Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Zarządzanie zasobami ludzkimi wiąże się z osobistymi interakcjami, z polityką personalną, ze znajomością relacji interpersonalnych w obrębie przedsiębiorstwa. W obrębie HR osobista wymiana doświadczeń i wiedzy jest więc bardziej istotna, niż w innych obszarach funkcjonowania środowiska biznesowego. Potrzebę tę spełniają najlepiej dobrze zorganizowane, interesujące konferencje dotyczące zagadnień HR.

 

 

 

 

Zakres tematyczny konferencji HR

 

Coraz większego znaczenia w świecie HR nabiera także stosowanie najnowszych rozwiązań informatycznych. Osoby zarządzające zasobami ludzkimi nie mają jednak często wystarczającej wiedzy technicznej, by sprawnie posługiwać się nowo wprowadzanymi systemami informatycznymi. Właśnie dlatego konferencje i szkolenia w tej dziedzinie są tak istotne - pozwalają na rozpowszechnienie ważnej, ale stosunkowo trudnej do przyswojenia i implementacji wiedzy.

Współczesna organizacja pracy wiąże się często ze stresem i nadmierną technicyzacją obowiązków zawodowych. Wiele uwagi poświęca się więc dziś na konferencjach HR sprawom związanym z polepszeniem atmosfery pracy.

Do głównych obszarów tematycznych konferencji HR należą jednak wciąż prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Podobnie jak w wielu innych obszarach, konferencje tego typu obejmują także pracowników działów kadr i księgowości.

Rodzajem konferencji są także niewielkie spotkania typu meet-up. Liczba prelekcji jest tu mniejsza i mają one mniej zobowiązujący charakter. W dziedzinie HR meet-upy wiążą się często z warsztatami, zwłaszcza w dziedzinie rozwoju tzw. kompetencji miękkich.

 

Najważniejsze zalety konferencji HR

Jak w przypadku wszystkich konferencji, na konferencje HR składają się wystąpienia, warsztaty i prelekcje. W przypadku praktycznej wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi najlepiej sprawdza się jednak model warsztatowy organizacji konferencji. Warto łączyć wysoki poziom merytoryczny prelekcji ze swobodną atmosferą - nie tylko wpływa to korzystnie na proces przyswajania wiedzy, ale także ułatwia budowanie sieci relacji interpersonalnych.

Z konferencji HR czerpiemy nie tylko wiedzę, ale także doświadczenia i umiejętności praktyczne. Chodzi tu np. o metody walki ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz zagadnienia związane z rekrutacją pracowników. 

Zaletą konferencji branżowych jest także możliwość poznania najnowszych trendów panujących w naszej specjalizacji zawodowej. Wdrażanie nowości nie zawsze jest łatwe - tymczasem wiele konferencji oferuje warsztaty i konsultacje eksperckie dotyczące nowości w świecie HR.

Oczywistą zaletą konferencji jest także możliwość nawiązania nowych kontaktów zawodowych i biznesowych. W dziedzinie HR jest to o tyle istotne, że piony zarządzania zasobami ludzkimi różnych przedsiębiorstw stosunkowo często współpracują ze sobą. 

Do wad konferencji HR należy natomiast nadmiernie marketingowy, a nawet nastawiony na sprzedaż konkretnych produktów charakter wielu wydarzeń. Zdarzają się też wydarzenia branżowe, często z prelekcjami naszpikowanymi tzw. "korpomową", które nie są nastawione na elementy merytoryczne, ale na promocję określonych instytucji lub samych prelegentów. 

Artykuł powstał we współpracy z Kurs na HR
WhitePress Prawa