Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

osoby wwo
WWO rozumiana jako wysoka wrażliwość, to zespół cech, które występują u pewnej grupy osób. W jaki sposób to zjawisko związane z osobowością tłumaczy psychologia?

 

 

 

 

 

 

 

 

WWO psychologia

W psychologii wysoko wrażliwe osoby nie są uważane za jednostki z problemami psychicznymi. WWO to większa wrażliwość na otaczające bodźce zewnętrzne oraz przeżywane emocje i uczucia. Osoby WWO czują wszystko dużo mocniej i wykazują silną potrzebę analizowania otaczającej ich rzeczywistości.

Wysokie odczuwanie, w zależności w jakim stopniu występuje u danej jednostki, realnie wpływa na codzienne funkcjonowanie np. w sytuacjach stresowych wysoko wrażliwi są szczególnie narażeni na utratę komfortu psychocznego.

 

Jakie cechy mają osoby wysoko wrażliwe?

Wyróżnia się cztery główne cechy, które wiążą się z osobą wysoko wrażliwą:

  • głębokość przetwarzania

Wszystko co dotyka osobę WWO ze strony emocji, uczuć oraz zdarzeń jest głęboko analizowane. Nad każdym z tych z elementów osoby wysoko wrażliwe potrzebują się zatrzymać i dokładnie zgłębić to co ich dotknęło. Niestety tego typu przetwarzanie wiąże się z natrętnymi myślami oraz brakiem umiejętności przechodzenia dalej nad pewnymi wydarzeniami.

  • reaktywność emocjonalna

Reaktywność emocjonalna sprawia, że każde doświadczane uczucie lub odczucie dociera do osoby ze zdwojoną siłą. Również dużo są przeżywane. Reaktywność wiąże się również z empatią. Wysoka wrażliwość pozwala na lepsze współodczuwanie emocji drugiej osoby. 

  • wyczulenie 

Wyczulenie rozumiane jest w kontekście doskonałego odbierania subtelności. Osoby wysoko wrażliwie świetnie sprawdzają się w zawodach związanych ze sztuką.

  • przebodźcowanie

Z wysoką wrażliwością przetwarzania sensorycznego u osób WWO wiążą się problemy, które objawiają się odczuciem, że zewnętrzny świat je za mocno atakuje. Hałas, mocne światła, duża ilość ludzi na zamkniętej przestrzeni, mogą niekiedy powodować taki dyskomfort, że będzie on przejawiał się wręcz fizycznie.

Warto jednak zaznaczyć, że cechy osób WWO to nie jedynie trudniejsze aspekty osobowości, które sprawiają problemy w codzinnym funkcjonowaniu. Dzięki nim człowiek może bardzo dużo zyskać i np. stać się doskonałym pracownikiem, czy idealnym, wyczulonym na drugą stronę partnerem.

Jeżeli zastanawiasz się, czy u Ciebie również występują cechy WWO zajrzyj na stronę e-lubliniec.pl gdzie możesz odszukać charakterystykę osób wysoko wrażliwych. 

 

Wysoko wrażliwa osobowość w różnym nasileniu

WWO nie ma predyspozycji względem płci lub wieku. Może je przejawiać zarówno wysoko wrażliwe dziecko jak dorosła osoba.

Wysoka wrażliwość jest pojęciem szerokim i jej nasilenie występuje w mocnym powiązaniu z charakterem danej jednostki. Oznacza to, że różne osoby mogą mieć różne cechy lub przewagę danej z nich.

Cechy te mogą się nasilać przy sytuacjach, kiedy bezpieczeństwo emocjonalne lub fizyczne zostanie naruszone, a także przy wydarzeniach, które zbyt mocno pobudzają. Natrętna gonitwa myśli równie dobrze może się obudzić przez pozytywne doznanie.

Nasilenie również zmienia się w przypadku możliwości wyciszenia się lub przestrzeni do zrozumienia sytuacji.

 

Pomoc dla osób wysoko wrażliwych

Osoba WWO, która przejawia dużo cech charakterystycznych może być narażona na problemy emocjonalne lub psychiczne. Nie oznacza to jednak, że jest na nie skazana. 

Psychologowie nie zalecają terapii dla osób z wysoką wrażliwością o ile ich cechy nie przytłaczają w codziennym funkcjonowaniu lub nie występują w towarzystwie zaburzeń.

Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu osoby WWO przede wszystkim potrzeba bezpiecznej przystani, bliskiego wsparcia, ale też możliwości (niekiedy z pomocą innych) zrozumienia swoich emocji oraz mechanizmów, które występują wewnątrz nas. 

Auta z USA na polskich drogach

WhitePress Prawa