Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Leasing to zagadnienie znane chyba każdemu przedsiębiorcy. To bardzo popularna forma nabywania praw własności do rzeczy, najczęściej samochodów lub maszyn. W praktyce funkcjonują dwie formy leasingu - operacyjny i finansowy. Między jedną a drugą formą występuje kilka znaczących różnic, o których każdy powinien wiedzieć. Czym różni się leasing operacyjny od finansowego?

  

 

 

Leasing operacyjny 
Pierwszą podstawową różnicą jest forma własności przedmiotu leasingu. W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu uważany jest za składnik majątku leasingodawcy, czyli firmy udzielającej leasingu. Natomiast raty opłacane co miesiąc przez korzystajacego z leasingu są kosztami uzyskania przychodu.

Dodatkowo w przypadku leasingu operacyjnego do raty leasingu dolicza się podatek VAT. Nie ma więc obowiązku opłacania podatku na samym początku obowiązywania umowy leasingowej. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć też opłatę wstępną.

Po zakończeniu trwania umowy leasingu operacyjnego leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.Leasing finansowy 
Inaczej sprawa ma się w przypadku leasingu finansowego. W tej sytuacji przedmiot leasingu zalicza się do składników majątku leasingobiorcy. Ma on więc obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wszelkie koszty spoczywają na nim.

Analogicznie do kosztów uzyskania przychodów korzystający może zaliczyć tylko część odsetkową raty. Podatek VAT również należy zapłacić w całości z góry przy pierwszej racie zaraz po odbiorze przedmiotu. 
W tym przypadku leasingobiorca nie ponosi kosztów opłaty wstępnej.

Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym? Są znaczące. Co się bardziej opłaca? To zależy. Najczęściej decydują oczywiście koszty. Nie każdego stać na poniesienie wysokich kosztów początkowych wymaganych przy leasingu finansowym. Dlatego wielu ludzi decyduje się na leasing operacyjny. 

Obie formy różnią się przede wszystkim obowiązkami nakładanymi na leasingobiorce. Opłacalność poszczególnych opcji zależy też od przewidzianego czasu użytkowania przedmiotu. Jeżeli ma to być krótki okres warto rozważyć leasing operacyjny aby móc w krótkim czasie obniżyć podstawę opodatkowania swojej firmy. 

Ostateczny wybór formy leasingu należy oczywiście do leasingobiorcy. Każdy może zauważyć indywidualne korzyści z poszczególnych form leasingu. Warto jednak posiadać wiedzę na temat różnic pomiędzy nimi i potrafić tę wiedzę umiejętnie wykorzystać aby znaleźć najkorzystniejszą opcję dla siebie czy swojego przedsiębiorstwa.

Nie wiesz czy wybrać kredyt lub leasing - zapytaj u źródła - agrofundusz.pl