Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times
adobestock 144756191
Zawory przelewowe zaliczają się do grupy zaworów ciśnieniowych. Ich zadaniem jest ograniczenie ciśnienia cieczy roboczej w układzie hydraulicznym. Występują w wielu odmianach i wielkościach co umożliwia dopasowanie ich do każdego układu. Nagły wzrost ciśnienia w układzie hydraulicznym może doprowadzić do poważnych awarii całego urządzenia, których naprawa często okazuje się droga i pracochłonna. Zawór przelewowy – producent, pochodzący od sprawdzonych dostawców, pozwala zabezpieczyć się przed wszelkimi awariami spowodowanymi nagłym spadkiem lub wzrostem ciśnienia w układzie.

 

 

 

 

 

 

Jaką rolę pełni zawór przelewowy w układzie?

W poprawnie działającym układzie hydraulicznym niezwykle ważne jest zabezpieczenie obwodu przed wzrostem ciśnienia. Niekontrolowany wzrost ciśnienia doprowadzić może to do poważnych awarii, które odbić mogą się na całym urządzeniu, a często występujące przeciążenia mogą zniszczyć przewody, co doprowadzi do powstawania wycieków i nieszczelności. Działanie zaworu przelewowego polega głównie na zapobieganiu takim sytuacjom. Zawór przelewowy zapewnia, że przez cały czas w układzie hydraulicznym poziom ciśnienia będzie poniżej określonej wartości, dbając o poprawne działanie danego urządzenia.

Szczególnym rodzajem zaworów przelewowych są zawory bezpieczeństwa, które muszą spełnić warunki prawne, zagwarantowane przez producenta, na podstawie posiadanego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną. Zawory te posiadają ustawioną wartość ciśnienia otwarcia i są zabezpieczone plombą. Dodatkowa posiadają nadany numer fabryczny. Wyposażenie swojego układu w zawór przelewowy – producent, który pochodzi od sprawdzonego dostawcy, pozowała mieć pewność, że instalacja będzie działać poprawnie.

 

Działanie zaworu przelewowego na przykładach kilku popularnych konstrukcji

Podstawowym zadaniem zaworu przelewowego jest zapewnienia stałej wartości ciśnienia w układzie. Ze względu na lepkość czynnika roboczego, zużywanie się elementów (np. łożysk w silniku czy przekładni) czy działania czynników środowiskowych w obwodzie może dojść do wzrostu ciśnienia. Wówczas konieczne jest usunięcie powstałej nadwyżki czynnika roboczego i wyregulowanie działania układu, a pomaga w tym otwarcie zaworu, który połączony jest ze zbiornikiem. Dzięki temu, że panuje w nim niższe ciśnienie, ciecz nie wraca z powrotem do układu.

WhitePress Prawa