Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Na wartość firmy wpływa wiele czynników. Istotne są tu aktywa materialne takie, jak nieruchomości, wyposażenie biura, pojazdy, sprzęt komputerowy, ale i niematerialne: know-how, prawa autorskie, licencje czy marka. Znajomość wartości przedsiębiorstwa jest niezbędna do realizowania celów strategicznych, prawnych bądź finansowych. Sprawdź, kiedy warto wykonać wycenę i komu najlepiej powierzyć jej wykonanie.

 

przedsiebiorstwaWycena przedsiębiorstwa - kiedy jest niezbędna?

Dobrze prosperująca firma to marzenie każdego przedsiębiorcy. Czasami muszą oni jednak podejmować strategiczne decyzje albo mierzyć się z problemami, które wymagają określenia wartości przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach jak fuzja, przejęcie, zmiana formy prawnej czy wyodrębnienie zorganizowanej części firmy, warto powierzyć przygotowanie wyceny doświadczonym specjalistom z Volante (https://volante.pl/). Poznanie wartości przedsiębiorstwa jest niezbędne również, gdy właściciel chce uzyskać kredyt lub ubezpieczyć organizację. To także niezbędny proces przy sprzedaży, a także przy sporach sądowych (na przykład sprawy rozwodowej, przy której należy rozdzielić majątek między skonfliktowanymi małżonkami), czy też dotyczących naruszenia praw autorskich, czy bezprawnym wykorzystaniu znaku towarowego (w takiej sytuacji warto przeprowadzić także jego wycenę: https://volante.pl/wycena-marki-i-znaku-towarowego/).

 

Jak przeprowadza się wycenę przedsiębiorstwa?

Określenie wartości firmy powinno być przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny według The International Valuation Standards Council (IVSC), aby było wiarygodne dla organów administracyjnych. Istotny jest także wybór odpowiedniej metody wyceny między majątkową, porównawczą oraz dochodową. Pierwsza polega na wyznaczeniu wszystkich aktywów i zmniejszeniu ich wartości o zobowiązania firmy. W drugiej dokonuje się porównania z przedsiębiorstwem z tej samej branży o zbliżonej wielkości i rentowności i przygotowują wycenę w oparciu o mnożniki rynkowe, sprecyzowane na podstawie wartości spółek porównywalnych. Z kolei metoda dochodowa polega na szacowaniu wysokości prognozowanych przepływów pieniężnych.

Specjaliści z Volante (https://volante.pl/wycena-firmy/) dobiorą najlepsze rozwiązanie do Twojego przedsiębiorstwa, a szczegółowo oszacowana wartość zostanie przedstawiona na przejrzystym raporcie. Przygotowana wycena będzie zgodna z IVSC oraz z Krajowym Standardem Wyceny Specjalistycznej, dzięki czemu będzie wiarygodna dla organów podatkowych i sądowych. Warto zaufać profesjonalistom!

WhitePress Prawa