Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Zakup oprogramowania dla firm produkcyjnych to doskonały pomysł, jeżeli chcesz nie tylko stać się konkurencyjny, ale także zoptymalizować koszty działania firmy. System ERP dla produkcji pozwoli na odpowiednie zorganizowanie i usprawnienie produkcji oraz na zmaksymalizowanie wykorzystania dostępnych w firmie środków produkcji i zasobów ludzkich. To także możliwość identyfikacji poszczególnych procesów produkcyjnych łącznie ze śledzeniem surowców i gotowych towarów podczas wszystkich etapów produkcji. 

Program do zarzadzania produkcja

W czym pomaga odpowiedni program ERP dla firm produkcyjnych?

Programy dla firm produkcyjnych pozwalają na podniesienie efektywności firmy. Dzięki nim można bardziej precyzyjnie planować i monitorować wszystkie procesy produkcyjne. To także możliwość automatyzowania najczęściej wykonywanych zadań, co pozwala z kolei na oszczędzenie czasu i zasobów i zminimalizowanie strat materiałowych. Program do zarządzania produkcją umożliwia szczegółowe monitorowanie postępów produkcji na jej poszczególnych etapach.

Śledzenie zużycia materiałów oraz czasu trwania poszczególnych operacji, a także monitorowanie na bieżąco osiąganych celów pozwala na odpowiednio szybką identyfikację obszarów wymagających poprawy czy też na dostosowanie planów produkcji do zmieniającego się zapotrzebowania klientów. Program do zarządzania produkcją pomoże także w zarządzaniu zapasami, co pozwoli zminimalizować ryzyko posiadania zarówno zbyt małej, jak i zbyt dużej ilości towaru. To przekłada się na minimalizację kosztów związanych z magazynowaniem.

Równie ważną korzyścią płynącą z implementacji oprogramowania do planowania produkcji jest możliwość optymalnej koordynacji prac poszczególnych działów firmy. Pozwala to na błyskawiczną wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi działami takimi produkcja, logistyka, zakupy, sprzedaż itp. To przekłada się na efektywną komunikację, zwłaszcza podczas podejmowania koniecznych decyzji. 

 

Najważniejsze funkcje systemu do zarządzania produkcją

Oprogramowanie do zarządzania produkcją to przede wszystkim możliwość tworzenia planu, na podstawie zamówień i analiz, plan może dotyczyć półproduktów, surowców, materiałów i wszystkich innych zasobów firmy. Obsługa wariantowych kalkulacji pozwoli na opracowanie optymalnych rozwiązań dopasowanych do specyfiki produkcji danej firmy. Program do planowania produkcji umożliwia harmonogramowanie poszczególnych operacji produkcyjnych z uwzględnieniem maszyn i pracowników.

Panele produkcyjne będące integracyjną częścią systemu pozwalają na rejestrację zdarzeń produkcyjnych  oraz czasu pracy wraz z rozliczaniem ilości wyprodukowanej. Dają także dostęp do dokumentacji produkcyjnej, umożliwiając powiązanie z kontrolą jakości. Program do zarządzania produkcją może gromadzić dane i generować raporty dotyczące różnych aspektów produkcji. Takie informacje mogą pomóc w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących inwestowania w produkcję i rozwój firmy.

Oprogramowanie z zakresu optymalizacji produkcji to także bardzo szczegółowa kalkulacja kosztów produkcji, emisja zleceń produkcyjnych, a także emisja zleceń korporacyjnych. System ERP samodzielnie wygeneruje odpowiednie dokumenty, rejestrując ruchy magazynowe związane z wydaniem surowców i przyjęciem wyrobów gotowych na magazyn. Dzięki temu będzie można zaplanować nie tylko ilość produktów, ale także potrzeby magazynowe, a nawet przerwy technologiczne, co pozwoli na zachowanie ciągłości produkcji.

 

WhitePress Prawa