Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

rozwód
Rozwód jest powszechnie kojarzony jako żmudny i długotrwały proces, który dodatkowo przebiega w napiętej atmosferze. W rzeczywistości jednak o przebiegu postępowania rozwodowego decyduje nastawienie małżonków. Jeśli para chce dojść do porozumienia i rozwiązać małżeństwo jak najszybciej, może podjąć w tym celu stosowne kroki. W artykule prezentujemy kilka rozwiązań, dzięki którym rozwód przebiegnie szybko i bezproblemowo.

 

 

 

Jakie są sposoby na szybki rozwód?

Szybki rozwód małżonkowie mogą osiągnąć poprzez sformułowanie pozwu rozwodowego, którego treść będzie ograniczona wyłącznie do tego, co konieczne. Wystarczy, żeby pismo spełniało wymagania prawne. W pozwie nie muszą pojawić się żądania wobec sądu dotyczące podziału majątku, ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, czy kwestie ustalenia alimentów. Im więcej spraw ustalisz z małżonkiem polubownie, tym szybciej przebiegnie rozprawa rozwodowa.

 

Rozwód bez orzekania o winie

Żądania zawarte w pozwie najlepiej sformułować w taki sposób, by nie zmuszały sądu do przeprowadzania czasochłonnego postępowania dowodowego. W tym celu optymalnym wyjściem jest zdecydowanie się na rozwód bez orzekania o winie przez. Pociąga to za sobą szereg konsekwencji, np. każdy z małżonków będzie uprawniony do uzyskania świadczeń alimentacyjnych od drugiego wyłącznie wtedy, gdy osoba uprawniona będzie pozostawać w niedostatku.

 

Wnioski dowodowe

Szybki rozwód jest uzależniony również od właściwych wniosków dowodowych. Jeśli małżonkowie posiadają dowody, które mogą okazać się przydatne w toku postępowania, należy dołączyć je do pozwu. Najskuteczniejszymi dowodami w sprawie są dokumenty. Jeśli decydujesz się na zaangażowanie w sprawę świadków, musisz liczyć się z tym, że przesłuchanie każdej z wybranych osób jest czasochłonne. Warto więc zastanowić się, czy wszyscy świadkowie są niezbędni do pomyślnego rozstrzygnięcia sądowego.

 

Porozumienie w sprawie dzieci

Rozwody Wrocław przebiegają sprawnie także w sytuacji, kiedy małżonkowie zdołają się porozumieć i ustalić zakres opieki nad małoletnimi dziećmi. Jeśli nie chcesz, by sprawa utknęła na etapie ustalania władzy rodzicielskiej, powinieneś wraz ze współmałżonkiem, sporządzić porozumienie w formie pisemnej. W takim dokumencie rodzice mogą zadecydować o miejscu zamieszkania dziecka, kontaktach z nim oraz wysokość alimentów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że sąd przy orzekaniu rozwodu, zawsze kieruje się dobrem małoletniego. W związku z tym, jeśli ustalenia rodziców nie są dla niego najlepszym rozwiązaniem, sąd może nie uwzględnić porozumienia. Przy formułowaniu ustaleń dotyczących opieki nad małoletnim po rozwodzie, rodzice muszą pamiętać o wielu kwestiach. Jedną z nich jest naczelna zasada prawa rodzinnego mówiąca o tym, że rodzeństw powinno wychowywać się razem. Naruszenie tej reguły zostanie zatem potraktowane przez sąd jako naruszenie dobra dziecka. Podobnie jest z częstotliwością kontaktów, do których prawo ma każde z rodziców. Chyba że sąd ograniczy władzę rodzicielską jednemu z małżonków.

 

rozwód
Rozwód jest powszechnie kojarzony jako żmudny i długotrwały proces, który dodatkowo przebiega w napiętej atmosferze. W rzeczywistości jednak o przebiegu postępowania rozwodowego decyduje nastawienie małżonków. Jeśli para chce dojść do porozumienia i rozwiązać małżeństwo jak najszybciej, może podjąć w tym celu stosowne kroki. W artykule prezentujemy kilka rozwiązań, dzięki którym rozwód przebiegnie szybko i bezproblemowo.

 

 

 

Jakie są sposoby na szybki rozwód?

Szybki rozwód małżonkowie mogą osiągnąć poprzez sformułowanie pozwu rozwodowego, którego treść będzie ograniczona wyłącznie do tego, co konieczne. Wystarczy, żeby pismo spełniało wymagania prawne. W pozwie nie muszą pojawić się żądania wobec sądu dotyczące podziału majątku, ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, czy kwestie ustalenia alimentów. Im więcej spraw ustalisz z małżonkiem polubownie, tym szybciej przebiegnie rozprawa rozwodowa.

 

Rozwód bez orzekania o winie

Żądania zawarte w pozwie najlepiej sformułować w taki sposób, by nie zmuszały sądu do przeprowadzania czasochłonnego postępowania dowodowego. W tym celu optymalnym wyjściem jest zdecydowanie się na rozwód bez orzekania o winie przez. Pociąga to za sobą szereg konsekwencji, np. każdy z małżonków będzie uprawniony do uzyskania świadczeń alimentacyjnych od drugiego wyłącznie wtedy, gdy osoba uprawniona będzie pozostawać w niedostatku.

 

Wnioski dowodowe

Szybki rozwód jest uzależniony również od właściwych wniosków dowodowych. Jeśli małżonkowie posiadają dowody, które mogą okazać się przydatne w toku postępowania, należy dołączyć je do pozwu. Najskuteczniejszymi dowodami w sprawie są dokumenty. Jeśli decydujesz się na zaangażowanie w sprawę świadków, musisz liczyć się z tym, że przesłuchanie każdej z wybranych osób jest czasochłonne. Warto więc zastanowić się, czy wszyscy świadkowie są niezbędni do pomyślnego rozstrzygnięcia sądowego.

 

Porozumienie w sprawie dzieci

Rozwody Wrocław przebiegają sprawnie także w sytuacji, kiedy małżonkowie zdołają się porozumieć i ustalić zakres opieki nad małoletnimi dziećmi. Jeśli nie chcesz, by sprawa utknęła na etapie ustalania władzy rodzicielskiej, powinieneś wraz ze współmałżonkiem, sporządzić porozumienie w formie pisemnej. W takim dokumencie rodzice mogą zadecydować o miejscu zamieszkania dziecka, kontaktach z nim oraz wysokość alimentów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że sąd przy orzekaniu rozwodu, zawsze kieruje się dobrem małoletniego. W związku z tym, jeśli ustalenia rodziców nie są dla niego najlepszym rozwiązaniem, sąd może nie uwzględnić porozumienia. Przy formułowaniu ustaleń dotyczących opieki nad małoletnim po rozwodzie, rodzice muszą pamiętać o wielu kwestiach. Jedną z nich jest naczelna zasada prawa rodzinnego mówiąca o tym, że rodzeństw powinno wychowywać się razem. Naruszenie tej reguły zostanie zatem potraktowane przez sąd jako naruszenie dobra dziecka. Podobnie jest z częstotliwością kontaktów, do których prawo ma każde z rodziców. Chyba że sąd ograniczy władzę rodzicielską jednemu z małżonków.

 

Strona 2

Praca i emerytura w niemczech

O czym pamiętać wynajmując swoje mieszkanie?