Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Własne przedsiębiorstwo wymaga odpowiedniej strategii działania. Może się jednak zdarzyć, iż firma popadnie w kłopoty. Warto wiedzieć, które rozwiązanie w takiej sytuacji będzie najlepsze.

 

Niewypłacalność dłużnika

Upadłość firmy w znaczącym stopniu opiera się na dochodzeniu roszczeń wierzycieli. Proces ten różni się od egzekucji singularnej wspólnotowym udziałem stron poszkodowanych. Upadłość umożliwia również transformację przedsiębiorstwa dłużnika lub zwolnienie podmiotu z pozostałych obciążeń. Wszczęcie postępowania następuje po ogłoszeniu bankructwa przez sąd. Zdolność upadłościowa może dotyczyć spółek, jednostek organizacyjnych oraz osób prowadzących własną działalność. Instytucje nieposiadające statusu przedsiębiorstwa nie mogą ogłosić bankructwa. Postępowania prowadzone jest w trybie likwidacyjnym lub układowym. W pierwszym przypadku cel stanowi wyeliminowanie majątku upadłego i oddanie należnych pieniędzy wierzycielom. W drugiej opcji przedsiębiorstwo ulega restrukturyzacji. Wierzyciel odzyskują również swoje instrumenty finansowe.

 

Restrukturyzacja

Celem transformacji firmy jest podniesienie jej wartości. Restrukturyzacja może mieć różnorodny charakter – kreatywny, antycypacyjny, dostosowawczy oraz naprawczy. Proces transformacji przeprowadza się, by uniknąć ogłoszenia bankructwa. W trakcie postępowania zawierane są porozumienia z wierzycielami, które zostają uprawomocnione decyzją sądu. Do działań o charakterze restrukturyzacyjnym zalicza się fuzje, przejęcia, podziały spółek, aporty oraz akcje sprzedażowe w spółkach handlowych.

 

Ratunek dla firmy

W przypadku problemów finansowych należy dobrze zastanowić się nad wyborem najbardziej rentownego rozwiązania. Jeśli przedsiębiorstwu grozi niewypłacalność, należy zaplanować właściwą opcję restrukturyzacji, by podnieść wartość firmy. Przemiana jest więc zabezpieczeniem przed upadłością. Szybko podjęte działania restrukturyzacyjne mogą pomóc firmie w odzyskaniu przepływu środków finansowych.

 

Utrata dużej sumy pieniędzy nie musi oznaczać końca działalności firmy. Warto skorzystać z pomocy specjalisty, który ułatwi dobór odpowiednich środków naprawczych. Duże znaczenie ma jednak szybkość reakcji.