Praca
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Zarządzanie firmą nie jest łatwe – wie o tym z pewnością każdy przedsiębiorca. Prowadzisz biznes i zastanawiasz się, jak przygotować się do audytu wewnętrznego? Boisz się konsekwencji negatywnej oceny? A może chcesz poznać korzyści płynące z weryfikacji działań firmy? Zachęcamy do lektury poniższego artykułu, z którego dowiesz się, na czym polegają szkolenia dla audytora wewnętrznego z normy ISO 9001!

 Audyt wewnętrzny w firmie

Na czym polega audyt wewnętrzny w firmie?

Audyt wewnętrzny polega na niezależnym, systematycznym i celowym procesie oceny działalności przedsiębiorstwa. Jego głównym celem jest kompleksowa analiza sytuacji zastanej, czyli sprawdzenie, czy poddawana weryfikacji firma spełnia określone standardy, przepisy i wymagania.

Audyt wewnętrzny w firmie obejmuje szereg działań i prowadzi m.in. do:

 • oceny skuteczności danego sposobu zarządzania,

 • zapobiegania nadużyciom,

 • identyfikacji słabych stron i potencjalnych zagrożeń,

 • zbadania efektywności przedsiębiorstwa,

 • analizy jakości komunikacji między pracownikami a przełożonymi,

 • wskazania obszarów wymagających usprawnienia.

 

Jakie są zadania audytora?

Audytor, który zajmuje się oceną zarządzania w danej firmie, musi znać jej specyfikę, dlatego że jego celem jest wsparcie kadry kierowniczej. Osoba odpowiedzialna za audyt musi wykazać się profesjonalizmem, obiektywnością i komunikatywnością, aby móc wyciągnąć trafne wnioski dotyczące konkretnej organizacji.

Do podstawowych zadań audytora należą czynności takie jak:

 • analiza dokumentów,

 • wywiady środowiskowe z pracownikami,

 • weryfikacja procesów operacyjnych,

 • doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem,

 • współpraca z kierownictwem podczas wdrażania wymaganych zmian.

Podsumowaniem kontroli audytora jest raport, w którym znajdują się zebrane wnioski i rekomendacje. Dodatkowo taki dokument zawiera również informacje o celu badania, harmonogramie działań, a także osobach zaangażowanych w całą procedurę.

 

Korzyści audytu wewnętrznego dla firmy

Audyt wewnętrzny stanowi cenne narzędzie zarządzania, które przyczynia się do poprawy funkcjonowania firmy, a także zwiększenia jej konkurencyjności na rynku. Choć cała procedura może być postrzegany przez niektórych jako obciążenie, to przynosi przedsiębiorstwu wiele istotnych korzyści.

Co może zyskać Twój biznes? Oto kilka zalet, które wynikają z działań audytora:

 • wyeliminowanie wskazanych przez audytora problemów, które mają negatywny wpływ na efektywność firmy;

 • poprawa wydajności;

 • profesjonalne wsparcie w trakcie wprowadzania usprawnień,

 • optymalizacja kosztów i zmniejszenie nadprogramowych wydatków;

 • polepszenie komunikacji wewnętrznej.

 

Znaczenie szkolenia audytorów wewnętrznych

Im lepiej przeprowadzony audyt, tym większe korzyści dla firmy – od wniosków wyciągniętych w trakcie badania zależy jakość działań korygujących. Osoba odpowiedzialna za analizę zarządzania powinna stale rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami oraz regulacjami.

Udział w szkoleniach dla audytora wewnętrznego z normy ISO 9001, to gwarancja zdobycia niezbędnych w tej pracy kompetencji. Wbrew pozorom nie wystarczy sama nauka prawidłowego sporządzania raportów – najlepsze efekty można uzyskać dzięki wykształceniu w sobie asertywności, a także osiągnięciu wysokiego poziomu komunikacji interpersonalnej. Zbyt często zapomina się o tym, że skuteczne przeprowadzenie audytu wymaga nabycia umiejętności pracy w zespole. Osobiste predyspozycje audytora, takie jak umiejętność słuchania, empatia, formułowanie trafnych pytań oraz wyrażanie konstruktywnej krytyki, są równie ważne jak wiedza merytoryczna.

WhitePress Prawa