Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

przegląd
Zgodnie z obowiązującym prawem, kasy fiskalne powinny podlegać regularnym przeglądom. W innym przypadku na podatników mogą zostać nałożone określone sankcje. Sprawdź, jak często konieczne jest wykonywanie przeglądów technicznych oraz kto powinien ich dokonywać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd kasy fiskalnej a prawo

O obowiązku przeprowadzenia przeglądu kasy fiskalnej mówi art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami, wszyscy podatnicy prowadzący ewidencję za pośrednictwem kas fiskalnych, muszą poddać swoje kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Oczywiście przegląd ten musi być przeprowadzony przez stosowny podmiot, którego obowiązkiem jest prowadzenie ich serwisu. Co więcej, przegląd ten powinien mieć miejsce nie rzadziej niż co dwa lata. Wyjątkiem są jedynie kasy fiskalne w taksówkach, ponieważ związane z ich posiadaniem obowiązki zostały opisane w odrębnych przepisach.

Trzeba też pamiętać o tym, że zgodnie z prawem to nie moment zgłoszenia do serwisu konieczności zrobienia przeglądu jest ważny, a jego faktyczne przeprowadzenie. W związku z tym należy skontaktować się z odpowiednim podmiotem wcześniej i ustalić termin, który nie będzie przekraczać ustalonego przez prawo terminu. Należy także zaznaczyć, że obowiązek regularnych przeglądów zostaje zdjęty w momencie zawieszenia działalności, jednak – serwis powinien być wezwany niezwłocznie po powrocie do określonej działalności. 

 

Przegląd techniczny kasy fiskalnej – o tym należy pamiętać!

Data pierwszego obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej liczona jest od fiskalizacji danej kasy. Warto przy tym zaznaczyć, że podatnik może częściej decydować się na skorzystanie z serwisu. Istotne jest wyłącznie to, aby nie zrobić tego zbyt późno. Warto także zwrócić uwagę na termin obowiązkowego przeglądu w przypadku leasingu lub dzierżawy danej kasy fiskalnej. Wtedy konieczne jest przeprowadzenie jej przeglądu technicznego, gdy jej użytkownik przejmuje ją na stan własny. Dzięki temu nikt nie może mieć wątpliwości co do funkcjonalności danej kasy.

Wiele osób zastanawia się także, ile kosztuje przegląd kasy fiskalnej. Dokładna jego cena, zależy jednak przede wszystkim od wybranego serwisu. To, ile maksymalnie powinny trwać czynności z nim związane, nie jest ustalone prawnie, jednak zazwyczaj przegląd nie trwa dłużej niż godzinę. Serwisant ma za zadanie sprawdzić, czy na obudowie urządzenia nie pojawiły się żadne uszkodzenia oraz, czy nie została naruszona jej integralność, oraz to, czy wydruki oraz komunikaty pokazywane na wyświetlaczu są czytelne.

Dla serwisantów istotny jest program pracy urządzenia, a także ten służący do odczytu pamięci. Co więcej, sprawdzają oni również, czy stan baterii lub akumulatorów jest dobry. Wybierając serwis, nie warto kierować się jedynie ceną, a zwrócić uwagę na dokładność przeprowadzanych czynności.

Jeśli chcesz mieć pewność, że przegląd zostanie zrobiony odpowiednio, powierz go renomowanej firmie takiej jak firma MICO. Warto też pamiętać o tym, że kasy fiskalne działające online automatycznie wysyłają informacje do Centralnego Repozytorium Kas. Co więcej, serwisy muszą regularnie oddawać raporty dotyczące dokonanych przeglądów, dlatego podatnikom trudno ukryć niewywiązanie się z obowiązków.

Kto dokonuje przeglądu kas fiskalnych?

Przed zleceniem przeglądu w danym serwisie, należy upewnić się, że pracujące w nim osoby są upoważnione do wykonywania świadczonych usług. W innym przypadku podatnik prawdopodobnie również zostanie narażony na sankcje, a samo urządzenie może nie być sprawne. To, które podmioty mają zajmować się serwisem, zostało opisane w prawie.

Najczęściej jednak przedsiębiorcy decydują się na zlecenie przeglądu kasy fiskalnej firmom, u których dokonały zakupu urządzenia. Wybierając odpowiedni serwis należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, aby jego pracownicy z należytą uwagą wykonywali każdą czynność, ponieważ to pozwoli mieć pewność, że kasa fiskalna będzie sprawna przez kolejne lata.

 

Jakie sankcje grożą za niedokonanie przeglądu kasy fiskalnej?

Opóźnienie realizacji przeglądu technicznego kasy fiskalnej wiąże się z określonymi sankcjami. Jeśli do takiego opóźnienia dojdzie, to podatnik jest zobowiązany do zwrotu wcześniej otrzymanej ulgi na zakup kasy fiskalnej. Ma to miejsce w momencie upływu ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którego trakcie powstały okoliczności zobowiązujące do zwrotu ulgi. 

Jeśli przedsiębiorca zapomni, kiedy przegląd kasy fiskalnej powinien mieć miejsce, to będzie on musiał zapłacić karę też nałożoną przez naczelnika określonego urzędu skarbowego. Wysokość tej kary, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosi 300 złotych. Co ważne, opłata ta musi być uregulowana przez podatnika najpóźniej do 14 dni od momentu jej nałożenia. Warto więc pamiętać o terminowym dokonywaniu przeglądów technicznych, ponieważ ich cena jest niższa niż koszty, jakie podatnik ponosi w momencie niewywiązania się ze swoich obowiązków.

 

FAQ:

1. Jak często należy dokonywać przeglądu kasy fiskalnej?

Zgodnie z prawem, przegląd kasy fiskalnej powinien być wykonywany co najmniej raz na dwa lata.

 

2. Ile wynosi kara za niedokonanie przeglądu w określonym czasie?

Zgodnie z obowiązującym prawem, na podatnika, który nie wywiązał się z obowiązku przeprowadzenia przeglądu kasy fiskalnej, może być nałożona kara w wysokości 300 zł.

 

3. Kto powinien dokonać przeglądu kasy fiskalnej?

Przegląd kasy fiskalnej powinien być wykonywany wyłącznie przez podmioty określone w prawie.

 

przegląd
Zgodnie z obowiązującym prawem, kasy fiskalne powinny podlegać regularnym przeglądom. W innym przypadku na podatników mogą zostać nałożone określone sankcje. Sprawdź, jak często konieczne jest wykonywanie przeglądów technicznych oraz kto powinien ich dokonywać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd kasy fiskalnej a prawo

O obowiązku przeprowadzenia przeglądu kasy fiskalnej mówi art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami, wszyscy podatnicy prowadzący ewidencję za pośrednictwem kas fiskalnych, muszą poddać swoje kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Oczywiście przegląd ten musi być przeprowadzony przez stosowny podmiot, którego obowiązkiem jest prowadzenie ich serwisu. Co więcej, przegląd ten powinien mieć miejsce nie rzadziej niż co dwa lata. Wyjątkiem są jedynie kasy fiskalne w taksówkach, ponieważ związane z ich posiadaniem obowiązki zostały opisane w odrębnych przepisach.

Trzeba też pamiętać o tym, że zgodnie z prawem to nie moment zgłoszenia do serwisu konieczności zrobienia przeglądu jest ważny, a jego faktyczne przeprowadzenie. W związku z tym należy skontaktować się z odpowiednim podmiotem wcześniej i ustalić termin, który nie będzie przekraczać ustalonego przez prawo terminu. Należy także zaznaczyć, że obowiązek regularnych przeglądów zostaje zdjęty w momencie zawieszenia działalności, jednak – serwis powinien być wezwany niezwłocznie po powrocie do określonej działalności. 

 

Przegląd techniczny kasy fiskalnej – o tym należy pamiętać!

Data pierwszego obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej liczona jest od fiskalizacji danej kasy. Warto przy tym zaznaczyć, że podatnik może częściej decydować się na skorzystanie z serwisu. Istotne jest wyłącznie to, aby nie zrobić tego zbyt późno. Warto także zwrócić uwagę na termin obowiązkowego przeglądu w przypadku leasingu lub dzierżawy danej kasy fiskalnej. Wtedy konieczne jest przeprowadzenie jej przeglądu technicznego, gdy jej użytkownik przejmuje ją na stan własny. Dzięki temu nikt nie może mieć wątpliwości co do funkcjonalności danej kasy.

Wiele osób zastanawia się także, ile kosztuje przegląd kasy fiskalnej. Dokładna jego cena, zależy jednak przede wszystkim od wybranego serwisu. To, ile maksymalnie powinny trwać czynności z nim związane, nie jest ustalone prawnie, jednak zazwyczaj przegląd nie trwa dłużej niż godzinę. Serwisant ma za zadanie sprawdzić, czy na obudowie urządzenia nie pojawiły się żadne uszkodzenia oraz, czy nie została naruszona jej integralność, oraz to, czy wydruki oraz komunikaty pokazywane na wyświetlaczu są czytelne.

Dla serwisantów istotny jest program pracy urządzenia, a także ten służący do odczytu pamięci. Co więcej, sprawdzają oni również, czy stan baterii lub akumulatorów jest dobry. Wybierając serwis, nie warto kierować się jedynie ceną, a zwrócić uwagę na dokładność przeprowadzanych czynności.

Jeśli chcesz mieć pewność, że przegląd zostanie zrobiony odpowiednio, powierz go renomowanej firmie takiej jak firma MICO. Warto też pamiętać o tym, że kasy fiskalne działające online automatycznie wysyłają informacje do Centralnego Repozytorium Kas. Co więcej, serwisy muszą regularnie oddawać raporty dotyczące dokonanych przeglądów, dlatego podatnikom trudno ukryć niewywiązanie się z obowiązków.

Kto dokonuje przeglądu kas fiskalnych?

Przed zleceniem przeglądu w danym serwisie, należy upewnić się, że pracujące w nim osoby są upoważnione do wykonywania świadczonych usług. W innym przypadku podatnik prawdopodobnie również zostanie narażony na sankcje, a samo urządzenie może nie być sprawne. To, które podmioty mają zajmować się serwisem, zostało opisane w prawie.

Najczęściej jednak przedsiębiorcy decydują się na zlecenie przeglądu kasy fiskalnej firmom, u których dokonały zakupu urządzenia. Wybierając odpowiedni serwis należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, aby jego pracownicy z należytą uwagą wykonywali każdą czynność, ponieważ to pozwoli mieć pewność, że kasa fiskalna będzie sprawna przez kolejne lata.

 

Jakie sankcje grożą za niedokonanie przeglądu kasy fiskalnej?

Opóźnienie realizacji przeglądu technicznego kasy fiskalnej wiąże się z określonymi sankcjami. Jeśli do takiego opóźnienia dojdzie, to podatnik jest zobowiązany do zwrotu wcześniej otrzymanej ulgi na zakup kasy fiskalnej. Ma to miejsce w momencie upływu ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którego trakcie powstały okoliczności zobowiązujące do zwrotu ulgi. 

Jeśli przedsiębiorca zapomni, kiedy przegląd kasy fiskalnej powinien mieć miejsce, to będzie on musiał zapłacić karę też nałożoną przez naczelnika określonego urzędu skarbowego. Wysokość tej kary, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosi 300 złotych. Co ważne, opłata ta musi być uregulowana przez podatnika najpóźniej do 14 dni od momentu jej nałożenia. Warto więc pamiętać o terminowym dokonywaniu przeglądów technicznych, ponieważ ich cena jest niższa niż koszty, jakie podatnik ponosi w momencie niewywiązania się ze swoich obowiązków.

 

FAQ:

1. Jak często należy dokonywać przeglądu kasy fiskalnej?

Zgodnie z prawem, przegląd kasy fiskalnej powinien być wykonywany co najmniej raz na dwa lata.

 

2. Ile wynosi kara za niedokonanie przeglądu w określonym czasie?

Zgodnie z obowiązującym prawem, na podatnika, który nie wywiązał się z obowiązku przeprowadzenia przeglądu kasy fiskalnej, może być nałożona kara w wysokości 300 zł.

 

3. Kto powinien dokonać przeglądu kasy fiskalnej?

Przegląd kasy fiskalnej powinien być wykonywany wyłącznie przez podmioty określone w prawie.

 

Strona 2

Fasada Roku 2021: półmetek zgłoszeń

Jak nawiązać współpracę hurtową?