Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Obrót bronią i amunicją może być realizowany wyłącznie na podstawie koncesji przyznanej przez MSWiA. Obrót specjalny oznacza produkcję i obrót towarów takich jak broń, amunicja, materiały wybuchowe i podobne wyroby. Dowiedz się jak uzyskać, utrzymać lub rozszerzyć koncesję MSWiA.

 

Czy wiesz co to jest koncesja MSWiA?

Kiedyś koncesja MSWiA zwana koncesja na obrót specjalny - jest to koncesja MSWiA na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym to dokument wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komu jest potrzebna koncesja MSWiA?

Firmie lub organizacji, która chciałaby wytwarzać lub obracać bronią, materiałami wybuchowymi i podobnymi wyrobami.

 

Jak można zdobyć koncesję MSWiA?

Uzyskanie koncesji na obrót specjalny związany jest z szeregiem czynności formalnych i niezbędnymi warunkami do jej otrzymania. W celu uzyskania koncesji należy złożyć wniosek do organu koncesyjnego oraz m.in. uzyskać z WITU, WIOŚ, Sanepidu oraz Państwowej Straży Pożarnej stosownych opinii, przejść szkolenia, uzyskać wymagane orzeczenia psychologiczne i psychiatryczne oraz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Obrót bronią i amunicją na terenie kraju może być realizowany wyłącznie na podstawie koncesji przyznanej przez MSWiA. Obrót specjalny oznaczał produkcję i obrót towarów o znaczeniu strategicznym w kraju i z zagranicą. Obecnie funkcjonuje obrót WSK i obrót krajowy. Koncesja, czyli obrót specjalny w kraju jest równoznaczny z obrotem koncesyjnym. Okazuje się, że uzyskanie, odnowienie lub rozszerzenie koncesji jest skomplikowane i może być problematyczne. Istnieją firmy przeprowadzające audyt, oceniające systemy zarządzania oraz przygotowujące do wdrożenia systemu koncesyjnego. Firmy profesjonalnie zajmujące się uzyskaniem koncesji na obrót specjalny przygotowują również dokumentację, wspierają we wdrożeniu systemu koncesyjnego przy użyciu metod symulacji całego procesu. Firma koncesja.eu przeprowadza także szkolenie pracowników, przygotowuje projekty stosownych oświadczeń wobec organu koncesyjnego oraz wystąpień do ITWL, WIOŚ, PPIS oraz Państwowej Straży Pożarnej o wydanie stosownej opinii. Pomoc merytoryczna obowiązuje na każdym etapie uzyskania koncesji.

Firma koncesja.eu uczestniczy i reprezentuje klienta, w trakcie kontroli Policji, w zakresie koncesyjnym oraz na bieżąco wspiera organizację na każdym etapie trwającego postępowania koncesyjnego. Firma koncesja.eu organizuje szkolenia i warsztaty ogólne z wymagań Ustawy o koncesji MSWiA oraz związanych z ustawą i rozporządzeniami.

WhitePress Prawa