Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

prawo
Przyczyny rozwodów są rozmaite. Niekiedy sąd orzeka o stuprocentowej winie którejś ze stron. Czasami zgodnie z wyrokiem sądu oboje małżonkowie ponoszą winę za rozpad małżeństwa. Często również strony rozwodzą się bez ustalania winnego. Zdarzają się sytuację, gdy określenie winnego jest bardzo trudne i trwa długo. Zgodnie z polskim prawem rozwód może odbyć się z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie. Zawsze konieczne jest wykazanie, że nastąpił zupełny rozkład pożycia w sferze uczuciowej, fizycznej oraz ekonomicznej.

 

 

Jakie w Polsce są rodzaje rozwodów?

 

Rozwody z orzekaniem o winie

Rozwody z orzekaniem o winie związane są z postępowaniem dowodowym. Taka sprawa może zakończyć się orzeczeniem stuprocentowej winy którejś ze stron bądź orzeczeniem o wspólnej winie. Sąd na koniec rozprawy rozwodowej orzeka, który z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa. Takie postępowanie jest zwykle dla stron procesem bardzo stresującym. W tym wypadku zarówno mąż, jak i żona mogą skorzystać z pomocy adwokataPomoc prawna jest w takich wypadkach nieoceniona, gdyż prawnik ma ogromną wiedzę i doświadczenie. Kancelarie adwokackie w naszym kraju bardzo często służą pomocą klientom, którzy są w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie. Orzeczona przez sąd wina jednej ze stron może nieść ze sobą skutek w postaci alimentów. Strona winna może zostać zobowiązana do wsparcia finansowego drugiej strony. Sytuacja ta dotyczy zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Żądanie alimentów małżonka niewinnego nie musi być związane ze znajdowaniem się w niedostatku. Kwota, która zostanie przyznana, jest ustalana przez sąd. Obowiązek alimentacyjny zawsze ustaje, gdy któraś ze stron zawrze kolejny związek małżeński. W sytuacji, gdy wina zgodnie z wyrokiem sądu spoczywa po obu stronach, strona, która po rozwodzie znajdzie się w niedostatku, również może starać się o alimenty. Podobny skutek prawny w kwestii alimentów jak przy orzeczeniu o wspólnej winie zachodzi przy rozwodzie bez orzekania o winie. Z tą różnicą, że przy rozwodzie bez orzekania o winie obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Tylko wyjątkowe sytuacje mogą spowodować, że okres ten jest wydłużony.

 

Rozwody bez orzekania o winie

Kancelaria adwokacka może nie być potrzebna, gdy małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie. Takie orzeczenie wymaga zgody obojga małżonków. Rozwód bez orzekania o winie to najczęściej występująca forma rozwodu w Polsce. Sprawa tego typu trwa znacznie krócej niż rozwód z orzekaniem o winie. Tego typu rozwód nie kosztuje też małżonków tak wiele nerwów i oczywiście pieniędzy. Adwokat w takiej sytuacji nie jest potrzebny, gdyż za obopólną zgodą małżonków nie dochodzi do postępowania dowodowego. Jeżeli po rozwodzie, któraś ze stron znajdzie się w kryzysowej sytuacji materialnej, mogą zostać jej przyznane alimenty. Obowiązek alimentacyjny jak zostało wspomniane, trwa przez okres 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. 

Warto jest przed przystąpieniem do rozwodu zastanowić się, który wariant wybrać. W tym celu można skorzystać z porady prawnej. Rozwody z orzekaniem o winie wymagają bardzo często wsparcia prawników u obu stron. Rozwód bez orzekania o winie jest dużo prostszy, szybszy i mniej stresujący. Mniejsze są również ponoszone koszta. Kwestie alimentacyjne wyglądają inaczej w wypadku orzeczenia o stuprocentowej winie, winie po obu stronach i w sytuacji rozwodu bez orzekania o winie.

Zapraszamy do skorzystania z usług https://adwokat-ziandarska.pl.

 

Wydobycie kruszyw – do czego służy przesiewacz i dlaczego ważne są sita?

Fotogrametria - czym jest i kiedy się ją wykorzystuje?

WhitePress Prawa