Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Mobbing w pracy to zjawisko, które niestety wciąż funkcjonuje i pojawia się w wielu miejscach zatrudnienia. Symptomy mobbingu zwykle dotyczą przede wszystkim wyśmiewania, zaczepiania, ostracyzmu społecznego wobec pracownika. Czym dokładnie jest mobbing w pracy, jak się objawia i jak można się przed nim ochronić?

 

mobbing w pracy

Czym jest mobbing w pracy? Objawy

O mobbingu w miejscu pracy wiele słychać w mediach już od wielu lat, jednak niestety zjawisko to wciąż istnieje i powoduje wiele szkód emocjonalnych i psychicznych u pracowników. Warto zaznaczyć, że sprawcą mobbingu może być zarówno pracodawca (właściciel firmy, kierownik, team lider), jak i współpracownicy. Definicja w Kodeksie Pracy wskazuje na to, że mobbing to długotrwałe zachowania powiązane z nękaniem, obrażaniem, złym traktowaniem danego pracownika w miejscu zatrudnienia. Mobbing dotyczy więc szczególnie sfery psychicznej i może objawiać się zarówno w formie werbalnej, jak i niewerbalnej. Do popularnych symptomów mobbingu można zakwalifikować na przykład przerywanie wypowiedzi pracownika, obrażanie go, naśmiewanie się z niego, krzyczenie na pracownika, krytykowanie podwładnych i tak dalej. Zdecydowanie najbardziej wyraźną i prostą do spostrzeżenia formą mobbingu jest ten bezpośredni, a więc związany z jasnym nękaniem ofiary. Bardziej niebezpieczną i trudną do zauważenia formą jest mobbing pośredni, ponieważ trudno znaleźć dowody na danego pracownika. 

 

Jak sobie poradzić z mobbingiem w pracy?

Mobbingowi powinnien przeciwdziałać przede wszystkim pracodawca, wprowadzając zasady równego traktowania, sprawdzając co dzieje się w firmie i oferując pomoc w trudnych przypadkach. Niestety zdarza się, że to sam pracodawca jest mobberem, a w takim wypadku pracownicy obawiają się wdrożenia odpowiednich działań wobec niego. Właściciel firmy powinien ukarać mobbera karą grzywny, zgłoszeniem sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy, obniżeniem wynagrodzenia, a nawet zwolnieniem z zakładu pracy. W bardzo skrajnych przypadkach mobber może ponieść konsekwencje prawne i być ścigany. W miejscu pracy należy więc zgłosić sprawę mobbingu do pracodawcy lub kierownika danego działu. Spore znaczenie ma również rozpoczęcie działań jak najszybciej, aby ukrócić różne sposoby nękania przez mobbera. Udowodnienie mobbingu nie zawsze jest proste, ponieważ trzeba posiadać odpowiednie dowody, na przykład wiadomości smsowe lub listowne, nagrania lub potwierdzenia ze strony świadków. Dobrze wiedzieć o tym, że są pewne organizacje wspierające walkę z mobbingiem takie jak: Fundacja JustBetter oraz Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe. 

 

Wizyta u psychologa lub psychiatry może pomóc

Pomóc może psychiatra w Poznaniu lub innym mieście, albo też psycholog. W sytuacji, gdy u danej osoby (ofiary mobbingu) pojawią się poważne problemy psychiczne, to zwykle dobrym rozwiązaniem jest wizyta u psychiatry, który zaleci odpowiednie leki, a także może wypisać zwolnienie lekarskie na jakiś okres. Dodatkowo psychiatra może stworzyć dla pracownika specjalne potwierdzenie tego, że jego symptomy psychiczne są wynikiem mobbingu, a więc mogą być uznane za szkodę na zdrowiu. W trakcie długotrwałego leczenia polecane są zwykle spotkania z psychoterapeutą, z którym można porozmawiać na temat swoich problemów i emocji. 

WhitePress Prawa