Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Inwestowanie na rynku kapitałowym zawsze wiąże się z ryzykiem. Ale bogactwo aktywów i instrumentów, w które możemy zainwestować powoduje, że można to ryzyko znacząco zmniejszyć.

 fundusze

Co do zasady, na rynku kapitałowym obowiązuje reguła mówiąca, że im większe ryzyko, tym możliwość wypracowania ponadprzeciętnej stopy zwrotu większa. Oczywiście istnieją od tej zasady wyjątki, ale inwestując w fundusze inwestycyjne warto o tym pamiętać.

 

Czasem giełda przynosi miłe niespodzianki

Przykładów dostarczył ubiegły rok. Zainwestowanie w kilka największych firm technologicznych notowanych w Stanach Zjednoczonych nie było wielkim ryzykiem. Prognozowano wprawdzie, że nie będzie to dla nich najlepszy rok, że nie należy się spodziewać nadzwyczajnych zysków i wzrostu cen ich akcji, ale ich pozycja pozostawała stabilna, a widmo jakiegoś kataklizmu wydawało się znikome. Tymczasem wejście sztucznej inteligencji spowodowało przełom i ceny akcji tych spółek poszybowały na historyczne szczyty. Tak więc niewielkie ryzyko akurat w tym wypadku przyniosło wysoką stopę zwrotu.

Takie sytuacje nie zdarzają się jednak zbyt często, dlatego budując swój portfel inwestycyjny trzeba wiedzieć, które aktywa narażają nas na większe ryzyko, a które cieszą się opinią bezpieczniejszych. 

 

Obligacje – oaza względnego spokoju

W zgodnej opinii specjalistów za najmniej ryzykowne uchodzi inwestowanie w fundusze obligacyjne, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z funduszami obligacji skarbowych. To takie obligacje, które są emitowane przez skarb państwa, a więc ryzyko jest tutaj niezbyt duże. Większe wiąże się już z obligacjami korporacyjnymi, czyli emitowanymi przez przedsiębiorstwa. Aby je zmniejszyć wystarczy jednak skupić się na tych funduszach, które starannie selekcjonują spółki-emitentów, to znaczy stawiają na podmioty o stabilnej pozycji i z dobrymi rokowaniami na przyszłość.

 

Fundusze akcyjne są ryzykowne

Co do zasady najbardziej ryzykowne inwestycje w fundusze wiążą się z funduszami akcyjnymi, bo zmienność na tym rynku jest bardzo, a przynajmniej może być, duża. Rzecz jasna i tu istnieją różne możliwości. Najmniej ryzykowna jest inwestycja w fundusze mające w swoim portfelu spółki, których pozycja jest stabilna i niekwestionowana, a spółka jest dobrze zarządzana i odpowiednio reaguje na sytuację rynkową. Wzrost cen ich akcji – a co za tym idzie stopa zwrotu wypracowana przez inwestujący w taki podmiot funduszu – nie jest z reguły imponująca, ale za to nasza inwestycja nie powoduje codziennego drżenia serca. 

Jeśli mamy apetyt na większy zysk i akceptujemy ryzyko dużej straty, wówczas możemy postawić na fundusze skupione na mniejszych spółkach, które dopiero walczą o swoją pozycję rynkową. Największe ryzyko wiąże się oczywiście z inwestowaniem w start-upy, ale tutaj potencjalny zysk może być naprawdę imponujący.

 

Stabilnie z domieszką ryzyka

Inwestując w fundusze mamy więc możliwość wyboru różnych strategii, w zależności od tego jaka jest nasza akceptacja ryzyka. Być może najbardziej sensownym wyjściem jest zmiksowanie różnych strategii, to znaczy zainwestowanie części naszych oszczędności w cieszące się opinią stabilnych fundusze obligacyjne, a niewielkiej części – na początek powiedzmy 8-10% – w znacznie bardziej ryzykowne fundusze akcyjne.

 

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

WhitePress Prawa