Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

rzeczoznawcy majatkowego
Każdy z nas staje przed sytuacją, kiedy koniecznym staje się w końcu dokonanie wyceny nieruchomości. Najlepszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego. Jak wygląda ten zawód i kiedy najbardziej potrzebujemy pomocy rzeczoznawcy? Poznaj kilka faktów i zobacz na co zwracać uwagę przy wyborze rzeczoznawcy majątkowego.

 

 

 

 

 

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Prawo do wykonywania zawodu nadaje odpowiedni Minister. Rzeczoznawca majątkowy określa m.in. wartość rynkową nieruchomości. Proces szacowania nieruchomości jest przedstawiony w formie operatu szacunkowego lub opinii o wartości. Dokumenty te przedstawiają cały proces identyfikacji czynników wpływających na ceny, analizę stanu prawnego, techniczno – użytkowego, analizę rynku oraz obliczenia wartości wraz z uzasadnieniem jej wyniku.

Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi wykonują czynności zawodowe zgodnie z przepisami prawa oraz kodeksem etyki pracy w tym zawodzie. W trakcie wykonywania swojej pracy rzeczoznawca ma dostęp do informacji wrażliwych, stąd obowiązuje go tajemnica zawodowa. Dane oraz informacje pozyskane w procesie wyceny oraz wykazane w operacie szacunkowym nie mogą być przekazane osobom trzecim, jeśli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej. W praktyce oznacza to, że rzeczoznawca majątkowy to osoba, której możemy zaufać.

 

Kiedy warto korzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego?

Jest wiele sytuacji, w których usługi rzeczoznawcy majątkowego okazują się wręcz niezbędne. Operat szacunkowy jest wymagany m.in. w procesie uzyskiwania kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej (wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy), w przypadku rozliczeń podatkowo – skarbowych z urzędem skarbowym (m.in. podatek od spadków i darowizn), w celu ustalenia podstawy amortyzacji, podziału majątku i wiele innych.

 

Wybierz najlepszego rzeczoznawcę!

Wycena nieruchomości oraz przedstawienie jej wyników w formie wspomnianych wcześniej dokumentów tj. operatu szacunkowego lub opinii o wartości to zadanie wymagające posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem wydaje się nawiązywanie współpracy jedynie z doświadczonymi i rzetelnymi rzeczoznawcami. 

W Jaworznie godnym polecenia rzeczoznawcą majątkowym jest Barbara Włodarczyk - http://www.wycenawlodarczyk.pl, która posiada wszelkie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia zawodu, a także jest członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Współpraca z takim profesjonalistą to gwarancja starannie i rzetelnie wykonanej usługi.

 

Dlaczego zarządzanie firmą usługową jest ważne?

Sześć zmian jakie elektromobilność wywoła w branży TSL

WhitePress Prawa