Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Praca w ZTM MZA i Arriva
„Praca ZTM Warszawa”, „MZA Warszawa praca”, „kierowca autobusu Arriva” – ten, kto aplikował na stanowisko w transporcie miejskim, prawdopodobnie wpisał jedną z powyższych fraz w wyszukiwarkę Google. Tyczą się one bowiem trzech najważniejszych przedsiębiorstw działających w transporcie miejskim w Warszawie. W niniejszym artykule wyjaśnimy różnice między MZA, ZTM oraz Arriva. Co więcej, wspólnie zastanowimy się nad podejściem każdego z tych trzech podmiotów do kwestii rekrutacji swoich pracowników. ZTM vs MZA vs Arriva – gdzie więc warto zaaplikować? Zapraszamy do lektury!

 

Arriva – przewoźnik oferujący darmowe kursy na prawo jazdy kat. D

Zacznijmy od cieszącego się dużym zainteresowaniem przewoźnika Arriva. Jest to niezależny operator transportowy. Marka ta doceniona jest zarówno na polskim, jak i zagranicznych rynkach. Z powodzeniem prowadzi działalność w 14 krajach Europy, w których to zatrudnia łącznie ponad 60.000 pracowników. W samej Polsce przewozi rocznie ponad 40 mln pasażerów.

 

Jak zdobyć pracę w Arriva?

Dobrą opinię przewoźnika potęguje jego wyrozumiała postawa względem swoich przyszłych pracowników. Jak zostać kierowcą autobusu w Arriva? Nic prostszego! Finansuje on bowiem kurs prawa jazdy kat. D oraz kurs kwalifikacji zawodowej. Całość stanowi kompleksowe – uwzględniające teorię i praktykę – przygotowanie do egzaminów państwowych. Podsumowując, na wyżej wymienionej płaszczyźnie Arriva stanowić może wzór do naśladowania.

 

Czym jest ZTM?

Kolejnym często wyszukiwanym miejscem pracy w sektorze komunikacji miejskiej jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (w skrócie ZTM). Stanowi on jednostkę organizacyjną samorządu Warszawy, która powołana została do zarządzania transportem zbiorowym na terenie stołecznej aglomeracji.

Linie komunikacyjne, które wyznacza, obsługiwane są zarówno przez spółki samorządowe, jak i przez te prywatne. Do pierwszej z wymienionych grup zaliczyć możemy między innymi Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie (w skrócie MZA), do drugich zaś –wspomnianą już Arrivę.

 

Jak zdobyć pracę w ZTM Warszawa?

Na wstępie zaznaczyć należy, że praca w ZTM Warszawa nie obejmuje stanowisk kierowców autobusów. Jak w poprzednim akapicie zaznaczyliśmy, jest to bowiem podmiot zajmujący się zarządzaniem. Oferuje on za to wiele stanowisk biurowych. Znajdziemy je na stronie ZTM w zakładce Kariera. Niestety, nie można aplikować poprzez formularz elektroniczny lub e-mail.

Podobnie, jak w administracji publicznej, także i tutaj nabory prowadzone są jedynie poprzez listowną wysyłkę dokumentów. W większości przypadków aplikacja składać się powinna z papierowych wersji:

  • CV;
  • listu motywacyjnego;
  • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji;
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie;
  • klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli spełnimy wyszczególnione w ogłoszeniu warunki oraz zawrzemy w aplikacji wszystkie wymagane dokumenty, to po określonym czasie następuje zaproszenie na test wiedzy lub rozmowę rekrutacyjną.

 

Czym jest MZA Warszawa?

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. (w skrócie MZA) to największy przewoźnik miejski w Polsce, a także jeden z największych w Europie. Tak jak już powyżej wspomnieliśmy, jest to Spółka Miasta Stołecznego Warszawy, której działalność nadzoruje Zarząd Transportu Miejskiego.

 

MZA Warszawa praca

Inaczej, niż w przypadku ZTM, MZA oferuje pracę dla kierowców autobusów. W czerwcu 2022 r., na terenie Warszawy i miejscowości aglomeracji stołecznej, zatrudnia ich ponad 3500. Drugim najczęściej oferowanym stanowiskiem pracy jest tu mechanik samochodowy. Poza tym MZA oferuję pracę dla specjalistów HR, IT i marketingu.

Jeśli chodzi o proces składania aplikacji, to jest on prostszy, niż ten reprezentowany przez ZTM. MZA, w wielu przypadkach wymaga bowiem jedynie wysyłki swojego CV w formie elektronicznej. Niestety, MZA nie oferuje darmowych kursów na prawo jazdy kat. D. Wyrobić je więc będziemy musieli dzięki swoim środkom finansowym. Niestety cena kursu jest wysoka i, jeśli posiadamy prawo jazdy kat. B – wyniesie nas ono aż 4800 zł.

 

Podsumowanie

W powyższym artykule zapoznaliśmy więc przyszłego pracownika z tym, czego może się spodziewać podczas ubiegania się o pracę w trzech najczęściej wyszukiwanych podmiotach w transporcie miejskim w Warszawie. Zachęcamy do dokonania trafnego wyboru.

 

Kiedy powinna być pierwsza wizyta dziecka u dentysty?

Czy piec akumulacyjny to dobre rozwiązanie oraz jakie generuje koszty?

WhitePress Prawa