Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa nasze codzienne życie ulega poważnym zmianom. Dotyczy to niemal wszystkich jego gałęzi. Zmienił się sposób, w jaki pracujemy czy spędzamy czas wolny. Państwo wprowadziło także dużo regulacji prawnych na czas epidemii. Niektóre z uregulowań dotyczą między innymi spłat kredytu w przypadku osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

 

 

Pomoc od banków 

Pierwsze dwa miesiące 2020 roku były rekordowe pod względem liczby zaciągniętych kredytów. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, łączna wartość kredytów w styczniu i lutym 2020 roku była o ponad 25% większa niż łączna wartość kredytów z pierwszych dwóch miesięcy 2019 roku. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiła, że na rynku nastały niespodziewane zmiany, które wywróciły go do góry nogami. W związku z zamknięciem szkół, centrów handlowych, restauracji, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych wiele osób straciło źródło swojego utrzymania, jednocześnie mając do spłacenia kredyt. Związek Banków Polskich rekomendował wszystkim bankom, by pomogły one osobom, które spłacają kredyty podczas pandemii. ZBP jest organizacją, która zrzesza niemal wszystkie banki działające w Polsce. Jedną z form pomocy ma być odroczenie spłaty kredytu. Początkowo ma ono być na 3 miesiące. Jak zaznacza prawnik Jakub Kalak z kancelarii adwokackiej z Poznania (https://smadwokaci.pl), banki mają udzielać zgody na odroczoną spłatę w uproszczonej procedurze. Przerwa taka nie będzie oznaczała umorzenia raty, a jedynie przesunie termin spłat. Wnioski o ulgę można złożyć zdalnie. Kredytodawcy nie mogą pobierać dodatkowych opłat oraz prowizji.  

Pomoc banków a spłata kredytu

 

Spłata kredytu - ułatwienia

16 marca 2020 roku Związek Banków Polskich przedstawił rozwiązania wypracowane z 15 bankami funkcjonującymi w Polsce. Plan ten obejmował 8 punktów, do których należało między innymi ułatwienie spłaty rat, wyrażenie gotowości do udzielenia przedsiębiorcom dostępu do krótkoterminowych kredytów oraz podjęcie działań w celu odroczenia spłaty rat leasingowych. W przypadku odroczenia spłaty kredytu bank może odroczyć spłatę całości albo części raty przez okres do 3 miesięcy. Odroczenie takie odbywa się na prośbę kredytobiorcy. Innym wariantem pomocy od banków jest możliwość skorzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jest on przeznaczony dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są obciążeni spłatą rat kredytu. Środki przeznaczone na fundusz pochodzą z wpłat kredytodawców. Działa on na mocy ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy z 9 października 2015 roku. W ramach funduszu można otrzymać miesięcznie do 2 tysięcy nieoprocentowanej pożyczki przez okres 3 lat. 

W ramach pomocy od banków dotyczącej spłaty rat kredytu można zawiesić spłatę rat kredytów firmowych, gotówkowych, hipotecznych oraz konsolidacyjnych. Zawieszenie zawsze odbywa się na warunkach ustalonych przez bank udzielający takiego zobowiązania. 

 

Wakacje kredytowe a koronawirus

Standardowe wakacje kredytowe różnią się jednak od opcji zawieszenia kredytu z powodu koronawirusa. Wakacje kredytowe nie są rozwiązaniem, które powstało w związku z pandemią. Dostępne były już dłuższy czas przed rozprzestrzenianiem się epidemii. Dzięki skorzystaniu z wakacji kredytowych ma się możliwość odroczenia płatności określonej liczby rat kredytu. Raty te nie są anulowane, ale ich spłata ulega przesunięciu w czasie. W przypadku standardowych wakacji kredytowych okres zawieszenia spłaty rat to najczęściej jedynie miesiąc. Wniosek o wakacje kredytowe należało złożyć bezpośrednio w banku, minimum 7 dni przed terminem płatności raty, a w ich przypadku stosuje się standardowe procedury. Inaczej sprawa wygląda w przypadku odroczenia spłaty rat kredytu w związku z pandemią koronawirusa. Okres zawieszenia wynosi od 3 do 6 miesięcy, banki same decydują o tym, na jaki okres możliwe będzie odroczenie spłaty. Wniosek o zawieszenie można złożyć online w dowolnym czasie. Dodatkowo standardowe wakacje kredytowe udzielane są wyłącznie tym kredytobiorcom, którzy spłacają raty w wyznaczonych terminach oraz nie mają żadnych zaległości. Ze względu na pandemię banki mogą stosować różne warunki dotyczące zawieszenia rat. 

Kwestie dotyczące stosunków pomiędzy przedsiębiorcami, a także dotyczące papierów wartościowych reguluje prawo gospodarcze, na temat którego przeczytasz więcej tutaj: https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-gospodarcze/.

Spłata kredytu a koronawirus

 

Kto nie może skorzystać z pomocy banków?

Z wakacji kredytowych w związku z pandemią koronawirusa nie mogą jednak skorzystać wszyscy kredytobiorcy. Udogodnienie nie jest przewidziane dla tych, którzy mają niespłacone zadłużenia, które są przeterminowane, a także korzystający z kredytów przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi i huraganów. Spłata kredytu nie może zostać zawieszona w okresie obowiązywania dopłat. Jeżeli okres ten już się skończył, spłatę będzie można zawiesić. 

 

Spłata kredytu - gdzie i jak składać wnioski? 

Banki umożliwiają składanie wniosków przez internet w sposób odformalizowany. Oznacza to, że nie ma konieczności dostarczania dodatkowych zaświadczeń oraz dokumentów, które potwierdzają sytuację materialną kredytobiorcy. Kredytobiorca, który zamierza uzyskać wakacje kredytowe musi złożyć odpowiedni wniosek, który można pobrać ze strony internetowej banku. Wnioski te mogą być składane przez elektroniczną pocztę, przez maila, ale także telefonicznie. Forma ta musi być jednak przewidziana w umowie z bankiem. 

Ze względu na pandemię koronawirusa możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu dla wielu przedsiębiorców jest jedyną możliwością chroniącą przed popadnięciem w długi. Rozwiązanie to nie jest jednak opłacalne dla wszystkich. Jeżeli opcja ta nie jest niezbędna, nie jest wskazane korzystanie z niej. WhitePress Prawa