Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

IATF 16949:2016 promuje myślenie oparte na ryzyku, aby ulepszyć podejście procesowe w planowaniu i wdrażaniu skutecznego systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. Jest to skomplikowany i wymagający standard, do którego wdrożenia potrzebne jest przejście kilku etapów. Ostatnim jest spotkanie zamykające audyt.

 

 

 

 

Funkcje spotkania zamykającego audyt 

Głównym celem spotkania zamykającego audyt jest przedstawienie ustaleń i wniosków z audytu, zapewnienie jasnego zrozumienia efektów oraz uzgodnienie ram czasowych działań naprawczych. 

Spotkanie prowadzi audytor wiodący, a wśród uczestników znajdują się kierownicy wyższego i niższego szczebla, pełnomocnik IATF oraz inne osoby zaangażowane we wprowadzanie zmian.  

W przypadku niektórych kontroli spotkanie może być formalne z zachowaniem protokołu. W innych sytuacjach jest ono mniej oficjalne i przekazywane są na nim tylko wyniki. Najczęściej jednak spotkanie zamykające odbywa się na podstawie wcześniej opracowanego schematu. Omawia się w nim takie aspekty jak: 

  • frekwencję, 
  • zakres działania, 
  • kryteria oceny, 
  • obszary zgodności, 
  • podsumowanie niezgodności, 
  • działania naprawcze. 

Co robi pełnomocnik IATF na spotkaniu zamykającym? 

Pełnomocnik IATF rejestruje wszelkie problemy zgłaszane podczas spotkania. Zapisuje zarówno te błędy, które zostały zauważone podczas audytu zewnętrznego, jak i te, które pojawiły się w późniejszym czasie.  

Jeżeli zdefiniowano to w systemie zarządzania lub w drodze umowy z firmą, uczestnicy spotkania powinni uzgodnić ramy czasowe planu działania w celu usunięcia wszelkich niezgodności. Często to właśnie pełnomocnik IATF jest w stanie podać racjonalny okres, w którym możliwe będzie usunięcie problemów i poprawienie błędów. 

Poziom szczegółowości na spotkaniu zamykającym powinien być wyjątkowo wysoki. Zarówno kontrolowanej firmie, jak i jednostce certyfikującej zależy na tym, aby w raporcie znalazły się wszystkie dane, które przyczynią się do polepszenia procesów.  

Osoby, które są zainteresowane szkoleniem na pełnomocnika IATF, więcej informacji znajdą na stronie  https://szkolenia.bureauveritas.pl/q03-pelnomocnik-ds-iatf-169492016/.  

WhitePress Prawa