polska to się dzieje

Chief Financial Officer. Chief Accountant. Head of Logistics. Department Manager. Supervisor Business Support. Supervisor Customer Service. To między innymi na tych managerskich stanowiskach w KOMSA Polska zatrudnione są kobiety. Z jakimi wyzwaniami mierzą się na co dzień? Dlaczego chcą pracować w obszarze nowoczesnych technologii? Czy są traktowane po partnersku przez mężczyzn z branży? Czy zauważają rosnącą rolę kobiet w sektorze dystrybucji i e-commerce? Opiniami i spostrzeżeniami na ten temat podzieliły się Patrycja Marchlewska, Department Manager – Reseller Account Management, oraz Katarzyna Wyszyńska, Supervisor Customer Service, z KOMSA Polska.

 

– Na tle moich 15 lat pracy zauważam, że rola kobiet w branży IT wciąż rośnie i jest to zdecydowanie pozytywne zjawisko. Oczekiwania rynku stale rosną w zakresie obsługi klienta, doradztwa, umiejętności łączenia zadań oraz odpowiedzialności przy powierzonych projektach. Często to właśnie kobiety wnoszą wartość dodaną do współpracy
z Partnerami handlowymi dzięki tzw. umiejętnościom miękkim.

 

Samo podejście do kobiet w sektorze ICT zależy od wielu czynników. Od osób, które zarządzają danym obszarem
w firmie, nastawienia klienta czy współpracowników. W naszej firmie działamy z kolegami po partnersku, chcemy razem działać i tworzyć coś dobrego. Moim zdaniem Panowie doceniają w nas nie tylko odwagę do pracy w branży IT, ale też większą otwartość na nowe zadania i chęć udzielenia wsparcia, kiedy jest to wymagane. Natomiast my, kobiety, doceniamy w Panach to, że są otwarci na nasze pomysły i czasem potrafią szybciej wskazać skuteczną drogę do osiągniecia celu. – mówi Patrycja Marchlewska, Department Manager – Reseller Account Management.

 

Managerka ma także wskazówkę dla każdej kobiety zainteresowanej rozwojem zawodowym w branży technologicznej. – Warto zrobić ten pierwszy krok w kierunku znalezienia pracy w IT i być cierpliwą. Z czasem możliwości same pokażą, który obszar jest dla Ciebie interesujący.  W przypadku stanowisk liderskich związanych z handlem B2B, jak moje, warto nastawić się na multitaskowość i bycie łącznikiem pomiędzy działami. Dwie kluczowe umiejętności, które polecam rozwijać, to priorytetyzacja zadań i zarządzanie czasem.

 

Katarzyna Wyszyńska, Supervisor Customer Service,
odpowiadająca w KOMSA Polska za e-commerce, wskazuje z kolei na czynniki mogące zachęcić ambitne kobiety do branży ICT: – Ostatnie lata sprawiły, że rynek pracy uległ znacznym zmianom. IT daje mi wiele możliwości rozwoju i wspaniale jest być częścią jednej z najbardziej rozwijających się branż. Różnorodność i dynamika, jaką stwarzają nowoczesne technologie, nie pozwalają dopuścić do siebie myśli, że mogłabym się kiedykolwiek nudzić. Myślenie strategiczne, planowanie i kontrolowanie procesów to nieodłączny element każdego dnia. Wyzwania pojawiają się znienacka, szczególnie kiedy prowadzę kilka projektów, a trzeba być w centrum każdego z nich.

 

Jaką radę dla kobiet zainteresowanych pracą w e-commerce ma Katarzyna Wyszyńska? – Przede wszystkim trzeba odnaleźć w sobie zainteresowanie branżą, a także chcieć się stale rozwijać. E-commerce jest bardzo dynamiczny i zmienny, co wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy. Wewnętrzna potrzeba rozwoju i chęć ciągłych poszukiwań rozwiązań ułatwią pracę w tym sektorze.

 

Jak pokazuje przykład KOMSA Polska, w branży związanej z nowoczesnymi technologiami jest miejsce dla kobiet. Może stanowić on dobrą inspiracją dla innych firm z branży ICT, aby jeszcze szerzej otworzyć przed Paniami swoje drzwi.

 

Kobiety w IT - branża potrzebuje różnorodności

WhitePress Prawa