Porady
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

pomiary
Jednym z najważniejszych obowiązków właścicieli budynków jest okresowe badanie stanu sieci elektrycznej. Wynika to przede wszystkim z przepisów prawa, które wskazują na to, że w czasie normalnego użytkowania obiekty budowlane powinny być sprawdzane co najmniej raz na 5 lat. Pierwszym momentem, gdy trzeba wykonać przegląd jest odbiór instalacji elektrycznej a potem zarządca musi pilnować, aby pamiętać o tym obowiązku.

 

 

 

 

 

Dlaczego przeglądy elektryczne są konieczne? 

W ramach przeglądu stanu technicznego instalacji weryfikuje się sprawność połączeń i zabezpieczeń całej sieci. Pomiary Elektryczne Wrocław - podczas tej czynności badana jest przede wszystkim: 

 • rezystancja izolacji – jej odporność na przeciążenia i zwarcia, 
 • wielkość ochrony przed porażeniami - wpływa na bezpieczeństwo użytkowników, którzy korzystają z budynku, 
 • sprawność uziemienia instalacji - dzięki temu można przekonać się, co dzieje się z obwodami, gdy do sieci popłynie prąd o wartościach maksymalnych. 

Ten zakres może się oczywiście zmieniać, obejmować różne punkty kontrolne wyznaczone przez elektryka. Jednym z nich jest miernik poboru prądu oraz sprawdzenie urządzeń elektrycznych – rozdzielnicy, bezpieczników czy wyłączników różnicowoprądowych. Elektryk Wrocław porównuje wykonane pomiary z wartościami referencyjnymi w sieci - które są uznawane za prawidłowe. Przykładem jest rezystancja izolacji norma, która nie może przekraczać wartości granicznych. W przypadku, gdy te wartości przekraczają dopuszczalny limit, może dojść do przeciążenia sieci. 

 

Kto może przeprowadzić kontrolę instalacji? 

Wszystkie czynności pomiarowe mają za zadanie zweryfikować, czy elementy instalacji działają w sposób poprawny i zabezpieczają przed porażeniem. Pomiary instalacji elektrycznej powinien dokonywać elektryk posiadający uprawnienia i umiejętności w zakresie znajomości instalacji i obwodów elektrycznych. Należą do nich m.in.: 

 • certyfikaty SEP - określają konkretne prace, jakie może podejmować się osoba na stanowisku elektryka, 
 • wykształcenie średnie lub wyższe w zawodzie lub skończony kwalifikacyjny kurs zawodowy, 
 • posiadanie doświadczenia w montażu różnego typu instalacji elektrycznych, 
 • korzystanie z profesjonalnego sprzętu posiadającego aktualne certyfikaty kalibracji. Do pomiaru napięcia elektrycznego stosuje się tylko certyfikowane woltomierze, zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. 

Dodatkowym atutem elektryka mogą być pozytywne opinie klientów, którzy korzystali z jego usług. Będą one potwierdzały wysokie kwalifikacje i zdolności nabyte podczas pracy. 

 

Do czego wykorzystuje się protokół przeglądu? 

Po zakończeniu przeglądu elektryk przygotowuje protokół pomiarów instalacji elektrycznej, w którym znajdują się najważniejsze informacje z zakresu wykonanego zadania. Są tam takie dane, jak: 

 • terminy wykonania pomiarów, 
 • dane teleadresowe zleceniodawcy, 
 • dane identyfikacyjne wykonującego przegląd, 
 • ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej, 
 • tabela wyników pomiarowych, 
 • uwagi dla właściciela instalacji, 
 • podpisy osoby przeprowadzającej audyt i odbierającej przegląd. 

Warto pamiętać, że wypełniony protokół z pomiarów elektrycznych jest wymagany przez instytucje ubezpieczeniowe oraz zakłady energetyczne. Często jest podstawą do wypłacenia roszczeń w przypadku poważnej awarii w budynku i przerwaniu dostaw w poborze energii elektrycznej. Protokół pomiarów elektrycznych jest też wykorzystywany do różnych czynności pomiarowych związanych z wyłączaniem napięcia w sieci.

 

W jakich obszarach przemysłu najlepiej sprawdzają się roboty Universal Robots?

Jakie powinno być obuwie robocze?

WhitePress Prawa