Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times
Specjaliści IT nie muszą martwić się o pracę. Na zatrudnienie mogą liczyć w pierwszej kolejności eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa, Big Data, cloud computing oraz osoby doświadczone w obszarze sztucznej inteligencji. O takich kandydatów jest trudno. Jak wynika z raportu „IT Globalne Trendy HR” Gi Group Holding, w Polsce 37,6% firm zgłasza trudności w ich rekrutacji.

IT to najszybciej rozwijająca się branża na świecie, która postrzegana jest jednocześnie jako atrakcyjna ścieżka kariery. Choć aktualna sytuacja gospodarcza wywołała w ostatnim roku znaczące zmiany na rynku pracy, firmy wciąż zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów. Eksperci Gi Group Holding zwracają również uwagę na ewoluujące potrzeby pracowników, dla których niedoceniana wcześniej stabilność zatrudnienia stała się priorytetem.

 

Krajobraz po bitwie

Czwarty kwartał 2023 r. okazał się dla spółek IT trudniejszy niż oczekiwano, a cały rok zapisał – za wyjątkiem wybranych specjalizacji – jako okres spowolnienia w branży. To efekt kalibrancji rynku po wcześniejszej hossie, kiedy na skutek pandemii nastąpił przyspieszony rozwój technologiczny, zwiększenie nakładów na modernizację systemów komunikacji, procesów pracy oraz e-commerce. Inwestycje w duże rozwojowe projekty IT i dynamika rekrutacji osiągnęły niespotykaną dotąd skalę, a zdalny model pracy umożliwił specjalistom z Polski świadczenie usług dla podmiotów w każdym zakątku świata.

– Już pod koniec 2022 roku część spółek w Polsce przeszła falę optymalizacji, która zaczęła się w USA. Doszło do zatrzymania licznych inwestycji, projektów rozwojowych i weryfikacji statusu projektów IT w wielu przedsiębiorstwach. Firmy technologiczne zwalniały pracowników, ponadto podmioty zlokalizowane poza Polską zaczęły pracować hybrydowo, co zamknęło rynek zdalnym specjalistom z Polski. Obecnie firmy znajdują się w procesie adaptacji do nowych reguł  – weryfikują plany rozwojowe i mają nadzieję na stabilne i bezpieczne inwestycje w rozwiązania umożliwiające rozwój biznesu – komentuje Daniel Piaszczyk, Senior Partner - Executive IT w Wyser. – Jestem ostrożnym, ale jednak optymistą. Już w drugim i trzecim kwartale 2024 roku kondycja sektora powinna się poprawić – plany rozwojowe zostały zweryfikowane i choć nadal z dużą dozą rozwagi, jest szansa na odbicie – dodaje.

Z obserwacji ekspertów Gi Group Holding wynika również, że polski rynek IT jest bardziej odporny na globalne zawirowania, a branża stanowi coraz ważniejszą gałąź rodzimej gospodarki.

– Postęp technologiczny oraz stale zwiększające się potrzeby biznesowe przedsiębiorstw na świecie wciąż stymulują rynek IT, co daje nadzieję na poprawę sytuacji w niedalekiej przyszłości, prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Będzie lepiej, ale szansa na powrót do hossy z lat 2021 i 2022, kiedy to specjaliści IT dostawali po kilka ofert pracy dziennie, wydaje się mało realna dodaje Agata Jemioła, Branch Manager, Grafton Recruitment.

 

Co kształtuje branżę?

Jak wynika z raportu “IT Globalne Trendy HR” Gi Group Holding, do najważniejszych czynników kształtujących jej rozwój należą: sztuczna inteligencja, Big Data, rozwiązania chmurowe, cyberbezpieczeństwo i technologia 5G.

 Jesteśmy świadkami transformacji. Przedsiębiorstwa, niezależnie od rozmiaru i branży, mają świadomość, że bez narzędzi cyfrowych trudno będzie kontynuować rozwijanie swojej działalności.Obecność narzędzi takich jak Chat GPT sprawiła natomiast, że sztuczna inteligencja po raz pierwszy zaistniała w szerokiej świadomości, a coraz więcej firm dostrzega jej potencjał w zwiększaniu produktywności, rozwiązywaniu problemów i poprawy doświadczeń klientów – wyjaśnia Daniel Piaszczyk.

Konieczność dostosowania się do cyfrowej rzeczywistości warunkuje zapotrzebowanie na przechowywanie, analizę i przetwarzanie danych. Rozwój obszaru Big Data i rozwiązań chmurowych wymusza zaś na firmach inwestycję w cyberbezpieczeństwo. Na ataki przestępców, inaczej niż w przeszłości, narażone są obecnie również małe i średnie przedsiębiorstwa, z których tylko 18% podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

 

Zapotrzebowanie na role

Przyśpieszony rozwój nowych technologii sprawia, że prawie połowa przedsiębiorstw mierzy się globalnie z trudnościami w rekrutacji osób o odpowiednich kompetencjach cyfrowych. Na to wyzwanie wskazało w Polsce 37,6% respondentów, przy czym 11,1% firm określiła je jako duże. Jednocześnie ponad 20% nie napotkało tego typu problemów.

–  Jednym z obszarów, w którym obserwuje się największą zmianę dynamiki procesów jest tworzenie oprogramowania. Ze względu na optymalizację kosztów i restrukturyzacje wiele firm zmniejszyło swoje zespoły deweloperskie i testerskie, a także ograniczyło lub wstrzymało rekrutacje do nich. Jednocześnie wzrost popytu na specjalistów odnotowuje się w innych dziedzinach  tłumaczy Agata Jemioła, Branch Manager, Grafton Recruitment.

Jak wynika z raportu “IT Globalne Trendy HR” Gi Group Holding, technologie, które z największym prawdopodobieństwem zostaną wdrożone globalnie przez przedsiębiorstwa do 2027 r. to m.in. platformy i aplikacje cyfrowe, technologie edukacyjne, analiza Big Data, Internet rzeczy (IoT) oraz chmury obliczeniowe.

Na skutek zachodzących zmian w najbliższych latach prognozuje się wzrost zapotrzebowania na role takie jak: specjalista ds. AI i uczenia maszynowego, deweloper oprogramowania i aplikacji, analityk informacji bezpieczeństwa, analityk ds. danych, czy inżynier robotyki. Jak zapotrzebowanie na role kształtuje się w Polsce?

O ile w przypadku programistów i testerów możemy mówić o spadku zapotrzebowania, o tyle zauważyć można bardzo duży wzrost zainteresowania specjalistami do spraw bezpieczeństwa, Big Data, cloud computing oraz osób doświadczonych w obszarze sztucznej inteligencji. Prognozujemy, że właśnie te obszary zdominują rynek pracy w 2024-2025 – dodaje Agata Jemioła.

 

IT spec rynek

 

Jakich specjalistów IT brakuje? Jakie kompetencje w cenie?

Przedstawiciele wszystkich przedsiębiorstw zapytani o czynniki wpływające na trudności w pozyskaniu specjalistów wymienili m.in. niską liczbę aplikacji pomimo wysokiej liczby wyświetlonych ogłoszeń (21,3%), długi czas podejmowania decyzji (20,4%) i niedopasowanie kompetencji kandydatów (20,1%).

W polskich firmach największym problemem w procesie rekrutacji okazał się długi proces decyzyjny, w rezultacie którego kandydaci decydują się na inną ofertę. Na to wyzwanie wskazało aż 37% respondentów.

Kluczowymi powodami, dla których kandydaci  mają odrzucać oferty pracy są zaś niezadowolenie z proponowanego wynagrodzenia, nieadekwatność oczekiwań do roli i atrakcyjne oferty ze strony konkurencji. Eksperci Gi Group Holding zauważają również istotny wpływ potrzeby, niedocenionej wcześniej, stabilności zatrudnienia.

– Obserwujemy, że profesjonaliści, o których przedsiębiorcy toczyli w przeszłości zaciekłą walkę i którzy chętnie zmieniali pracę, szukając lepszych warunków finansowych, ostrożniej podchodzą do nowych propozycji. Widoczny jest również trend przechodzenia ze współpracy B2B na UoP, co najpewniej wiąże się z większym poczuciem stabilności oferowanym przez umowę o pracę – tłumaczy Agata Jemioła. 

Eksperci tłumaczą również, że umiejętności techniczne nie są w 2023 roku jedynymi kryteriami zatrudnienia. Wraz z upowszechnieniem się pracy zdalnej i koncentracji na potrzebach użytkowników rośnie rola umiejętności poznawczych. Myślenie analityczne to najbardziej doceniana umiejętność miękka. Zaraz za nim znajduje się myślenie kreatywne, odporność, motywacja i ciekawość.

 

IT spec rynek1

 

Oczekiwania pracowników

Na szczycie listy priorytetów, podobnie jak w innych branżach, znalazła się wysokość wynagrodzenia, na którą globalnie wskazało 49% respondentów. Jednocześnie pracownicy sektora IT coraz częściej zwracają uwagę na czynniki takie jak równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym (31,2%), możliwość rozwoju kariery (25,3%) i elastyczność zatrudnienia (22,4%). Oczekiwania polskich respondentów były zbliżone do wyników globalnych, ale z kilkoma różnicami. Work-life balance okazał się dla nich jeszcze ważniejszy (42%), a relacje ze współpracownikami miały znaczenie aż dla 26% ankietowanych.

Choć praca zdalna jeszcze niedawno była standardem dla pracowników IT, globalnie tylko 15,8% z nich pracuje obecnie w pełni zdalnie. W Polsce ten odsetek jest jeszcze mniejszy – zaledwie 6,5% respondentów realizuje zadania poza biurem. Najczęściej polscy specjaliści pracują w trybie hybrydowym (65%), 29% w modelu stacjonarnym.

 

IT spec rynek2

 

Pracownicy IT zwracają również uwagę na negatywną rolę stresu i mają nadzieję zminimalizować go przy ewentualnym poszukiwaniu nowego stanowiska.

 

Branża IT - podsumowanie 2023 roku

WhitePress Prawa