Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

business woman 2697954 1920
Jedną z form opodatkowania jest ryczałt przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Te uproszczone formy rozliczania się z fikusem mogą stosować: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne, pod warunkiem, że ich roczny dochód w roku poprzednim nie przekroczył 250 tys. euro. Planowane jest podwyższenie tego limitu do równowartości 2 mln euro.

 

 

 

 

 

 

Karta podatkowa

Każdy przedsiębiorca musi wybrać sposób opodatkowania swojej działalności. W przypadku niewielkich firm warto wziąć pod uwagę kartę podatkową. Jest to najprostsza metoda rozliczeń z Urzędem Skarbowym skierowana przede wszystkim do osób prowadzących mniejsze przedsiębiorstwa.

Metoda karty podatkowej polega na płaceniu co miesiąc ustalonej kwoty podatku. Jest ona niezależna od osiągniętych przychodów w danym okresie. Są to zazwyczaj małe kwoty, należy jednak pamiętać, że podatek trzeba zapłacić nawet, gdy w danym miesiącu działalność nie przyniosła przychodów.

Najważniejszą korzyścią wynikającą z rozliczania się poprzez kartę podatkową jest brak obowiązku prowadzenia jakichkolwiek ewidencji. Wysokość podatku ustalana jest na podstawie rodzaju działalności oraz wielkości gminy, na terenie której przedsiębiorca funkcjonuje (liczba mieszkańców). Zgłoszenia tej formy opodatkowania dokonuje się wypełniając formularz PIT-16.

Karta podatkowa skierowana jest przede wszystkim do najmniejszych firm, o małych obrotach. Nie może z niej korzystać każdy przedsiębiorca, a jedynie taki, który spełni określone warunki a mianowicie: 

 • działalność musi być prowadzona na terytorium Polski
 • działalność nie może obejmować towarów objętych akcyzą (wyjątkiem są alternatywne źródła energii elektrycznej).

Przedsiębiorca, który chce używać karty podatkowej nie może korzystać w działalności z usług osób, które nie są u niego zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Ograniczona jest również współpraca z innymi przedsiębiorstwami – można im zlecać jedynie niezbędne do funkcjonowania usługi. Zabronione jest przekazywanie innym wykonawcom prac będących podstawą działalności. Tego samego typu działalności nie może również prowadzić małżonek przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że wybierając kartę podatkową trzeba pamiętać, że nie można prowadzić innej działalności gospodarczej (np. nie będzie możliwości prowadzenia dodatkowej działalności w ramach spółki cywilnej).

Jeżeli przedsiębiorca nie spełni lub złamie jeden z wymienionych warunków, automatycznie przechodzi na opodatkowanie na zasadach ogólnych, co musi niezwłocznie zgłosić do Urzędu Skarbowego.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoby, które obawiają się płacenia podatku mimo braku przychodów (w szczególności w przypadku prowadzenia działalności sezonowej) mogą zdecydować się na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ta metoda wymaga co prawda prowadzenia prostej ewidencji księgowej, ale ogranicza się ona jedynie do zapisywania kwot przychodów. Podatek w formie ryczałtu oblicza się jako stały procent od osiągniętego przychodu i płaci tylko za miesiące, w których przychód w firmie się pojawia.

 

Stawkę podatku wybiera się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Stawka ryczałtu 20% przeznaczona jest dla podatników wykonujących wolne zawody, a w szczególności:

 • nauczycieli udzielających korepetycji,
 • tłumaczy,
 • położne i pielęgniarki,
 • techników dentystycznych,
 • lekarzy stomatologów,
 • lekarzy,
 • lekarzy weterynarii.

 

17-procentowa stawka ryczałtu przeznaczona jest dla podatników, którzy świadczą usługi z zakresu:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji,
 • obsługi centrali radio-taxi,
 • pośrednictwa w:
 • organizacji wyjazdów turystycznych,
 • sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych,
 • sprzedaży motocykli oraz akcesoriów i części do nich zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych,
 • handlu hurtowym,
 • świadczących usługi:
 • fotograficzne,
 • hotelarskie,
 • parkingowe,
 • wydawania:
 • pakietów gier,
 • pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego,
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu,
 • pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie:
 • odwiedzania i pomocy domowej dla osób w podeszłym wieku,
 • opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku,
 • przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,
 • porad dla dzieci.

 

Stawka ryczałtu 12,5%

 • Stawka ryczałtu dla przychodów ze świadczenia usług najmu po przekroczeniu kwoty 100 000 zł;

 

Stawka ryczałtu 8,5%

Stawka ta przeznaczona jest dla działalności:

 • świadczących usługi gastronomiczne w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • zajmujących się wytwarzaniem towarów z materiałów zamawiającego,
 • prowadzenia przedszkoli,
 • zapobiegania oraz zwalczania pożarów,
 • związanych z prowadzeniem ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz innych obiektów i obszarów ochrony przyrody,
 • przychodów osiągniętych z:
 • prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy o kolportaż,
 • dzierżawa, poddzierżawa, najem i podnajem składników, które są związane z działalnością gospodarczą,
 • otrzymane odszkodowania za szkody związane ze składnikami majątku firmowego,
 • wypożyczenie artykułów użytku domowego i osobistego.

 

Stawką ryczałtu 5,5% objęte są przychody:

 • osiągnięte przy prowadzeniu działalności wytwórczej,
 • z robót budowlanych,
 • osiągnięte dzięki przewozowi ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.
 • Stawką tą objęte są także prowizje osiągnięte przy sprzedaży:
 • żetonów oraz kart magnetycznych do automatów,
 • jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,
 • znaczków do biletów miesięcznych,
 • znaczków pocztowych.

 

3-procentową stawką ryczałtu objęty jest przychód:

 • z działalności gastronomicznej, za wyjątkiem sprzedaży napoi o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • z usług w zakresie produkcji zwierzęcej,
 • z usług w zakresie handlu,
 • z działalności rybaków zalewowych oraz morskich w zakresie sprzedaży ryb oraz innych surowców pochodzących z własnych połowów,
 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, które są wykorzystywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%).

 

Tak jak w przypadku kart podatkowej, również ryczałt mogą wybrać tylko przedsiębiorcy spełniający określone warunki. Jest to uproszczona forma opodatkowania przewidziana jedynie dla osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych. 

Nie mogą wybrać ryczałtu osoby prowadzące kantor, aptekę, lombard czy uprawiające niektóre z wolnych zawodów. Wybór tej formy opodatkowania jest również niemożliwy w przypadku usług detektywistycznych, ochroniarskich, reklamowych, pośrednictwa finansowego czy handlu częściami do pojazdów mechanicznych. Wyłączone z ryczałtu jest również wytwarzanie czy sprzedaż towarów objętych akcyzą (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej przez odnawialne źródła energii). Podobnie jak w przypadku karty podatkowej, również tu małżonek przedsiębiorcy nie może prowadzić działalności w podobnym zakresie.

Artykuł powstał we współpracy z https://pik-ksiegowosc.pl/