Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Faktoring w naszym kraju dostępny jest od stosunkowo dawna ale popularyzuje się powoli i cały czas budzi emocje. Na razie faktoring jako usługa jest dość droga, ale z czasem wraz z przybywaniem nowych faktorów, ma szansę na bardziej optymalne warunki finansowe i większą ilość zainteresowanych przedsiębiorstw, przede wszystkim małych i średnich firm. Jak dotąd bowiem faktoring dla małych firm wydaje się być mniej opłacalny, ale niestety chyba zawsze będzie droższy ze względu na brak efektu skali.

Faktoring, co to jest? 

Najprostsza definicja mówi, że faktoring jest jednym ze sposobów zapewniających przedsiębiorstwu płynność finansową i stały dopływ finansowania. Skierowany jest do przedsiębiorstw sprzedających towary oraz usługi na podstawie faktur o odroczonym terminie płatności. Gdy termin płatności sięga np.: 90 dni od momentu dokonania transakcji w firmie, wystawcy faktury mogą pojawić się problemy z płynnością. Dzięki instytucji faktoringu zapłata części lub nawet całości faktury następuje natychmiast. Jednym słowem mamy tu do czynienia z kredytem kupieckim finansowanym przez instytucje finansową. Uczestnikami tego finansowego zdarzenia są de facto 3 strony i każdej z nich przynosi to korzyści. 

Mikrofaktoring, czyli faktoring dla małych firm

Pomimo małej popularności tego rodzaju kredytowania firm, faktoring z natury swojej dobrze pasuje właśnie do małych i średnich firm. Duża firma poradzi sobie z pewnością, gdy płatnik nie spłaca swoich zobowiązań przez np. 90 dni, finansowanie swojej bieżącej działalności znajdzie w innych źródłach. Jednak dla mikro przedsiębiorcy trzymiesięczna zwłoka może wiązać się nawet z upadłością, choćby dlatego, że firma zostanie pozbawiona środków na bieżącą działalność i czekają ją zatory płatnicze. I tu rodzi się pytanie o zasadność wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności. No cóż, czasem nie można inaczej. Taki sposób fakturowania to czynnik podnoszący konkurencyjność firmy, ale znaczenie ma też charakter działalności przedsiębiorstwa i praktyka rynkowa.

Faktor i faktorant - strony umowy

Faktor to firma pośrednicząca - instytucja finansowa, która na drodze cesji przejmuje od przedsiębiorcy, czyli faktoranta fakturę wystawioną za sprzedany towar bądź usługę wykonaną dla innego przedsiębiorcy, nazywanego dłużnikiem. Faktor w trybie pilnym wypłaca faktorantowi wartość owej faktury (chyba, że strony umówiły się inaczej) pomniejszoną najczęściej o prowizję. Dłużnik może taką należność spłacić zgodnie z terminem wpisanym na fakturze, wpłaca ją na konto faktora. 

Dlaczego faktoring - korzyści

Faktoring niesie ze sobą wiele korzyści, część z nich jest natychmiastowa, inne pojawiają się z czasem. Przede wszystkim, taki sposób finansowania bieżącej działalności jest znacznie korzystniejszy niż kredyt i nie zmniejsza przedsiębiorcy zdolności kredytowej. W każdym momencie firma może wystąpić o kredyt obrotowy, chociaż nie zawsze jest on jeszcze potrzebny. Faktoring nie potrzebuje żadnych zabezpieczeń jak dzieje się to w przypadku kredytów. Faktoring utrzymuje płynność firmy co z kolei ma znaczenie gdy przedsiębiorca stara się o kredyt inwestycyjny. 

W naszym kraju usługę faktoringu wykonują nie tylko banki ale również poza bankowe firmy faktoringowe. Koszt usługi przy małych, jednorazowych transakcjach określa się zwykle na kilka procent wartości wystawionej faktury. Przy większej skali koszty mogą być znacząco niższe.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem FAKTORINGoferty.pl