Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Szkolenia SEP
Choć w XXI wieku w gospodarce wzrasta znaczenie nowoczesnych technologii cyfrowych, nie zmienia to faktu, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników technicznych jest wysokie. Do poszukiwanych na rynku pracy specjalistów zalicza się m.in. elektryków. Jak zostać profesjonalnym elektrykiem? Szkolenia SEP to podstawa.

 

 

 

 

Szkolenia SEP – dlaczego warto?

Czym są szkolenia SEP? Odpowiedź na to pytanie zapewne zna każdy, kto posiada przynajmniej podstawową wiedzę na temat branży elektrycznej. SEP to akronim pochodzący od nazwy organizacji (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), która zrzesza przedstawicieli tej profesji oraz zajmuje się nadawaniem uprawnień zezwalających na pracę z instalacji energetycznymi, grzewczymi oraz cieplnymi.

Sposób nadawania uprawnień jest wyczerpująco opisany przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Warto dodać, że nie ma czegoś takiego jak „szkolenie SEP”. W rzeczywistości bowiem dostępne są trzy kategorie kursów zawodowych:

  • SEP G1,
  • SEP G2 - dla urządzeń grzewczych (kotły parowe, systemy klimatyzacyjne itp.),
  • SEP G3 - niezbędna podczas pracy z gazowymi piecami przemysłowymi, turbinami na gaz itp.

Oprócz tego wyróżnia się dwie podkategorie. Odnoszą się one stricte do prac serwisowych (kategoria „E”) lub też do czynności w zakresie dozoru urządzeń elektrycznych (kategoria „D”).

 

SEP może nie wystarczyć?

Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą posiadanie uprawnień SEP stanowi jedyny warunek niezbędny do tego, by móc znaleźć pracę jako elektryk. Takie stwierdzenie nie jest jednak do końca prawdziwe. Oprócz szkolenia SEP pracodawcy wymagają posiadania także takich atutów jak:

  • gotowość do pracy w trudnych warunkach oraz wyjazdów (praca elektryka wiąże się z wykonywaniem zadań w terenie),
  • doświadczenie - co oczywiste, aby móc zostać profesjonalnym elektrykiem, należy najpierw posiadać uprawnienia SEP. Mogłoby się zatem wydawać, że mamy do czynienia z błędnym kołem. Z drugiej strony warto, by osoba, która niedawno ukończyła szkolenie SEP, miała już doświadczenie w pracy w branży elektrycznej (może być to np. staż zawodowy na stanowisku pomocniczym),
  • w przypadku pracy za granicą - znajomość języka obcego (preferuje się angielski i/lub niemiecki).

Jak zatem widać uprawnienia SEP nie są jedyną kwestią, której wymaga się od elektryka. Jest to jednak absolutna podstawa, jeśli poważnie myślimy o pracy w branży.

Uprawnienia SEP mogą być dobrym pomysłem np. dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Oprócz tego nic nie stoi na przeszkodzie, by na kurs w tym zakresie zdecydowali się specjaliści z kilku- lub nawet kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w przemyśle. Inżynierowie czy pracownicy techniczni mogą zapisać się na szkolenie SEP, oczywiście, o ile spełniają ustawowe wymogi. SEP może w ich przypadku stanowić cenny atut w CV zwiększający szanse na rynku pracy.

 

Nadawanie uprawnień SEP – jak wygląda to w praktyce?

Uzyskać uprawnienia elektryczne SEP można poprzez udział w kursie organizowanym przez ośrodek szkoleniowy oraz ukończenie z wynikiem pozytywnym egzaminu składającego się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Sposób, w jaki organizuje się szkolenie w danym ośrodku, powinien być nadzorowany przez UDT - Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenie na elektryka SEP składa się z dwóch głównych części:

  • części teoretycznej,
  • części praktycznej.

Większość takich kursów organizowana jest w większych miastach wojewódzkich, część z nich dostępna jest również online. Zakończenie kursu sukcesem i zdanie egzaminu daje uprawnienia, które są aktualne przez 5 lat.

 

Formowanie wtryskowe - proces produkcyjny

Dlaczego warto pracować w Norwegii - korzyści pracy w Norwegii

WhitePress Prawa