Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

arno senoner yqu6tjksq k unsplash
Najczęściej wykorzystywanymi metodami zmiany właściwości metali są obróbka skrawaniem, plastyczna i cieplna. Stosowane od wielu lat są nadal udoskonalane i powszechnie wykorzystywane w przemyśle. W jakim celu się je przeprowadza?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe zastosowanie obróbki

Powyższe procesy technologiczne wykonywane są w celu zmiany kształtu, rozmiaru i właściwości fizycznych oraz chemicznych danego surowca. Obróbka metali i stali podejmowana jest szczególnie w zakładach przemysłowych, które zajmują się produkcją metalurgiczną części eksploatacyjnych, konstrukcyjnych i podzespołów maszyn. Poniżej opisano pokrótce najpopularniejsze metody technologiczne.

 

Obróbka skrawaniem

To sposób modelowania metali, do którego najczęściej wykorzystuje się maszyny umożliwiające ruch posuwisty i obrotowy. Składa się z toczenia, frezowania i szlifowania. W początkowej fazie z elementu obrabianego usuwany jest nadmiar materiału. Obecnie bardzo często wykorzystywanymi maszynami do tego celu są tokarki CNC, które ze względu na brak kół zębatych i osłonę przestrzeni roboczej sprawdzają się w ogromnej większości zakładów.

 

Obróbka plastyczna

Jej celem jest nadanie odpowiedniego kształtu bez konieczności usuwania materiału. Obróbka metali i stali w ten sposób odbywa się najczęściej w procesach kucia, tłoczenia, ciągnienia i gięcia. Pierwszy z nich możliwy jest przy użyciu narzędzi ręcznych bądź mechanicznych, które wzmacniają strukturę stopu. Tłoczenie ma na celu formowanie cienkich połaci materiałów metalowych, takich jak blachy. Ciągnienie zapewnia wydłużenie surowca z dodatkowym zmniejszeniem jego średnicy. Gięcie natomiast nadaje odpowiedni kształt bez zmiany wymiarów.

 

Obróbka cieplna

Hartowanie, wyżarzanie, przesycanie i stabilizowanie zawierają się w pojęciu obrabiania metali przy użyciu ciepła. Zmieniają się wówczas właściwości fizyczne i chemiczne stopu, nadając im konkretne zastosowanie. Wszystko to za sprawą modyfikacji w strukturze metalu. Każda z powyższych metod charakteryzuje się użyciem odmiennych maszyn. Wszystkie są potrzebne do ukształtowania finalnego produktu.