Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

systemy mrp jak wyglada planowanie zapotrzebowania materialowego
Produkcja wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości niezbędnych surowców do otrzymania założonego wolumenu wyrobów. W przypadku złożonych procesów technologicznych łączy się to z koniecznością przygotowania zapotrzebowania wraz z harmonogramem dostaw ściśle dopasowanym do istniejących potrzeb. Tak jak w innych dziedzinach cały proces powinien być w maksymalnym stopniu zautomatyzowany i uproszczony.

 

 

Co daje wykorzystywanie systemów MRP?

Utrzymanie produkcji wiąże się z koniecznością dostarczania na czas odpowiedniej ilości niezbędnych materiałów i komponentów. Z uwagi na koszty magazynowania oraz nieuchronne zamrażanie środków w gromadzonych zapasach każdy dąży jednak do tego, by w możliwie jak największym stopniu zoptymalizować proces planowania swego zapotrzebowania materiałowego, dzięki czemu ponoszone wydatki można utrzymywać na niższym poziomie. Podejmowane działania muszą jednak zapobiegać możliwym przestojom, które również mogą wygenerować duże straty. Sprawne zarządzanie poziomem zapasów oraz efektywne planowanie zakupów i dostaw powinno umożliwiać zachowanie jak największej elastyczności, jeżeli chodzi o szybką zmianę harmonogramów produkcji, co w dzisiejszych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw staje się jednym z istotnych wymogów, jakim trzeba sprostać, chcąc wyprzedzić swą konkurencję. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest korzystanie z systemów MRP (Material Requirements Planning), które dają możliwość dokładnego określenia co, w jakich ilościach i kiedy będzie potrzebne.

 

Jak działają systemy MRP?

System MRP pozwala na przygotowanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie dostępnych danych – głównego harmonogramu produkcji (Master Production Schedule), w którym są zawarte informacje na temat niezbędnej ilości wytworzonych towarów, oraz zestawienia materiałów (Bill of Materials), będącego z kolei spisem wszystkich surowców i komponentów koniecznych do wyprodukowania zakładanej ilości wyrobów. Systemy MRP porównują dane wynikające z MPS i BOM ze stanami magazynowymi i na tej podstawie ustalają listę zakupów, która uwzględnia także czas, w jakim potrzebne zasoby mogą dotrzeć na linię produkcyjną.

Używanie systemu MRP oznacza wiele korzyści wynikających z redukcji kosztów, zagwarantowania odpowiedniego poziomu dostępności poszczególnych materiałów i komponentów, skrócenie terminów całej operacji, a także wyeliminowanie zbędnego gromadzenia zapasów. Nowoczesne systemy ERP, będące rozwinięciem stosowanych pierwotnie systemów MRP gwarantują także pełną integrację z pracą innych działów, zmniejszając ryzyko popełnienia błędów i dając lepszą kontrolę. Przykładem dostawcy proponującego oprogramowanie przydatne w optymalizacji procesu zarządzania zasobami jest firma Novacura oferująca platformę Novacura Flow.

 

Kiedy powinno się zdecydować na separację?

Balony pneumatyczne, czyli jak zwrócić uwagę klienta?

WhitePress Prawa