Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

rodzaje umów najmu lokali
Rynek wynajmu mieszkań w Polsce po okresie spowolnienia spowodowanego pandemią COVID-19 wraca na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Widać to m.in. w internecie, gdzie każdego dnia pojawiają się nowe oferty najmu lokali mieszkalnych, zarówno w największych miastach, jak i w mniejszych ośrodkach. Polacy chętnie wynajmują nie tylko mieszkania w nowych inwestycjach, ale także lokale z rynku wtórnego. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w wynajętym „M” warto sprawdzić, jakie rodzaje umów wynajmu przewiduje polskie prawo i jakie obowiązki wynikają z każdego z nich.

 

Umowa najmu lokalu na czas oznaczony/nieoznaczony

Najpopularniejszym rodzajem umowy wynajmu jest ta zawierana na czas oznaczony lub nieoznaczony, pomiędzy wynajmującym (właścicielem) a najemcą (użytkownikiem). Wynajmujący zobowiązuje się przekazać najemcy lokal do użytkowania, też z kolei ma obowiązek regulowania czynszu oraz pozostałych opłat i dbania o mieszkanie. Jeśli w dokumencie zawarta jest data zakończenia najmu, wówczas mamy do czynienia z umową najmu na czas oznaczony.

Tradycyjnie taka umowa zawierana jest na piśmie, jednak zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego może ona mieć również formę ustną.

 

Umowa najmu okazjonalnego

Inną, popularną formą umowy jest najem okazjonalny. Umowa zawierana jest na czas oznaczony – maksymalnie na 10 lat. Warunkiem najmu okazjonalnego jest również fakt, że wynajmujący jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali.

Co ważne, najemca, chcący zawrzeć umowę najmu okazjonalnego, zobowiązany jest do przedstawienia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz zobowiązaniu do opuszczenia lokalu w terminie wynikającym z umowy. Dodatkowo najemca musi również przedstawić inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku egzekucji.

Zarówno sama umowa najmu okazjonalnego, jak i wszelkie wprowadzane w niej zmiany, muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

 

Najem instytucjonalny

Trzecim występującym w polskim prawie typem umowy wynajmu jest najem instytucjonalny. Umowa zawierana jest przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarcza w zakresie wynajmu lokali. Najemca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń podobnych jak w przypadku najmu okazjonalnego. Taka umowa zawierana jest na czas nieoznaczany i musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

 

Najem instytucjonalny z dojściem do własności

Prawo przewiduje również możliwość zawarcia umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. W takim przypadku najemca zobowiązującej się do nabycia lokalu po zakończeniu wynajmu. Dla wynajmowanej w ten sposób nieruchomości należy złożyć księgę wieczystą. Wynajmujący zobowiązuje się do przeniesienia praw własności lokalu na najemcę do dnia zakończenia umowy. Taka umowa najmu może być zawarta wyłącznie w formie aktu notarialnego.

 

Którą umowę najmu wybrać?

Jak widać, każda z opisanych powyżej umów najmu nakładana na obie jej strony określone zobowiązania. Warto więc dokładnie przemyśleć swoje indywidualne potrzeby i wybrać taką formę wynajmu, która w najlepszy sposób odpowiadać będzie naszym oczekiwaniom, w razie potrzeby konsultując się z prawnikiem lub specjalistą z firmy oferującej profesjonalne zarządzanie wynajmem.

 

Inwestycje w kryptowaluty

Adwokat — kiedy warto skorzystać z pomocy?