Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

wymagania techniczne
Istnieje szereg wymagań, które stawiane są formie w trakcie procesu jej projektowania i konstruowania. Ścisłe i określone wymagania pozwalają skonstruować i wykonać narzędzia spełniające oczekiwania produkcyjne. Przedstawienie kryteriów zawierających zbiór zaleceń w postaci karty wymagań technicznych pozwala między innymi na: Ograniczanie dowolności w fazie budowy formy, ścisłe określenie wymagań stawianych formie, uniknięcie błędów wynikających z przeoczenia lub niedopowiedzeń, określenie niezbędnych danych produkcyjnych: terminu uruchomienia produkcji, wydajności i amortyzacji.

 

Wymagania techniczne wykonania formy określają zatem pewne procedury czy warunki techniczne, w praktyce spotyka się kilka pewnych rozwiązań: Ustalenia tzw. Nieformalne, są często i niestety z korzyścią dla klienta ustalane ustnie, podstawa jest istniejący wzór lub model, ustalenia formułowane na ogół podczas negocjacji cenowych. Zależenie od wyrobu forma wykonywana jest na zasadzie odwzorowania kształt bez dbałości o jej funkcjonalność technologiczną. Czasami wykonuje się pomocne szkice. Zamawiający przesyła potencjalnym wykonawcom gotową specyfikacja zamiast zapytania ofertowego. Klient narzuca dostawcy co  ma się znaleźć w formie, uzależnia swoje zamówienie od spełniania jej warunków. Niektóre specyfikacje przegotowywane przez zagraniczne biura konstrukcyjne zawieją po kilkaset stron. Specyfikacja jest bardzo dokładnie określona, wszystkie warunki zakupu części handlowych, materiałów oraz warunki odbioru. Podpisane warunki umowy, egzekwowane są sposób restrykcyjny.  

 

Zamawiający opracowuje określoną kartę wymagań technicznych formy wtryskowej, określa swoje założenia, powinien także odnieść się do propozycji technologicznych narzędziowni, z którą zawarł umowę. Bardzo często zamawiający z braku własnego doświadczenia zgadza się na sugestie i założenia przedstawione przez narzędziownie. Jedynym warunkiem jest zastrzeżenie, że staje się ona prawomocna po zatwierdzeniu jej założeń przez stronę zlecającą. Założenia stawiane na początku na etapie ofertowania są z reguły bardzo wstępne, pozwalają jednak na podjęcie decyzji dotyczących z jednej strony zlecenia, z drugiej strony przyjęcia wykonawstwa formy. W momencie opracowywania założeń, zawsze występują punkty krytyczne, w których trzeba szczegółowo przeanalizować możliwość spełnienia jakiegoś kryterium, wybrać któreś z kilku możliwych rozwiązań. Zakłada się, że na istniejącym projekcie wyrobu zostały już wstępnie zaznaczone miejsca doprowadzenia tworzywa tzw. punkt wtrysku, określone zostały płaszczyzny podziału. W momencie konstruowania formy potrzebne są uściślenia lub dyskusja z klientem na temat tych założeń, która ma na celu optymalizację rozwiązania. Jedna z głównych dyskusji jest zawsze temat doprowadzenia tworzywa, konieczność przewidywania skurczu oraz położenia linii liczenia, wymagań estetycznych, w tym przypadku pada pytanie czy jest to detal techniczny czy wizualny, technika wtryskiwania.  Częstym problemem polskich narzędziowni jest tzw. syndrom manufaktury, czyli chęć wykonywania jak największej liczby operacji technologicznych we własnym zakresie. Częstym problem jest także poziom i stan posiadanych maszyn oraz urządzeń pomiarowych.

We wszystkich przypadkach uruchomienia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, wstępują wymiary tolerowane, konieczna jest też kontrola  oraz możliwość dotrzymania wartości zadanych odchyłek. Obwiązuje tez pewna żelazna zasada, ze tolerancje wymiarowe stosowane dla wyrobów metalowych nie mogą być stosowane do wyrobów z tworzyw sztucznych. Stosowanie w przypadku wyrobów z tworzyw sztucznych układu pasowań obowiązujących w przemyśle metalowym jest błędem technologicznym. Każdą wtryskiwaną wypraskę cechują następujące właściwości, nabyte podczas trwania procesu w formie i wynikające ze specyficznych własności fizycznych  tej grupy materiałów.

Podsumowując wymagania techniczne przy wykonywaniu form wtryskowych są niezwykle ważne, powinny być precyzyjne sformułowane, a projekty wykonawcze  powinny zostać powierzone narzędziowni, która posiada duże doświadczenie jak Pawform. 

Jeśli chcesz skorzystać z profesjonalnych usług konstruowania czy budowania form wtryskowych, zapraszamy do współpracy!

Formy wtryskowe 

Narzędziownia 

Pawform Narzędziownia 

Nauka robienia na drutach – podstawowe narzędzia

Geodezja górnicza - Geodezja Opole

WhitePress Prawa