Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

industry 2633878 1920 1
Niezależnie czy twoja branża zajmuje się transportem czy może handlem, prawdopodobnie korzystasz z pewnego rodzaju wagi. Ale czy zadbałeś o to, aby twoja waga posiadała legalizacje?

 

 

 

Legalizacja jest niczym innym jak potwierdzeniem, specjalnym oznaczeniem, nadanym przez Główny Urząd Miar, że twoja waga dokonuje pomiaru, zgodnie z dokładnością określoną na tabliczce znamionowej wagi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkowe jest poddanie legalizacji wag służących używanych w:

  • Handlu
  • Obliczeniu opłat targowych, cła, podatku lub premii, kar, wynagrodzeń
  • Postępowaniach sądowych
  • Medycynie, przy leczeniu pacjenta
  • Farmaceutyce, przy przygotowaniu leku
  • Paczkowaniu towarów 

 

Wagę, która przeszła przez proces legalizacji możesz poznać po czterech znakach. Po pierwsze waga, która przeszła legalizacje ma tabliczkę znamionową, z pełnym opisem urządzenia. Po drugie na twojej wadze musi znajdować się znak CE, obok którego znajdziesz rok legalizacji oraz numer jednostki notyfikowanej. Trzecim wyróżnikiem potwierdzającym, że waga przeszła legalizacje, jest zielony znak „M, jest to znak metrologiczny, potwierdzający objęcie kontroli metrologicznej i potwierdza legalizacje. Czwartym punktem są plomby uniemożliwiające dostęp do podzespołów wagi, w tym również do zworki kalibracyjnej.

 

Warto wspomnieć, iż legalizacja wag ważna jest 3 lata, licząc od 1 stycznia następnego roku po dacie produkcji wagi i należy pamiętać o tym, że, trzeba zadbać o regularną legalizację. Ponowna legalizacja wagi ważna jest przez okres 25 miesięcy od daty widniejącej na naklejce legalizacyjnej.   Waga nieposiadająca wszystkich oznaczeń, lub z nieważną legalizacją nie może uczestniczyć, ani w obrocie handlowy, ani pełnić żadnej funkcji w żadnej z wyżej wymienionych branży. Stosowanie wagi bez certyfikatów i bez legalizacji jest przestępstwem, a użytkowanie takiej wagi może nieść za sobą duże kary finansowe, nakładane nie tylko przez Urząd Miar, ale też przez inne jednostki administracji państwowej.

 

Istnieją również wagi nielegalizowane podczas produkcji. W tym przypadku nie ma możliwości zalegalizować je później, dlatego należy nabywać wagi od uczciwych dostawców. Taka waga nie dość, że może sprawiać problemy to jest użyteczność jest na dość niskim poziomie.

WhitePress Prawa