Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Każdy z nas niezależnie od tego, czy jest pracownikiem, czy też prowadzi działalność gospodarczą, powinien znać kwoty preferencyjne składek ZUS za rok 2020. Rada Ministrów określiła nowe minimalne wynagrodzenie brutto na umowie o pracę w roku 2020 oraz preferencyjne składki ZUS od minimalnego wynagrodzenia. Co zatem warto wiedzieć o preferencyjnych składach ZUS 2020 i jaka jest ich wysokość?

 

Preferencyjne składki ZUS – czym są

Z preferencyjnych składek ZUS mogą skorzystać firmy, które nie przeszły na standardowe składki ZUS lub na kolejną ulgę. Przejście na preferencyjne składki ZUS pozwala przedsiębiorstwom na opłacanie niższych składek za ubezpieczenie społeczne. Od 2020 roku obowiązują nowe preferencyjne składki ZUS na ubezpieczenie. Zalicza się do nich między innymi składki:

  • emerytalne,
  • rentowe,
  • chorobowe,

 

Każda z powyższych składek posiada inną stopę procentową. Dla emerytalnej jest to 19,52%, dla rentowej 8%, chorobowej 2,45%, a dla wypadkowej 1,67%.

 

Kto może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS?

Jednak należy pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Tylko Ci przedsiębiorcy, którzy spełniają poniższe kryteria, mogą korzystać ze stawek preferencyjnych:

  • przedsiębiorca nie może obecnie lub przez ostatnie 60 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej prowadzić działalności pozarolniczej,
  • przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie może świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy, które są takie same jak te wykonywane na zwykłym etacie w tym samym roku lub poprzednim, w którym zostało założone przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwa nowopowstałe przez pewien okres mogą korzystać z ulgi dla nowych firm. Oznacza to, że takie firmy mogą opłacać składki od indywidualnie zadeklarowanej kwoty. Jednak istnieje dolny limit, który mówi, że podstawa opłacanych stawek nie może wynosić mniej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Dlatego też biorąc pod uwagę minimalną kwotę wynagrodzenia za pracę, która w 2020r. wynosiła 2600 zł brutto, podstawą wymiaru stawek jest kwota 780 zł.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o preferencyjnych składach ZUS?

Mimo że jako przedsiębiorca możemy korzystać ze stawek preferencyjnych, to również mamy obowiązek opłaty zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne. Wysokość preferencyjnej składki zdrowotnej wynosi 9%, to jest 362,34 zł. Jednak i od tego obowiązku istnieje wyjątek. Przykładowo ze zwolnienia ze składek społecznych mimo korzystania ze stawek preferencyjnych mogą skorzystać osoby, które skorzystały z zabiegu z tytułu ubezpieczeń. Zwolnienie też może dotyczyć pewnych grup osób, między innymi osób niepełnosprawnych. Warto również wiedzieć, że preferencyjne składki ZUS przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Składki preferencyjne obowiązują przez 24 miesiące, a chęć skorzystania z nich należy zgłosić przy pierwszym zgłoszeniu do ubezpieczenia. Należy w takim wypadku wypełnić deklaracje ZUS i złożyć je w urzędzie osobiście, pocztą lub też elektronicznie za pomocą specjalnego oprogramowania. 

Przejście na preferencyjne składki ZUS - dowiedz się więcej na pomoc.wfirma.pl

WhitePress Prawa