Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Pomiary emisji hałasu są istotne zarówno dla zakładów pracy, które chcą zminimalizować swój wpływ na otoczenie i uniknąć ewentualnej uciążliwości niezadowolonych sąsiadów, jak i dla osób poszukujących spokojnego wypoczynku po pracy. Hałas towarzyszy nam praktycznie od zawsze i zdarza się, że stanowi duży problem.

 

badania poziomu emitowanego halasu

Jakie zadanie ma laboratorium, zajmujące się pomiarami emitowanego hałasu?


Hałas może być szkodliwy. Misją każdego laboratorium badawczego, zajmującego się badaniem emisji hałasu jest wykrywanie go i pokazywanie klientom bezpiecznych sposobów na jego minimalizację. Wykonywane są certyfikowane pomiary emisji hałasu do środowiska. Pomiary można wykonać na terenie całego kraju. Efektem ich realizacji jest przygotowywanie raportów i dostarczanie ich klientom. Hałas jest często uważany za zanieczyszczenie. Emisje hałasu podlegają podobnym ograniczeniom jak inne emisje do środowiska. Kryteria hałasu są precyzyjnie określone. W celu monitorowania spełniania przez podmiot obowiązujących norm laboratoria pomiarowe wykonują badania natężenia hałasu emitowanego do otoczenia. Pomiary hałasu dają nie tylko możliwość kontroli emitowanego dźwięku, ale także ustalenia przyczyny nadmiernego hałasu. Pozwala to na ograniczenie hałasu do poziomów dozwolonych przez obowiązujące prawo, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków akustycznych otoczenia.

 

W jakim celu wykonuje się badanie emisji hałasu?


Hałas to dźwięk o określonej częstotliwości, który wydaje się zbyt głośny. Zdarza się, że jest on zagrożeniem i niepożądanym dźwiękiem. Hałas powstaje poprzez działalność człowieka, maszyny lub instalacje na terenach otwartych lub w pomieszczeniach. Emisje hałasu do środowiska pochodzą nie tylko z obiektów przemysłowych i handlowych, ale również z ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego, gospodarstw rolnych i wszelkiego rodzaju infrastruktury. Możemy wyróżnić różne rodzaje hałasu w zależności od źródła hałasu. Istnieje kilka rodzajów hałasu:

– hałas komunikacyjny (z ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego itp.);

– hałas przemysłowy (z urządzeń przemysłowych, instalacji technicznych, wentylatorów, klimatyzatorów, pojazdów poruszających się po terenie inwestycji itp.);

– hałas w budynkach;

– różnego rodzaju instalacje wewnątrz budynków, takie jak woda, kotłownie i urządzenia techniczne budynków, linie komunikacyjne, wentylacja;

– hałas w miejscach publicznych, takich jak pomieszczenia, w których przebywają ludzie. Transport samochodowy, transport lotniczy, obiekty przemysłowe i inne lokalne źródła, które często są dokuczliwe dla osób przebywających w pobliżu (np. nagłośnienie obiektu, czy strzelnica).

Przepisy dotyczące emisji hałasu zawarte są w ustawie Prawo ochrony środowiska. W celu kontroli emisji (natężenia) hałasu do środowiska wykonywane są pomiary w celu sprawdzenia przestrzegania norm hałasu określonych przepisami prawa. Pomiary mogą zidentyfikować źródła nadmiernego hałasu. Dzięki nim będziemy mogli zapobiegać podobnym nieprzyjemnym sytuacjom w przyszłości, realizując konkretne działania, które doprowadzą do redukcji hałasu poniżej dopuszczalnych progów, co z kolei powinno zapewnić akceptowalny poziom emisji akustycznej.

WhitePress Prawa