Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Outsourcing informatyczny
O usługach informatycznych mówi się w dwóch kontekstach: mając na myśli albo bieżące utrzymanie sprawności oprogramowania, sieci i sprzętu, albo reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa czy znaczące błędy w oprogramowaniu. W obu przypadkach jednak można uznać, że usługi informatyczne mają krytyczne znaczenie dla ciągłości działalności firmy.

 

 

 

Zapobieganie utracie danych 

Podstawowe usługi programistyczne obejmować powinny regularny przegląd oprogramowania, jego aktualizację, zabezpieczenie czy kontrolę wydajności. Mówiąc najszerzej, jest to cała sfera profilaktyki związanej z funkcjonowaniem firmy. Choć tym działaniom nie towarzyszy uczucie pilności, ich znaczenia nie można przecenić. W tym ujęciu praca programistów jest zwykle relatywnie tania, wszystkie prace konserwacyjne można przeprowadzić w sposób planowy, często na produkcji i bez zatrzymywania normalnego biegu spraw w firmie.

Ewentualne dłuższe przerwy konserwacyjne mogą zostać odpowiednio zaplanowane, przeprowadza się niezbędne testy i wszystko wraca do normy. W ten sposób rozumiane usługi krytyczne zapobiegają utracie spójności danych, zachowaniu wymaganych poziomów bezpieczeństwa, pozwalają na wprowadzenie zmian wymaganych różnymi przepisami i tak dalej. 

To zabezpieczenie podstawowej warstwy działalności w jej najbardziej elementarnych przejawach. Outsourcing informatyczny pozwala na scedowanie tych obowiązków na profesjonalnych wykonawców, zachowanie maksymalnego poziomu profesjonalizmu i jednocześnie obniża koszty w porównaniu z utrzymaniem odpowiednich stanowisk wewnątrz organizacji – szczególnie w sektorze MSP, ale nie tylko.

 

Awarie i wprowadzanie zmian w systemie

W tym przypadku nie ma już żadnej wątpliwości, że outsourcing informatyczny powinien być traktowany jako usługa krytyczna, przy czym trzeba podkreślić, że do wielu zagrożeń by nie dochodziło, gdyby z równą uwagą traktować bieżące utrzymanie oprogramowania i infrastruktury, co tylko dowodzi, że i ono ma znaczenie kardynalne.

W przypadku reagowania na kryzysy najczęściej nie ma mowy o poprawnym zarządzaniu wewnątrz organizacji. W wielu przypadkach koniecznością jest zastosowanie wielu rozwiązań, wielu języków programowania i wprowadzenie odpowiednich zmian w więcej niż tylko jednym systemie.

O ile błąd przeważnie dotyczy tylko jednego elementu oprogramowania, analiza przyczyn może wskazywać na zależności z innymi systemami czy elementami infrastruktury – rozwiązanie złożonych problemów będzie wymagało reakcji na wielu poziomach i nawet jeśli w firmie utworzone są odpowiednie działy i stanowiska i nawet jeśli uda się przekierować cały wysiłek na obsługę krytycznego zdarzenia, to kompetencji może w tym przypadku nie starczyć.

Dobrym zwyczajem jest zresztą analiza błędów nie tylko wewnątrz organizacji, ale też przy współpracy z programistami z zewnątrz, co pozwala wychwycić więcej błędów, a tym samym przynajmniej wskazuje odpowiedni kierunek zmian, które by należało wprowadzić, aby kryzys już się nie powtórzył.

 

Prowadzenie firmy a systemy informatyczne

Każda organizacja dziś bazuje na danych. Nawet jeśli jest to stacjonarny sklep, to bez systemów informatycznych nie da się prowadzić działalności: ewidencjonowanie sprzedaży, kontrola stanów magazynowych, rozliczenia czy dane o pracownikach – to elementy, które zależą w całości od środowiska programistycznego, a których utrata w najlepszym przypadku może narazić firmę na straty finansowe, w najgorszym zaś wiąże się z odpowiedzialnością karną i może doprowadzić do utraty płynności. Z tego powodu outsourcing programistyczny przynajmniej na poziomie reagowania kryzysowego jest absolutnie niezbędny. Do renomowanych firm oferujących usługi z tego zakresu należy innotion.pl.

 

Artykuł na temat - jaki dysk ssd do laptopa?

WhitePress Prawa