Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times
1.christina wocintechchat com 6u4n i2 r2m unsplashNie da się budować żadnej firmy bez pracowników. Pomimo nieustannego dążenia do automatyzacji i cyfryzacji wielu procesów, to wciąż kapitał ludzki stanowi podstawowy wyznacznik rozwoju firmy. Odpowiednie wykorzystanie posiadanych kadr należy do podstawowych zadań logistycznych w firmie. Dzięki niemu udaje się uzyskać konkurencyjność na rynku oraz usprawnić wszystkie procesy odbywające się w samym zakładzie oraz pomiędzy nim a współpracującymi podmiotami. W zarządzaniu ludźmi coraz częściej pomagają rozmaite rozwiązania informatyczne. Jak kierować pracą zespołu, aby osiągać jak najlepsze rezultaty?

 

 

 

Czym jest HRM?

Pod skrótem HRM kryje się angielskie określenie Human Resource Management. Oznacza on sprawne, skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w ramach danego przedsiębiorstwa, dla osiągnięcia wymiernych i konkretnych rezultatów, zgodnych z celami biznesowymi firmy.

Aby proces działał sprawnie, musi się opierać na narzędziach wspierających, które wykorzystują potencjał i możliwości firmy. Mogą to być elementy materialne lub niematerialne. Dobry HRM motywuje pracowników do działania, dostrzega ich możliwości i potencjał, realizując go poprzez nieustanną stymulację oraz rozwój na przykład w ramach szkoleń branżowych i ogólnych.

Rozwój pracownika opierać się na wiedzy oraz doświadczeniu i umiejętnościach, które prowadzą do powstania kompetencji, czyli jednej z kluczowych jakości i wartości, wpływających na konkurencyjność danego zespołu lub całego przedsiębiorstwa.

 

Zarządzanie ludźmi – wykorzystanie rozwiązań informatycznych

Coraz częściej w codziennej pracy w różnych firmach – przemysłowych, usługowych itd. – wykorzystuje się rozmaite systemy informatyczne.

Ich zadaniem jest zwiększenie efektywności, ale także usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Oprogramowanie tego typu jest przygotowywane zazwyczaj przez zewnętrznych programistów, a następnie wdrażane w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki zakładu. W późniejszym okresie jego obsługą zajmują się lokalni informatycy, zatrudnieni w danej firmie.

Co zyskuje biznes dzięki informatyzacji? Dzięki produktom tego typu obieg informacji oraz ich archiwizacja stają się zdecydowanie płynniejsze. Delegowanie obowiązków przestaje przysparzać wielu kłopotów. Wszystkie dane są przekazywane w czasie rzeczywistym, przydział obowiązków przebiega bez konfliktów. Znacząco zmniejsza się także ryzyko popełnienia błędów, a to zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort pracy.

A to wszystko przekłada się oczywiście na lepszą atmosferę w przedsiębiorstwie, wzrost kompetencji pracowniczych oraz oczywiście większą konkurencyjność zakładu wobec rywali na trudnym rynku.

 

Człowiek w centrum – zarządzanie oparte na wiedzy

Nowoczesne zarządzanie, stawiające na człowieka i jego umiejętności w centrum, wymaga nieustannego inwestowania w pracowników poprzez szkolenia, warsztaty itp.

Z tego też względu pojawia się również konieczność zastosowania późniejszej weryfikacji wyników. Pełni ona funkcję ewaluacyjną (sprawdzanie wywiązywania się z zadań), rozwojową (dostrzeżenie potencjalnych ścieżek rozwojowych dla pracownika i przedsiębiorstwa).

Obie funkcje wpływają na wiele innych kwestii, związanych z systemami wynagrodzeń oraz strategiami motywacyjnymi stosowanymi w zakładzie, dzięki którym udaje się osiągać coraz lepsze rezultaty przy nieustannym podnoszeniu kompetencji pojedynczych pracowników i całych zespołów, co przekłada się na konkurencyjność całego zakładu.

Jak sprawnie zarządzać postępami wszystkich zatrudnionych osób? Często przydają się do tego również wcześniej wspomniane narzędzia informatyczne, przystosowane do zbierania, przechowywania oraz archiwizacji nawet wielkich baz danych. Późniejsza analiza oraz generowanie raportów jest zdecydowanie prostsze niż w tradycyjnych zakładach z papierową dokumentacją. Biznes idzie do przodu, a wspiera go właśnie cyfryzacja.

HRM

Zarządzanie zasobami ludzkimi – wiedza i rozwój

Choć w wielu firmach automatyzacja postępuje w olbrzymim tempie, to wciąż wykwalifikowany i doświadczony pracownik stanowi podstawę dla zrównoważonego rozwoju.

Dlatego też racjonalne i przemyślane zarządzanie wszystkimi zasobami ludzkimi jest tak ważne. Pozwala bowiem w optymalny sposób wykorzystać posiadane możliwości, a także odkrywać talenty i nowe umiejętności w kadrach, co przynosi wymierne korzyści dla wszystkich – pracowników i całego przedsiębiorstwa.

 

***

Chcesz dowiedzieć się, w jakich jeszcze dziedzinach przydaje się informatyka? Wejdź na stronę: https://horyzont.eu/ i sprawdź, jak wiele możliwości daje ten kierunek.

 

JPK v7: od kiedy obowiązuje i jakie zmiany wprowadza?

Program do faktur zgodny z nowym JPK-V7

WhitePress Prawa