Praca
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

W obliczu rosnących wyzwań środowiskowych i dynamicznych zmian na rynku branża aluminium stoi przed decydującym momentem transformacji. O konieczności nieustannego poszukiwania innowacji, pogłębianiu strategii zrównoważonego rozwoju oraz o przyszłości aluminium w kontekście globalnych trendów ekologicznych opowiadają Piotr Wieliński, Dyrektor Zarządzający Hydro Extrusion Poland oraz Mauro Spizzo, wiceprezes regionu Europy Wschodniej w Hydro Extrusion.

Jakie były najważniejsze osiągnięcia i wyzwania dla Hydro Extrusion Poland w 2023 roku?
 
Mauro Spizzo: Rok 2023 był dla nas czasem przełomowym, pełnym inwestycji, adaptacji, a także wyznaczania trendów w kontekście kreowania zielonego, zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Trzy kluczowe osiągnięcia, które wyróżniają ostatnie miesiące, to otwarcie prasy, farmy solarnej oraz inwestycja w przetop w zakładzie na Węgrzech.
 
Park solarny w Trzciance pokryje prawie 1/3 zapotrzebowania na energię dla całego zakładu, co przekłada się na znaczącą redukcję emisji CO2. To nie tylko krok w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej, ale także ważny element strategii zmniejszania śladu węglowego. W przypadku pokrycia pełnego zapotrzebowania na energię do wytworzenia tony produktu oczekujemy redukcji emisji dwutlenku węgla na poziomie 85-90%. To pokazuje, jak poważnie podchodzimy do kwestii ochrony środowiska.
 
Kolejnym przełomem jest bez wątpienia zwiększenie produkcyjnego udziału aluminium poddanego recyklingowi. 79% komponentów wybranych stopów pochodzi z recyklingu – 14% ze złomu pokonsumenckiego i 65% ze złomu przedkonsumenckiego – zaś pozostałe 21% stanowi aluminium pierwotne. To imponujący wynik, który podkreśla doskonale zaplanowany cykl życia produktu oraz nasze zaangażowanie w gospodarowanie surowcami. Rozwiązanie to wynosi ekologiczne aspekty stopów na zupełnie nowy poziom, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na zielone produkty i wspólną odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń.
 
Jak zmieniły się globalne trendy w branży aluminium i jak Hydro dostosowało się do tych zmian?
 
Mauro Spizzo: W 2023 roku globalne trendy w branży aluminium uległy znaczącym zmianom, głównie ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną i nacisk na zrównoważony rozwój. Ten zwrot skłonił firmy do ewaluacji swoich strategii i praktyk produkcyjnych. Oprócz działań, o których wspomniałem przed chwilą, skupiliśmy się na efektywnym zarządzaniu surowcami, co jest kluczowe w kontekście globalnych wyzwań, takich jak zmniejszanie ilości odpadów i promowanie gospodarki obiegu zamkniętego. Wprowadziliśmy systemy zarządzania energią, które pozwalają na optymalizację procesów produkcyjnych i redukcję marnotrawstwa energii. Nasze działania mają na celu nie tylko spełnienie obecnych norm środowiskowych, ale także wyznaczenie nowych standardów w branży. Co więcej, angażujemy się oraz inicjujemy działania edukacyjne i promocyjne mające na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju w branży aluminium.
 
Jakie inicjatywy społeczne i środowiskowe wspiera Hydro?
 
Piotr Wieliński: Angażujemy się w edukację i współdziałamy z lokalnymi społecznościami. Współpracujemy z uczelniami i instytutami badawczymi w celu rozwijania nowych technologii i rozwiązań. Co więcej, organizujemy cykliczne spotkania dla naszych klientów – to właśnie z nimi budujemy zieloną przyszłość branży. Hydro Eco Design to innowacyjna usługa, która koncentruje się na wdrażaniu restrykcyjnych procedur na każdym etapie produkcji aluminium, aby zminimalizować ślad węglowy i dostosować produkty do międzynarodowych regulacji. Ta usługa obejmuje pełne wsparcie ekspertów Hydro już na wczesnym etapie projektowym, co pozwala na wyłonienie najbardziej ekonomicznej i proekologicznej ścieżki realizacji projektu. Organizujemy również webinary dla klientów, które mają na celu edukację oraz promowanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i innowacji w branży aluminium.
 
Nasze działania są ukierunkowane na tworzenie długoterminowych korzyści dla środowiska i społeczeństwa.
 
Jakie są główne korzyści ekologiczne wynikające z użycia produktów Hydro?
 
Piotr Wieliński: Nasze ekologiczne produkty minimalizują wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie emisji CO2 i promowanie gospodarki obiegu zamkniętego. Dążymy do tego, aby nasze rozwiązania były nie tylko wydajne, ale także przyjazne dla planety. Ponadto, nasze stopy w 100% nadają się do recyklingu. To oznacza, że mogą być wielokrotnie wykorzystywane bez utraty jakości, co jest kluczowe w budowaniu zrównoważonego rozwoju.
 
Jakie są plany rozwoju Hydro na rok 2024 i kolejne lata?
 
Piotr Wieliński: Planujemy dalsze inwestycje w zielone technologie i rozwój produktów, które będą wspierać eko-trendy. Naszym celem jest bycie liderem w produkcji ekologicznego aluminium i wpływanie na pozytywne zmiany w branży. Skupimy się na tworzeniu nowych, innowacyjnych stopów, które będą spełniać rosnące wymagania rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju. Planujemy również rozszerzyć nasze działania na nowe rynki i branże, gdzie aluminium może przyczynić się do redukcji emisji i zwiększenia efektywności. Nasze plany na przyszłość obejmują również dalsze inwestycje w technologie recyklingu, aby jeszcze bardziej zminimalizować nasz ślad węglowy i promować gospodarkę obiegu zamkniętego.
 
Jakie wyzwania i możliwości przewidujecie w branży ekologicznego aluminium?
 
Mauro Spizzo: Przemysł produkcyjny stoi przed wyzwaniem zwiększenia efektywności i redukcji emisji CO2, jednak widzimy ogromne możliwości w rosnącej świadomości ekologicznej i zapotrzebowaniu na przyjazne planecie produkty. Branża aluminium ma kluczowe znaczenie w osiąganiu globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Wyzwaniem jest również dostosowanie się do szybko zmieniających się regulacji środowiskowych i wymagań biznesowych. Wierzymy, że rynek aluminium ma potencjał do bycia jednym z liderów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i jesteśmy zdecydowani odgrywać w tym kluczową rolę.
 
 

 Dla jakich produktów wykonuje się barwienie aluminium?

WhitePress Prawa