Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Kanały wentylacyjne są bardzo podatne na gromadzenie zanieczyszczeń, które przedostają się do nich razem z powietrzem i łatwo osiadają na instalacji. W przypadku znacznej ilości zabrudzeń oraz występowania dużej wilgotności powietrza, w wentylacji mogą rozwijać się niebezpieczne mikroorganizmy. Proces czyszczenia kanałów trzeba regularnie wykonywać w każdym budynku, jednak niektóre obiekty wymagają szczególnie wysokiej częstotliwości serwisowania pod tym kątem.

 

glowne 1

 

Lokale gastronomiczne

W większości budynków czyszczenie kanałów wentylacyjnych powinno się odbywać średnio raz na trzy lata. Taka częstotliwość okazuje się wystarczająca w przypadku domów, bloków mieszkalnych czy biurowców, które zwykle narażone są jedynie na standardowe zabrudzenia. W niektórych obiektach poziom zanieczyszczeń jest jednak wyższy, a sama jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie ze względów bezpieczeństwa. Profesjonalne czyszczenie przewodów wentylacyjnych trzeba przeprowadzać częściej chociażby w lokalach gastronomicznych, takich jak restauracje, puby i bary wyposażone w kuchnie. W ich przestrzeni panują specyficzne warunki, spowodowane wysoką wilgotnością powietrza i częstym gotowaniem. Zanieczyszczenia powstałe w ten sposób osiadają na ścianach oraz w okapach, a także przedostają się do kanałów wentylacyjnych. Aby uniknąć ryzyka rozwoju zagrożeń biologicznych, zaleca się przeprowadzanie czyszczenia raz w roku.

 

Zakłady produkcyjne

W zakładach produkcyjnych realizowane są procesy, które wymagają zastosowania różnych środków chemicznych lub uwzględnienia produktów spożywczych. Takie obiekty również wymagają systematycznego dbania o stan wentylacji. Szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa stanowią opary gazowe, w których mogą znajdować się cząsteczki szkodliwych substancji. Profesjonalne czyszczenie kanałów wentylacji mechanicznej w zakładach produkcyjnych oferuje firma TETON clean, której pracownicy dysponują niezbędnymi zezwoleniami oraz specjalistycznym wyposażeniem. Specjaliści będą w stanie wykonać niezbędną diagnostykę, a następnie wdrożyć odpowiednio skuteczne rozwiązania. W przypadku większości zakładów produkcyjnych, prace również powinno się wykonywać minimum raz w roku. Czyszczenie kanałów wentylacyjnych cenę może mieć dość zróżnicowaną, zależnie od zakresu i rodzaju zabrudzeń czy wielkości samej instalacji.

 

foto1 1

Placówki medyczne

Jakość powietrza ma szczególne znaczenie w placówkach medycznych, takich jak szpitale, ośrodki, przychodnie czy gabinety lekarskie. Pacjenci przebywający w takich miejscach nierzadko posiadają obniżoną odporność organizmu, przez co są mocniej narażeni na działanie wirusów, bakterii oraz innych drobnoustrojów występujących w zabrudzonej instalacji. Ryzyko zakażenia dotyczy też personelu placówki medycznej. W takich obiektach szczególnie wskazana jest systematyczna dezynfekcja kanałów wentylacyjnych, pozwalająca na efektywne wyeliminowanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Proces ten stanowi uzupełnienie standardowego usuwania zabrudzeń i jest skutecznym sposobem na pozbycie się grzybów, wirusów, bakterii czy innych szkodliwych drobnoustrojów.

 

Inne wskazania do zwiększenia częstotliwości czyszczenia wentylacji

W niektórych przypadkach zwiększonej częstotliwości czyszczenia wentylacji wymagają również inne budynki. Dotyczy to chociażby obiektów mieszkalnych, w których przeprowadzono generalny remont. W pomieszczeniach takich budynków mogą unosić się znaczące ilości pyłu, co wymaga odpowiedniego wyczyszczenia przewodów nawiewnych, wywiewnych i recyrkulacyjnych. Prace należy wykonać również w sytuacji, gdy obiekt został zalany lub zwiększył się poziom zawilgocenia instalacji wentylacyjnej. W takich warunkach wzrasta ryzyko rozwoju bakterii i grzybów, co można nierzadko rozpoznać po nieprzyjemnym zapachu powietrza. Warto przy tym pamiętać, że regularne czyszczenie przewodów wentylacyjnych jest istotne nie tylko ze względów zdrowotnych. Odpowiednia częstotliwość takich zabiegów może przedłużyć żywotność systemu, a tym samym zminimalizować ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

WhitePress Prawa