Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Współczesne rolnictwo czy sadownictwo nie byłoby w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie i osiągnąć tak dużej wydajności, gdyby nie środki ochrony roślin. To substancje lub ich mieszanki, które mają za zadanie zabezpieczenie upraw przed szkodnikami oraz niepożądanymi roślinami. Mogą również regulować wzrost roślin, poprawiać ich rozwój, a także zwiększać efektywność nawozów. Sprawdź, z jakich rodzajów środków ochrony roślin możesz skorzystać.

ochrony roślin

Herbicydy

To środki ochrony roślin (https://pphstampol.pl/srodki-ochrony-roslin/), które mają za zadanie zwalczanie chwastów rozmnażających się w towarzystwie uprawianych gatunków. Możesz wybrać produkty, które wpłyną na procesy zachodzące w szkodliwych roślinach i doprowadzą do ich stopniowego obumarcia, jak też środki prowadzące do ich jak najszybszego zniszczenia. Dostępne są substancje działające selektywnie, na konkretne rodzaje chwastów, jak też nieselektywnie, niszczące wszystkie gatunki.

 

Insektycydy

Drugim istotnym zagrożeniem dla upraw są szkodniki, które przyczyniają się do niszczenia roślin, jak też roznoszą na nich choroby. W tej kategorii dostępne są substancje działające w różnoraki sposób: mogą zabijać insekty, hamować ich zdolność do rozmnażania, jak też odstraszać je. Do niechcianych organizmów mogą dostać się przez powierzchnię ich ciała, układ oddechowy czy też poprzez pokarm. Wytwarzane są zarówno produkty działające na większe grupy szkodników, jak również skupiające się na konkretnym ich rodzaju i dedykowane sprecyzowanym rodzajom upraw. Znajdziesz je pod tym adresem: https://pphstampol.pl/.

 

Fungicydy

Rozwijające się na roślinie grzyby osłabiają jej układ odpornościowy i przyczyniają się do pojawiania się chorób. Dostępnych jest kilka grup fungicydów, różniących się od siebie sposobem działania. Możesz zastosować je zapobiegawczo, zanim grzyby pojawią się na uprawach. Warto zdecydować się na taki krok, jeśli wiesz, że dany gatunek roślin jest na to zagrożenie szczególnie narażony lub gdy warunki otoczenia mogą być potencjalnie korzystne dla rozwoju tych organizmów. Po wystąpieniu pierwszych oznak pojawienia się grzybów należy wybrać środki ochrony roślin działające leczniczo, które powstrzymują rozwój chorób. Dostępne są również produkty całkowicie niszczące grzyby, a także ich zarodniki, które zdołały opanować daną roślinę.

Oprócz wymienionych najważniejszych grup środków ochrony roślin można wyróżnić jeszcze kilka innych, skupiających się na ściśle określonych gatunkach szkodników czy zagrożeniach. Są to m.in. moluskocydy, czyli preparaty na ślimaki, nematocydy na nicienie, czy akarycydy na roztocza.

WhitePress Prawa