Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

adobestock 479612322
Spółki kapitałowe mają kilka rodzajów. Warto wiedzieć jakie są dostępne opcje jeśli chodzi o prowadzenie działalności w tej formie.

 

 

 

 

 

 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bodaj najpopularniejszym rodzajem spółki kapitałowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiada ona ona osobowość prawną i może być utworzona zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. Dla jej zarejestrowania koniecznie jest zgłoszenie w KRS oraz zawarcie umowy spółki, ewentualnie – sporządzenie aktu założycielskiego, w przypadku gdy spółka zakładana jest przez jedną osobę. Kolejną formalnością jest wniesienie kapitału zakładowego – co najmniej 5 tysięcy złotych. Dlaczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się taką popularnością? Za zobowiązania zaciągnięte przez podmiot odpowiada spółka – całym majątkiem, ale sami wspólnicy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu. Takie rozwiązanie daje osobom zakładającym spółkę poczucie bezpieczeństwa.

 

Spółka akcyjna

Inną formą spółki kapitałowej jest spółka akcyjna. Posiada ona osobowość prawną. Do jej powstania jest potrzebna minimum jedna osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która ma zdolność prawną. Charakterystyczne dla spółki akcyjnej jest emitowanie akcji. Wspólnikami stają się w tym wypadku akcjonariusze – nabywcy akcji. Co istotne, żeby założyć spółkę akcyjną należy dokonać wpisu do KRS, sporządzić umowę założycielską oraz statut spółki. W tym wypadku, kapitał zakładowy musi wynosić minimum 100 000 złotych. Z tego też względu, łatwiejsze jest założenie spółki z o.o.

Akcjonariusze mogą otrzymywać dywidendy, nie ponoszą natomiast odpowiedzialności za zobowiązania spółki, ciąży ona na całej spółce.

Kto reprezentuje podmiot? Mogą to robić członkowie zarządu, powoływani zazwyczaj przez radę nadzorczą. Ważne jest, iż spółka akcyjna wymaga prowadzenia pełnej księgowości, co wiąże się z wieloma formalnościami.

 

Prosta spółka akcyjna

Jeszcze jedną formą jest prosta spółka akcyjna. Opcja ta jest dostępna od 1 lipca 2021 roku. Co ważne, PSA można założyć i rozwiązać łatwiej niż tradycyjną spółkę akcyjną. W tym wypadku nie ma wymogu wniesienia minimalnego kapitału akcyjnego. Mniej skomplikowane są procedury związane z założeniem i prowadzeniem podmiotu. Uproszczona jest też likwidacja spółki – wystarczy przenieść majątek na któregoś z akcjonariuszy.  

 

Podmioty, które pomagają w zakładaniu spółek

Proces zakładania spółki może wydawać się skomplikowany. Należy dopełnić różnych formalności, procedur, których nie podejmujemy przecież codziennie. Dlatego też warto zakładanie spółek online powierzyć podmiotowi, który profesjonalnie zajmuje się zakładaniem oraz rejestracją spółek online. Na rynku funkcjonują firmy, które pomagają w całej procedurze i zakładają na przykład spółki z o.o. przez Internet. Podmioty te oferują pomoc przedsiębiorcom, którzy dopiero podejmują działalność gospodarczą. Pomagają na etapie wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu. Co istotne, firma dopilnuje wszelkich szczegółów, zadba o dopełnienie procedur. Powierzenie działania specjalistom sprawi, że będziemy mieć więcej czasu na zajęcie się praktyczną stroną powstającego biznesu.

 

Gdzie zorganizować imprezę integracyjną dla firmy?

5 zasad organizowania konferencji w hotelu

WhitePress Prawa