Praca

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W roku 2021 roku wchodzi w życie obowiązek przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych w formacie ESEF, czyli Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ang. European Single Electronic Format). Wymóg obejmie wszystkich emitentów z krajów Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium wspólnoty. W Polsce są to spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Już 11 Czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym, odbędą się Targi Pracy IT !!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Począwszy od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia osób, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Zasady korzystania z tak zwanego zerowego PIT są korzystne dla osób, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, zlecenie i o pracę nakładczą. Niemniej jednak nie wszystkie przychody i wynagrodzenia objęte są zwolnieniem, a kwota wolna zależna jest od osiąganego wynagrodzenia brutto. Ile wynosi ulga w PIT dla młodych, oraz jak z niej można skorzystać?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z wieloma kosztami. Wśród nich są koszty urządzenia i prowadzenia biura. Jeśli tylko firma nie potrzebuje stałego miejsca, może zdecydować się na skorzystanie z usługi wirtualnego biura.