Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Spadkobiercy, którzy nie odrzucą spadku po zmarłym, są zobowiązani do spłacenia wszystkich długów, jeśli spadkodawca po sobie zostawił. Spłata długów następuje do wysokości aktywów spadku.

 kancelaria prawna windykacyjna

To cecha charakterystyczna przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W sprawach spadkowych wyróżnia się również przyjęcie spadku wprost. To sytuacja, w której spadkobierca przyjmuje majątek zmarłego wraz z długami, a za wszystkie jego zobowiązania odpowiada również swoimi aktywami. Sprawdź, jak długi po zmarłym mogą być ściągane od spadkobierców. 

 

Czy długi spadkodawcy przejmuje spadkobierca?

Jak potwierdza kancelaria windykacyjna w Częstochowie, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje przyjęcie majątku zmarłego oraz długów do wartości przyjętych aktywów. Przyjęcie spadku wprost powoduje zaś przyjęcie majątku zmarłego oraz jego długów, za które spadkobierca odpowiada również swoim majątkiem bez względu na wysokość odziedziczonego majątku. 

Spadkobierca nie przejmuje długów zmarłego tylko wtedy, kiedy odrzuci spadek w całości. Jest to jego dobrowolna decyzja. 

 

Kiedy trzeba spłacać długi po zmarłym? 

Automatyczne przyjęcie spadku następuje 6 miesięcy po otrzymaniu informacji o spadku, o ile spadkobierca nie odrzuci spadku wcześniej. Spadkobierca jest zobowiązany do spłaty wszystkich zobowiązań zmarłego do wysokości aktywów spadku albo w całości. Jeśli tego nie zrobi, zastosowanie ma windykacja należności na standardowych zasadach. Łatwo wyszukać kancelarie, które zajmują się takimi sprawami, wystarczy wpisać hasło typu „windykacja kancelaria Częstochowa”. Do takich podmiotów można zgłosić się również w przypadku, w którym jesteś wierzycielem i chcesz otrzymać zwrot należności od spadkobierców zmarłego dłużnika. 

Artykuł powstał na podstawie wiadomości merytorycznych użyczonych przez kancelariakowalski.pl