Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

dronem
Pod koniec roku 2020 weszły w życie nowe przepisy, które zmieniają zasady latania bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP), popularnie zwanymi dronami. Od teraz użytkownik drona, zanim wypuści swoje urządzenie w powietrze, będzie musiał dokonać rejestracji, przejść szkolenie oraz zaliczyć test. Spójrz na aktualne zasady i lataj dronem legalnie.

 

 

 

 

Kategoria otwarta a szczególna

Nowe prawo w zakresie latania dronami obejmuje loty w kategorii otwartej oraz szczególnej. Kategoria otwarta obejmuje loty niskiego ryzyka, które nie wymagają specjalnych uprawnień z Urzędy Lotnictwa Cywilnego. Chcąc latać dronem w kategorii otwartej należy wybrać sprzęt nieprzekraczający 25 kg i przemieszczać się w odległości nie większej niż 120 metrów od powierzchni ziemi w zasięgu widoczności pilota lub też obserwatora. Kategoria otwarta dzieli się na trzy podkategorie: A1, A2 oraz A3. A1 pozwala na przelot nad osobami postronnymi, ale nie nad zgromadzeniami osób. A2 obejmuje loty na minimalnej odległości od ludzi wynoszącej 50 metrów lub 5, gdy urządzenie ma funkcję ograniczania prędkości lotu. Kategoria A3 nie zezwala na to, by wlatywać nad osoby oraz zgromadzenia, a najmniejsza dozwolona odległość od osób oraz zabudowy wynosi 150 metrów. Przypadki niezaliczane do kategorii otwartej, są klasyfikowane jako kategoria szczególna.

 

Wagowy podział dronów

Zasady latania dronem w 2021 roku są różne ze względu na wagę drona. Dla sprzętów, które ważą poniżej 500 gramów obowiązuje zgłoszenie każdego lotu w aplikacji DroneRadar, umieszczenie na dronie numeru identyfikacyjnego oraz rejestracja na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także szkolenie z kategorii A1/A3. Wszystkie czynności można wykonać przez Internet, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W przypadku dronów ważących powyżej 500 gramów obowiązuje również zgłoszenie każdego lotu w aplikacji DroneRadar i umieszczenie na dronie numeru identyfikacyjnego. Różnicą dotyczy rejestracji i szkoleń. Podobnie jak przy lżejszych sprzętach rejestracja na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest darmowa i szkolenie odbywa się online. Po nim należy jednak zaliczyć egzamin nadzorowany, przy którym możliwe jest poniesienie dodatkowych kosztów w wysokości kilkudziesięciu złotych.

 

Rejestracja i szkolenia

Niezależnie od wagi drona, by uniknąć problemów przy lataniu, należy zarejestrować sprzęt na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Rejestracja jest bezpłatna i obowiązuje przy urządzeniach ważących przynajmniej 250 gramów lub takich, które w trakcie uderzenia mogą przekazać człowiekowi energię kinetyczną powyżej 80 dżuli. Ponadto, rejestracji podlegają drony, które posiadają czujniki służące do zbierania danych osobowych, czyli posiadające kamerę. Zasada ta nie dotyczy dronów, które według dyrektywy 2009/48/WE są zabawkami.

Na skutek pomyślnej rejestracji otrzymuje się indywidualny numer rejestracyjny, który należy umieścić na dronie. Oprócz tego, przesyłany jest także plik PDF potwierdzający rejestrację, który warto mieć przy sobie w wersji cyfrowej lub drukowanej w razie ewentualnej kontroli.

W przypadku dronów powyżej 250 gramów niezbędne jest również przejście stosownych szkoleń oraz zaliczenie testu. Egzamin składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, a żeby zdać należy poprawnie odpowiedzieć na ponad 75% z nich. W kategorii otwartej A1 i A3 obowiązuje szkolenie oraz test online, a przy A2 należy poza szkoleniem i testem online ukończyć praktyczne szkolenie i zaliczyć dodatkowy egzamin teoretyczny pod okiem uznanego podmiotu. Jednym z nich jest https://snhdrones.pl/, które udziela szkoleń VLOS, licencji na drony oraz przeprowadza kursy dla osób zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w lataniu dronem.

Po odbyciu stosownych szkoleń otrzymuje się dokument potwierdzający określone kwalifikacje. W przypadku kategorii A1 oraz A3 uczestnik dostaje dowód zaliczenia szkolenia i egzaminów online. Natomiast w odniesieniu do kategorii A2, wydawany jest certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku. By go otrzymać, niezbędne jest zaliczenie egzaminu online, odbycie szkolenia w formie samokształcenia, a także dodatkowego nadzorowanego egzaminu teoretycznego.

 

dronem
Pod koniec roku 2020 weszły w życie nowe przepisy, które zmieniają zasady latania bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP), popularnie zwanymi dronami. Od teraz użytkownik drona, zanim wypuści swoje urządzenie w powietrze, będzie musiał dokonać rejestracji, przejść szkolenie oraz zaliczyć test. Spójrz na aktualne zasady i lataj dronem legalnie.

 

 

 

 

Kategoria otwarta a szczególna

Nowe prawo w zakresie latania dronami obejmuje loty w kategorii otwartej oraz szczególnej. Kategoria otwarta obejmuje loty niskiego ryzyka, które nie wymagają specjalnych uprawnień z Urzędy Lotnictwa Cywilnego. Chcąc latać dronem w kategorii otwartej należy wybrać sprzęt nieprzekraczający 25 kg i przemieszczać się w odległości nie większej niż 120 metrów od powierzchni ziemi w zasięgu widoczności pilota lub też obserwatora. Kategoria otwarta dzieli się na trzy podkategorie: A1, A2 oraz A3. A1 pozwala na przelot nad osobami postronnymi, ale nie nad zgromadzeniami osób. A2 obejmuje loty na minimalnej odległości od ludzi wynoszącej 50 metrów lub 5, gdy urządzenie ma funkcję ograniczania prędkości lotu. Kategoria A3 nie zezwala na to, by wlatywać nad osoby oraz zgromadzenia, a najmniejsza dozwolona odległość od osób oraz zabudowy wynosi 150 metrów. Przypadki niezaliczane do kategorii otwartej, są klasyfikowane jako kategoria szczególna.

 

Wagowy podział dronów

Zasady latania dronem w 2021 roku są różne ze względu na wagę drona. Dla sprzętów, które ważą poniżej 500 gramów obowiązuje zgłoszenie każdego lotu w aplikacji DroneRadar, umieszczenie na dronie numeru identyfikacyjnego oraz rejestracja na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także szkolenie z kategorii A1/A3. Wszystkie czynności można wykonać przez Internet, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W przypadku dronów ważących powyżej 500 gramów obowiązuje również zgłoszenie każdego lotu w aplikacji DroneRadar i umieszczenie na dronie numeru identyfikacyjnego. Różnicą dotyczy rejestracji i szkoleń. Podobnie jak przy lżejszych sprzętach rejestracja na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest darmowa i szkolenie odbywa się online. Po nim należy jednak zaliczyć egzamin nadzorowany, przy którym możliwe jest poniesienie dodatkowych kosztów w wysokości kilkudziesięciu złotych.

 

Rejestracja i szkolenia

Niezależnie od wagi drona, by uniknąć problemów przy lataniu, należy zarejestrować sprzęt na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Rejestracja jest bezpłatna i obowiązuje przy urządzeniach ważących przynajmniej 250 gramów lub takich, które w trakcie uderzenia mogą przekazać człowiekowi energię kinetyczną powyżej 80 dżuli. Ponadto, rejestracji podlegają drony, które posiadają czujniki służące do zbierania danych osobowych, czyli posiadające kamerę. Zasada ta nie dotyczy dronów, które według dyrektywy 2009/48/WE są zabawkami.

Na skutek pomyślnej rejestracji otrzymuje się indywidualny numer rejestracyjny, który należy umieścić na dronie. Oprócz tego, przesyłany jest także plik PDF potwierdzający rejestrację, który warto mieć przy sobie w wersji cyfrowej lub drukowanej w razie ewentualnej kontroli.

W przypadku dronów powyżej 250 gramów niezbędne jest również przejście stosownych szkoleń oraz zaliczenie testu. Egzamin składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, a żeby zdać należy poprawnie odpowiedzieć na ponad 75% z nich. W kategorii otwartej A1 i A3 obowiązuje szkolenie oraz test online, a przy A2 należy poza szkoleniem i testem online ukończyć praktyczne szkolenie i zaliczyć dodatkowy egzamin teoretyczny pod okiem uznanego podmiotu. Jednym z nich jest https://snhdrones.pl/, które udziela szkoleń VLOS, licencji na drony oraz przeprowadza kursy dla osób zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w lataniu dronem.

Po odbyciu stosownych szkoleń otrzymuje się dokument potwierdzający określone kwalifikacje. W przypadku kategorii A1 oraz A3 uczestnik dostaje dowód zaliczenia szkolenia i egzaminów online. Natomiast w odniesieniu do kategorii A2, wydawany jest certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku. By go otrzymać, niezbędne jest zaliczenie egzaminu online, odbycie szkolenia w formie samokształcenia, a także dodatkowego nadzorowanego egzaminu teoretycznego.

 

Strona 2

Biuro rachunkowe – powierz sprawy księgowe najlepszym

Kancelaria finansowa – oferta dla klientów indywidualnych