Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

kruszyw
Wydobycie kruszyw to proces, który wymaga maksymalnej precyzji i efektywności. Jest jednak dość trudny, bo jego duża część zależy od wydajności oddzielenia poszczególnych materiałów oraz oczyszczenia ich z zabrudzeń. Właśnie dlatego przesiewacz jest niezwykle ważną maszyną. Jego działanie w dużym stopniu zależy zaś od sita.

 

 

 

 

 

 

 

Jak wygląda wydobycie kruszyw? 

Kruszywo to materiał sypki o szerokim zastosowaniu, głównie w budownictwie np. do tworzenia zapraw, betonów, podsypek pod drogę. Może mieć postać drobno lub gruboziarnistą, a ze względu na pochodzenie można wydzielić dwa typy kruszyw: mineralne / o pochodzeniu organicznym oraz sztuczne (czyli do wykorzystania przemysłowego). Wydobywa się je głównie metodą kopalnianą, ale proces produkcji i obróbki jest o wiele bardziej skomplikowany. Niezwykle ważnym etapem jest np. oczyszczenie kruszyw oraz podzielenie ich na frakcje. Do tego celu używa się sortowników oraz maszyn zwanych przesiewaczami. Czym są te drugie i jak działają?  

 

Czym jest przesiewacz? 

Przesiewacz to maszyna, która służy do podziału i czyszczenia materiałów, czyli ziaren kruszyw np. piasku czy żwiru. Warto jednak dodać, że ma swoje zastosowanie nie tylko w procesach produkcyjno-przemysłowych, ale także na roli np. do przesiewania ziaren. 

Przesiewacz cechuje się dużą precyzją, dzięki czemu umożliwia wydajny podział materiałów. Może oddzielić zarówno ziarna sypkie, jak i sypkie od wilgotnych (przesiewanie na mokro). Dodatkowo oczyszcza kruszywa z wszelkich zanieczyszczeń czy kamieni.  

Oczyszczony materiał dzieli się na frakcje, które zależą od potrzeb produkcyjnych i wymagać jakościowych rodzaju prac. Natomiast sortowanie końcowe opiera się już tylko na podziale według wymogów produkcyjnych, ma służyć przekazaniu surowca do dalszej obróbki. 

To dość uproszczony schemat działania przesiewacza, ale należy podkreślić, że poszczególne procesy, a także ich wydajność, zależą od parametrów maszyny i zastosowania w konkretnym zakładzie. Istnieje jednak pewien aspekt, który jest typowy dla każdego przesiewacza – sita. W dużej mierze to od nich zależy praca maszyna. 

 

Dlaczego praca przesiewacza zależy od sita? 

Sita do żwiru, pisaku i innych kruszyw są tym elementem przesiewacza, który odpowiada za przesianie ziaren i oddzielenie ich od siebie lub zabrudzeń. Jeśli oczka będą źle dopasowane, a konstrukcja sit wadliwa, wydajność wydobycia znacząco się obniży. Może dojść nawet do uszkodzenia maszyny. Dlatego sita powinny mieć maksymalnie długą żywotność. Ponadto, niezwykle ważny jest też ich montaż. 

 

kruszyw
Wydobycie kruszyw to proces, który wymaga maksymalnej precyzji i efektywności. Jest jednak dość trudny, bo jego duża część zależy od wydajności oddzielenia poszczególnych materiałów oraz oczyszczenia ich z zabrudzeń. Właśnie dlatego przesiewacz jest niezwykle ważną maszyną. Jego działanie w dużym stopniu zależy zaś od sita.

 

 

 

 

 

 

 

Jak wygląda wydobycie kruszyw? 

Kruszywo to materiał sypki o szerokim zastosowaniu, głównie w budownictwie np. do tworzenia zapraw, betonów, podsypek pod drogę. Może mieć postać drobno lub gruboziarnistą, a ze względu na pochodzenie można wydzielić dwa typy kruszyw: mineralne / o pochodzeniu organicznym oraz sztuczne (czyli do wykorzystania przemysłowego). Wydobywa się je głównie metodą kopalnianą, ale proces produkcji i obróbki jest o wiele bardziej skomplikowany. Niezwykle ważnym etapem jest np. oczyszczenie kruszyw oraz podzielenie ich na frakcje. Do tego celu używa się sortowników oraz maszyn zwanych przesiewaczami. Czym są te drugie i jak działają?  

 

Czym jest przesiewacz? 

Przesiewacz to maszyna, która służy do podziału i czyszczenia materiałów, czyli ziaren kruszyw np. piasku czy żwiru. Warto jednak dodać, że ma swoje zastosowanie nie tylko w procesach produkcyjno-przemysłowych, ale także na roli np. do przesiewania ziaren. 

Przesiewacz cechuje się dużą precyzją, dzięki czemu umożliwia wydajny podział materiałów. Może oddzielić zarówno ziarna sypkie, jak i sypkie od wilgotnych (przesiewanie na mokro). Dodatkowo oczyszcza kruszywa z wszelkich zanieczyszczeń czy kamieni.  

Oczyszczony materiał dzieli się na frakcje, które zależą od potrzeb produkcyjnych i wymagać jakościowych rodzaju prac. Natomiast sortowanie końcowe opiera się już tylko na podziale według wymogów produkcyjnych, ma służyć przekazaniu surowca do dalszej obróbki. 

To dość uproszczony schemat działania przesiewacza, ale należy podkreślić, że poszczególne procesy, a także ich wydajność, zależą od parametrów maszyny i zastosowania w konkretnym zakładzie. Istnieje jednak pewien aspekt, który jest typowy dla każdego przesiewacza – sita. W dużej mierze to od nich zależy praca maszyna. 

 

Dlaczego praca przesiewacza zależy od sita? 

Sita do żwiru, pisaku i innych kruszyw są tym elementem przesiewacza, który odpowiada za przesianie ziaren i oddzielenie ich od siebie lub zabrudzeń. Jeśli oczka będą źle dopasowane, a konstrukcja sit wadliwa, wydajność wydobycia znacząco się obniży. Może dojść nawet do uszkodzenia maszyny. Dlatego sita powinny mieć maksymalnie długą żywotność. Ponadto, niezwykle ważny jest też ich montaż. 

 

Strona 2

Jak podejść odpowiednio do kwestii rozliczania kosztów ciepła

Ile jest czasu na ubezpieczenie samochodu po rejestracji?