Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Podzial majatku
W czasie trwania małżeństwa – jeżeli partnerzy nie zdecydowali się na zawarcie umowy majątkowej – większość z nabywanych przez nich składników majątkowych trafia do majątku wspólnego, do którego jednakowe prawa ma każdy z małżonków. Jednak po rozwodzie majątek ten trzeba podzielić, przyznając byłym małżonkom jego odpowiednie części. Rzadko kiedy udaje się te sprawy rozwiązać bez problemów, dlatego wsparcie adwokata może okazać się nieodzowne.

 

 

 

Jak można podzielić majątek po rozwodzie?

Majątek wspólny po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego można podzielić na dwa sposoby: zawierając umowę lub wytaczając sprawę przed sądem. Adwokat Wrocław przypomina, że w pierwszym przypadku – gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość – trzeba będzie zachować formę aktu notarialnego. W pozostałych okolicznościach to sami partnerzy wybierają formę czynności, jednak – chociażby dla celów dowodowych – warto stwierdzić ją pismem. Jeżeli okazałoby się, że po jakimś czasie od polubownego podziału majątku dojdzie do sporu pomiędzy małżonkami, prawidłowo sporządzona pisemna umowa pozwoli wyjaśnić wątpliwe kwestie.

Drugi sposób na podział majątku wspólnego to zainicjowanie sprawy przed sądem, a dokładniej cywilnego postępowania nieprocesowego. W praktyce – głównie ze względu na konflikty pomiędzy małżonkami – jest to dużo częściej stosowane rozwiązanie. Wówczas jednak trzeba się przygotować na długą, sądową batalię.

 

Długa batalia sądowa

Z doświadczenia, jakie posiada adwokat Wrocław wynika, że sądowy podział majątku wspólnego prawie zawsze jest długim i skomplikowanym procesem, w którym trzeba przeprowadzić cały szereg dowodów, sprowadzających się przede wszystkim do konieczności precyzyjnego ustalenia w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do zgromadzenia majątku wspólnego. Tu zaś kluczowe znaczenie mają przede wszystkim zarobki każdego z partnerów. Wiadomo, na przestrzeni lat mogły się one różnorodnie kształtować, więc przeważnie im dłużej trwał związek, tym trudniej ustalić te zagadnienia. Problemy wzrastają także wraz z wartością majątku wspólnego. Jeżeli opiewa ona na pokaźne sumy byłym małżonkom najczęściej trudniej dojść do porozumienia.

Zresztą, gdyby takie porozumienie było osiągalne w ogóle nie doszłoby do postępowania przed sądem – byli małżonkowie po prostu rozwiązaliby ten problem zawierając ze sobą umowę. Poza tym na podział majątku wspólnego – w zdecydowanej większości przypadków – rzutują problemy, które doprowadziły do samego rozwodu. Wszystkie te czynniki powodują, że podział majątku należy do kategorii trudnych postępowań, trwających nieraz nawet kilka lat. Stąd pomoc adwokata może okazać się niezbędna do ochrony praw przysługujących byłemu małżonkowi. Próby samodzielnego poradzenia sobie przed sądem mogą zaś skończyć się utratą części majątku, która po prostu należy się byłemu małżonkowi. Zwłaszcza wówczas, gdy uczciwie na niego pracował, dokładając się do prowadzonego gospodarstwa domowego.

Ile zarabia taksówkarz i jak wygląda jego praca?

Utylizacja pieczątek - jak zadbać o poprawną likwidację starych pieczątek

WhitePress Prawa