Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Ambitni przedsiębiorcy z Polski, którzy rozważają rozszerzenie swych dotychczasowych działalności o wymianę handlową z Państwem Środka, muszą przygotować się na szereg czasochłonnych formalności. Rejestracja znaku towarowego w Chinach to obowiązek, którego szybkie dopełnienie leży w interesie zarówno eksporterów zagranicznych prowadzących sprzedaż swoich towarów za Wielki Mur, jak i importerów podejmujących współpracę z chińskimi dostawcami. Dlaczego rejestracja marki w Chinach jest tak ważna? Sprawdź korzyści z tym związane i powody, dla których przedsiębiorcy wchodzący na rynek chiński nie powinni zwlekać z tą procedurą!

 Rejestracja znaku towarowego w Chinach

Rejestracja znaku towarowego w Chinach – priorytet dla firm z zagranicy

Jedną z najważniejszych informacji dla przedsiębiorstw, które planują nawiązanie współpracy z kontrahentami z Chin, pozostaje fakt, że sama procedura rejestracji znaku towarowego w tamtejszym urzędzie trwa co najmniej kilka miesięcy. Z uwagi na czasochłonność procesu rejestracyjnego rekomendowanym i bezpiecznym rozwiązaniem jest zajęcie się tą formalnością możliwie najwcześniej – najlepiej jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem współpracy z chińskimi partnerami.

 

Rejestracja znaku towarowego w Chinach a korzyści dla przedsiębiorców

Na początku należy zaznaczyć, że opieszałość i zbyt długa zwłoka przedsiębiorstwa w kwestii rejestracji znaku towarowego w Chinach może niekiedy skutkować licznymi problemami, utrudniającymi efektywne prowadzenie biznesu lub nawet powodującymi dotkliwe straty finansowe. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że w Państwie Środka obowiązuje tzw. zasada first-to-file. Zgodnie z chińską regułą pierwszeństwa prawo do zgłoszenia dowolnego znaku do rejestracji przysługuje każdej osobie, a tamtejszy urząd najpierw rozpatruje wniosek, który wpłynął w pierwszej kolejności. Fakt ten otwiera natomiast szerokie pole do naruszeń w zakresie znaków towarowych, które w Chinach – mimo nowych, coraz bardziej sprzyjających przedsiębiorcom regulacji prawnych – wciąż nie należą bynajmniej do odosobnionych przypadków. Z chwilą rejestracji marki przedsiębiorca staje się natomiast jej pełnoprawnym właścicielem, zyskując prawo do swobodnego zarządzania znakiem.

Sprawna rejestracja znaku towarowego w Chinach jest szczególnie ważna zwłaszcza w przypadku firm, które dopiero wchodzą na nowy, konkurencyjny rynek, a Państwo Środka z pewnością do takich należy. Należy mieć bowiem na uwadze, że marka wiąże się z prestiżem i w istotny sposób stanowi o wartości całej firmy, co ma niebagatelne znaczenie dla coraz bardziej wymagających współczesnych konsumentów. Wówczas skuteczne pozyskiwanie klientów pociąga za sobą konieczność budowania wizerunku marki i zwiększania jej świadomości wśród szerokiego grona odbiorców.

Istotny okazuje się także fakt, że w Państwie Środka w ciągu ostatnich lat zaszły istotne zmiany w obszarze ochrony znaków towarowych. Dziś rejestracja marki w chińskim urzędzie patentowym nie jest już wyłącznie formą zabezpieczenia przed naruszeniami czy produkcją podróbek, ale swoistą przepustką do swobodnego prowadzenia biznesu z Chinami. Największe chińskie platformy e-handlu nie dopuszczają do obrotu zagranicznych firm, które nie posiadają certyfikatu ochrony swojego znaku w Chinach. Aby móc więc prowadzić skuteczne interesy wespół z chińskimi partnerami, rejestracja znaku towarowego w tamtejszym urzędzie okazuje się niezbędna.