Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Zdrowie Publiczne
Zdrowie publiczne to dziedzina, w skład której wchodzą różnego rodzaju zagadnienia związane ze zdrowiem populacji. Jej celem jest promocja zdrowia, zapobieganie chorobom i przedłużanie życia jednostki za pośrednictwem podejmowanych różnego rodzaju działań.

 

 

 

 

 

Czego uczy się student Zdrowia Publicznego?

Początkowo kształcenie ma charakter ogólny, zgodny z każdym kierunkiem medycznym. Studenci poszerzają swoją wiedzę z zakresu anatomii, biofizyki, chemii medycznej oraz pierwszej pomocy. Program nauczania obejmuje także elementy socjologii, psychologii, ekonomii, analizy matematycznej, genetyki, edukacji, promocji zdrowia oraz polityki zdrowotnej. Najczęściej ostatni rok studiów wiąże się uczestnictwem w zajęciach klinicznych w szpitalu, gdzie studenci stykają się bezpośrednio ze specyfiką tego miejsca.

 

Czy warto wybrać studia na kierunku Zdrowie Publiczne?

To kierunek przede wszystkim dla tych osób, które pragną związać swoje życie z szeroko pojętą medycyną, ale niekoniecznie leczyć ludzi. Studia na tym kierunku to szansa na zdobycie ciekawego doświadczenia, które nie tylko będzie przydatne w pracy, ale również w życiu codziennym. Obecnie studia na kierunku Zdrowie Publiczne oferują spore możliwości i świetnie przygotowują absolwentów do pracy w zawodzie.

 

Jakie perspektywy na rynku pracy czekają na absolwentów Zdrowia Publicznego?

Studia na kierunku Zdrowie Publiczne kształcą managerów zdrowia i ochrony zdrowia. Ich zadaniem jest kształtowanie polityki zdrowotnej państwa lub zarządzanie placówkami medycznymi. Absolwenci Zdrowia Publicznego mogą pracować jako:

  • urzędnicy - zatrudnienie uzyskują w jednostkach samorządu terytorialnego, Ministerstwie Zdrowia, NFZ, ZUS czy PZH; ich głównym zadaniem jest edukacja zdrowotna, wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz nadzór nad podmiotami leczniczymi,
  • pracownicy sanepidu - w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych absolwenci sprawują nadzór nad warunkami w podmiotach leczniczych, miejscach wypoczynku, obiektach gastronomicznych, placówkach oświatowych czy handlowych; pracownicy sanepidu mają za zadanie również kształtowanie prawidłowych postaw społeczeństwa w obliczu zagrożenia epidemiologicznego,
  • pracownicy placówek medycznych - absolwenci Zdrowia Publicznego mogą zarządzać tymi placówkami, kontrolować ich finanse, realizować zamówienia publiczne oraz organizować pracę wewnątrz placówki,
  • promotorzy zdrowia w prywatnych firmach - realizują politykę zdrowotną firmy, promują zdrowy styl życia i opracowują programy profilaktyczne,
  • przedstawiciele handlowi - zajmują się sprzedażą usług lub produktów medycznych,
  • pracownicy naukowi - mogą prowadzić badania dotyczące stanu zdrowia społeczności w ośrodkach naukowo-badawczych.

 

Gdzie studiować Zdrowie Publiczne?

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza studentów do kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne. W ofercie uczelni znajdują się trzyletnie studia o tym profilu, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci WSEiZ mają przed sobą szerokie perspektywy zatrudnienia w administracji publicznej, branży farmakologicznej, ochronie zdrowia, ośrodkach wellness i SPA oraz firmach promujących zdrowie. Są przygotowywani do usprawniania usług medycznych i zarządzania systemem ochrony zdrowia. Studia na tym kierunku w WSEiZ pozwalają łączyć wiedzę medyczną z kompetencjami menedżera.

 

Identyfikatory - czy to jeszcze potrzebne Twojej firmie?

WhitePress Prawa