Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

dofinansowania
Wydatki na oprogramowanie dla firm stale rosną. Analitycy Gartnera twierdzą, że w 2022 roku światowe nakłady na IT zwiększą się o 4 proc. wobec 2021 r. i wyniosą, bagatela, 4,43 biliona dolarów! Wysoka inflacja ma znaczący wpływ na rosnące koszty oprogramowania i usług informatycznych. Cyfryzacja nie pozwala jednak na cięcie kosztów związanych z inwestycjami na innowacje technologiczne. Ulgi i dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw mogą okazać się rozwiązaniem na amortyzację takich wydatków.

 

 

 

 

Dofinansowania unijne na pomoc przedsiębiorcom

Jednym z dobrych sposobów zmniejszenia wydatków na informatyzację i cyfryzację firmy może być skorzystanie z dostępnych programów unijnych. Dzięki Funduszom Europejskim współcześni przedsiębiorcy mają szansę sfinansować zakup niezbędnych programów i rozwiązań chmurowych ze środków UE. Takie dotacje często wykorzystywane są na rozwój e-handlu i budowę lub rozbudowę e-platform internetowych. Środki unijne można również przeznaczyć na zakup niezbędnych aplikacji (np. programów księgowych czy systemów CRM) oraz całej infrastruktury sprzętowej. Aktualne projekty unijne firmy sprawdzą w wyszukiwarce dotacji dostępnej na oficjalnej platformie internetowej Funduszy Europejskich.

Przedsiębiorcy, którzy poszukują dodatkowego wsparcia na rozwój swojego przedsiębiorstwa, muszą mieć na względzie to, że tylko część z dostępnych programów unijnych ma formę bezzwrotnych dotacji. Wiele z oferowanych przez Fundusze Europejskie rozwiązań to wsparcie pozadotacyjne w postaci nisko oprocentowanej pożyczki – mówi Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy z Powiatowego Urzędu Pracy

Kolejną z opcji na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój swojej działalności jest skorzystanie z zasobów Powiatowych Urzędów Pracy. Pomoc finansowa dla przedsiębiorców na zakup sprzętu i oprogramowania dla nowo zatrudnionej osoby może wynieść maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. W 2022 roku będzie to niemal 33 tysiące złotych. W przypadku przedsiębiorców decydujących się na przyjęcie do pracy osoby z niepełnosprawnością refundacją zajmuje się PFRON. Taka dotacja może wynieść wówczas nawet 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Warunkiem udzielenia bezzwrotnego dofinansowania jest zatrudnienie osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przedsiębiorca co prawda ponosi początkowy koszt wyposażenia i przystosowania stanowiska pracy dla nowego pracownika, ale Urząd zwraca zainwestowane środki. Aby dotacja była bezzwrotna, okres zatrudnienia musi wynosić pełne 24 miesiące. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed upływem dwóch lat przedsiębiorca będzie zmuszony zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami.

Dotację z Powiatowego Urzędu Pracy można przeznaczyć na przykład na sprzęt: komputer, drukarkę, oprogramowanie niezbędne do wykonywania pracy itp. W świetle rosnących kosztów programów chmurowych i urządzeń IT może okazać się to atrakcyjnym sposobem na amortyzację kosztów rozwijającej się firmy.Gdzie szukać wsparcia?

Przedsiębiorcy chcą się rozwijać, ale często nie mogą inwestować własnych środków w planowane inwestycje. Regionalne Programy Operacyjne i Programy Operacyjne IR (Inteligentny Rozwój) to specjalne projekty, których założeniem jest finansowanie zakupu oprogramowania, sprzętu i innych innowacji technologicznych.

Gartner szacuje, że globalne inwestycje na rozwiązania chmurowe w 2023 roku mogą przekroczyć nawet 590 mld USD. Dzięki programom unijnym i dotacjom rządowym przedsiębiorcom może być łatwiej inwestować w innowacje technologiczne i niezbędne oprogramowanie – wyjaśnia Krzysztof Wojtas z SaldeoSMART.

Właściciele firm mogą również poszukiwać wsparcia w PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), która oferuje także fachowe wsparcie doradcze w załatwianiu spraw formalnych związanych z projektami Funduszy Europejskich i Norweskich. W ubiegłym roku dzięki wsparciu PARP polskie firmy zawarły ponad  2,2 tys. umów o dofinansowanie na łączną kwotę 2,8 mld złotych.

Na dofinansowania w Polsce mogą liczyć zarówno funkcjonujące już na rynku firmy, jak również startupy i osoby planujące założyć swoją pierwszą firmę. W dobie inflacji i podwyżek dodatkowe wsparcie ze strony polskiego rządu lub funduszy unijnych może być jednym ze strategicznych kroków prowadzących do utrzymania się na rynku.

 

Program Ulga od Długu - na czym polega?

WhitePress Prawa